Hästhagen i Österplana socken

Torpet ligger ca 100 m väster om den gamla kyrkvägen Hönsäter – Skagens Tå och ca 250 söder om landsvägen Medelplana-Hönsäter-Gössäter

Karta

Bildgalleri

  • Anders Kling 1853-1927
  • hasthagen1_osterplana
  • Hilda och Enock Johansson
  • Hästhagen 1910
  • Hästhagen, foto: Freddie Wendin 2006
  • HästhagenHästhagen, foto: Freddie Wendin 2006
  • Syskonen John o Hilda Kling
  • Wilhelm (Wille) och August
  • Wilhelms återkomst 1957 till Sverige

Om

Familjen Kling på Hästhagen Österplana socken – torpare

Källa: Bengt och Lars-Åke Andreasson Hisings Backa söner till Maj-Britt, dotter till Hilda Johansson född Kling efter sammanfattning av CD-skivor mm som lämnats till Kinnekulle hembygdsförening

Fam. Kling var torpare på Hästhagen mellan 14 mars 897 – 1912, innan de flyttade till torpet hade de bott i Medelplana och Österplana. Anders Kling född 1853 och hustrun Anna King (född Johansdotter, fadern okänd) född 1858 arrenderade Hästhagen.Paret fick sju barn, varav dotter Anna Wilhelmina dog vid 3 års ålder och begravdes vid Medelplana kyrka.
Äldste sonen Karl Edvin föddes 3 dec. 1881, Gustav Edvin föddes 18 mars 1883, Johan August föddes 18 okt. 1885, Anders Wilhelm (Wille) föddes 15 jan. 1891, John Hugo föddes den 18 mars 1897 och till sista Hilda som föddes den 22 april 1899. I prästbetyget registrerades fel födelsedatum den 21 maj för Hildas födelse detta p.g.a. att Anders Kling lämnade felaktiga uppgifter men Hilda firade sin födelsedag den 22 april.

Bröderna ville att Hilda skulle heta Maja och de kallade henne det hela livet, men föräldrarna och andra vänner sa alltid Hilda till henne.

Innan torparfamiljen Kling flyttade till Hästhagen bodde en kvinna i torpet vid namn Anna Persson, i det arrendekontrakt som fanns skrivet framgick att livstids husrum erbjöds kvinnan. I torpet Hästhagen gick kvinnan igen och spökade det var flera som hörde henne väsnas och att hon satt på vinden och spann.

Pappa Anders kallade Hilda för sin ”Lilla Ängel” för att hon hade stor förmåga att lägga sordin på upprörda känslorna, och med sin lugnande stämma sa hon ofta –” du sá se att dé rättar sig snart té, sá du se”

Barnen fick tidigt delta i det dagliga arbetet på torpet för att få in till arrendet. De mindre barnen fick sköta vallning av korna detta skedde i regel innan skolan startade på morgonen och hämtningen på kvällen vid 19-20 tiden. De stora öppna ytorna runt torpet, norr om skogen området ned mot landsvägen, upp mot tunet och bäckravinen slogs med lie av Anders. Vid bäckfåran fanns bärbuskar där Anna skördade bär.

I torpet fanns inget överflöd och även här var det kafferansonering så som över hela landet. Var man lyckligt lottade kunde man komma över ransoneringskuponger, men det var svårt. Ofta användes surrogat som gjordes av andra växter som t.ex. rostade sädesslag.

Vid ett tillfälle kom Anna-Lisa från granntorpet Kohagen på besök och som alltid ville mor Anna bjuda på kaffe med dopp. De satt och språkade över familjerna och livets vedermödor.

När Anna-Lisa skulle gå hem vände hon sig om och sa_ -” Hjärtligt tack för välfägnaden och det goá bönekaffet”.
Mor Anna svarade – ”Dé vá så roligt att du kom”
Men när Anna- Lisa gått sa dottern Hilda – ”Hur kûnne mor låta ´na tro att hon fått bönekaffe, när vi ente har nåt”
Mor Anna svarade – ”Jo, om hó hade den tron var det väl synd att ändra på denna”
Att vara stolt och kunna bjuda på något kändes naturligtvis bra för mor Anna.

