Höjen – Affärer i Österplana socken

Österplana fanns en handelsbod som gick under “John i Bûn” låg i fastigenheten Höjen. I Skagen fanns en konsumaffär strax ovanför stenhuggeriet mellan Gössäter och Österplana huset heter idag Soläng. Det fanns äytterligare en affär i Skagen som var ägd av “Böne Lars” denna butik lades ner omkring 1967-68

Karta

Bildgalleri

  • Höjen f.d handelsbod i Österplana, foto: Freddie Wendin 2004
  • Höjen f.d handelsbod i Österplana, foto: Freddie Wendin 2004
  • Höjen f.d handelsbod i Österplana, foto: Freddie Wendin 2004
  • Höjen fd handelsbod, foto: Freddie Wendin 2004
  • Höjen, Österplana, foto: 1980

Om

Höjen, Österplana Skattegården 3:5 affären i Österplana
Fastigheten ligger i Österplana by strax intill och väster om landsvägen Gössäters Skagen – Österplana och strax söder om Högebo vattenreservoar.

Fastigheten är en avstyckning från Österplana Skattegården 3:2 som begärdes av ägarinna Johanna Andersson och hennes tre omyndiga barn år 1896 den 10 november. Tomtarealen är endast var 201 kvm.

Fastigheten förvärvades av handlande Johan Andersson och hans hustru Johanna Blad enligt köpekontrakt den 14 januari 1886. Makarna bedrev affärsrörelse i fastigheten. Rörelsen upphörde omkring 1970. Köpeskillingen var 275 kronor. Byggnaden uppfördes förmodligen 1885.

Efter makens död 1894 fortsatte änkan Johanna Anders affärsrörelsen.

Hos målare Petrus Törnqvist i Källby fick Arthur Andersson vid ett tillfälle se en märklig papperspåse från handelsboden i Österplana. Det var en tvåkilos-påse, som försetts med firmatryck och därunder flera versrader på rim, vari räknades upp en mängd av de varor som Johanna Anderssons tillhandahöll sina kunder. Var denna unika och troligen den enda tillvaratagna papperspåse hamnat genom auktionen efter målare Törnqvist vet ingen. Törnqvist var en stor samlare liksom fadern verkmästare K.J Törnqvist i Blomberg. Petrus farmor härstammade från Törnsäter Nolgården och hans morfar var den förr välbekante Pehr Jeansson i Stenhuggaregården i Västerplana.

Ovannämnda Karl Sahlström hade tidigare varit biträde hos handlare Johan Sahlström i Hönsäter, som i sin tur från början var biträde hos den förste handlaren i Hönsäter C. J Andersson från Jungskola. Den sistnämnde kontrakterades av Hellekis Aktiebolag den 13 oktober 1893 i och med att handelsboden vid Hellekis egendom flyttades till mejeribyggnaden vid Hönsäter. Handelsrörelsen övertogs den 10 augusti 1900 av Johan H Sahlström, som med bolagets medgivande transporterade kontraktet fr.o.m den 1 januari 1918 på sin ovannämnde broder Car A. Sahlström.

Boende årNamnFödd DödFödelseort
Johan Andersson, handlare
Hustru Johanna Sofia Blad1855-07-20Berg
Dotter Anna Emilia1887-01-24Österplana
Son John Alexander1888-08-03Österplana
Dotter Hilda Laurentia1890-08-10Österplana
Pia Beda Otilia Stenberg1874-05-26Väring
Karl Anton Sahhlström, handlare föreståndare1872-01-17-Skarstad
Hustru Eda Sofia Hedström 1880-11-29Österplana
Son Karl Fritz Harry1906Valbo
Dotter Gunhild Margareta1909Österplana
Dotter Ingrid Sofia1911Österplana
John Alexander Andersson, handlare1888-08-030sterplana
Hustru Ester Regina Johansson1895-11-25Österplana
Hustruson Sven Gösta Thyrell1919Österplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 137 gånger, 1 idag)