Sonen Gustav dog 1901, sonen August for till Amerika 1902 och 1909 gav sig Wille av till Amerika efter många och långa diskussion med sina föräldrar då de vill e att han skulle ta över arrendet av Hästhagen. Äldste sonen Karl gifte sig med Gerda och flyttade. I torpet Hästhagen blev föräldrarna med sina småttingar John och Hilda.

Att arrendera torpet krävde mankraft och när de fyra stora sönerna försvunnit från Hästhagen insåg Anders och Anna att de inte kunde ha kvar torpet. Familjen flyttade från torpet år 1912 till Hällekis Egendom.

Här levde Anna och Anders resten av sina liv, Hilda gick och läste hos prästen i Medelplana den första tiden på den nya orten och John jobbade vid skogvaktar´s. Anders jobbade som kalkarbetare och Anna skötte om hemmets sysslor.

Under sin uppväxt var Hilda med i Nykterhetslogen där fick hon lära sig spela cittra och gitarr. Hilda växte upp till kvinna, på denna tid var det viktigt och nödvändigt att gifta sig för att klara sin försörjning. Enock Johansson från Lukastorp (Lille kullen, torpet låg vid den gamla vägen upp till Högkullen, utsiktstornet) född den 10 maj 1896, var en ung man som uppvaktade Hilda och de hade känt varandra ett tag. Det var inte förrän Hildas yngsta bror John sa – ”Ta du Enock, han tycker ju så môet om däk” som Hilda sa ja till Enock.

De förlovade sig på Garströms Konditori i Lidköping och gifte sig den 8 juni 1919. Strax efter giftermålet den 9 oktober 1919 flyttade paret till Göteborg främst p.g.a.arbetsbrist.Hilda hade astmatiska problem och hennes läkare rekommenderade henne att flytta till den jodhaltiga luften i Göteborg.
Brodern John Kling kom även till Göteborg den 21 oktober så gjorde också brodern Karl med sin fru Gerda.

Anna och Anders blev ensamma kvar i Hällekis i 8 år, den 29 juni 1927 gick Anna bort då hämtade Hilda sin far i Hällekis och han flyttade hem till henne och Enock. Anders levde endast 4 månader efter Annas bortgång och dog den 10 okt. 1927

Hildas och Enock Johansson fick två döttrar Inga-Lill och Maj-Britt, flickorna var födda på samma datum med tre års mellanrum. Dessa flickor var de enda barnbarn som bodde i Sverige och älskades mycket av morfar och mormor i Hällekis. Barnbarnen i Amerika fick de endast uppleva på fotografier. August gifte sig och fick tre barn, några månader efter tredje barnets födelse dog modern och August blev änka vid 38 års ålder och lämnad med tre småbarn.

Wilhelm (Wille) gifte sig med Ellen och fick två barn. Trots att mor Anna skrev många brev till sin son i Amerika svarade han aldrig. Det blev Wilhelms hustru Ellen som höll kontakten med svärföräldrarna i Hällekis och berättade om deras liv men aldrig nämnde hon att det fanns problem. Ellen höll även kontakt med Willes syster Hilda i Göteborg genom brevväxling. Alla dessa brev från Ellen läste Enock högt för Hilda i Göteborg. När Anna och Anders båda var döda skrev Hilda till sin bror Wille och berättade att han inte längre behövde skriva då föräldrarna var döda. Wille fattade för första gången pennan och skrev till sin syster och förklarade varför han aldrig tagit kontakt med sina föräldrar, detta brev läste Hilda själv. Wille skämdes för sin fattiga uppväxt som torparbarn och Hilda förlät honom efter alla års tystnad.

Wilhelm och Ellen besökte Hilda och Enock i Göteborg ett antal gånger den sista gången i slutet på 1970 talet. Vid något tillfälle besökte de även torpet Hästhagen och Hällekis.

Wilhelm berättade att livet som torparbarn och torpare var hårt och slitsamt ”Man hade ingenting, det enda som fanns var fattigdom och det var det ingen som tog ifrån en”. Dessa ord vittnar en torpares liv och hur de flesta statare och torpare var livegna.

Hästhagen var ursprungligen ett rå- och rörshemman, som tillhörde ett säteri, i detta fallet Hönsäter och beläget inom den bys rågång, där själva säteriet ligger. Under 1600-talet och början av 1700-talet låg Hästhagen ungefär mitt emellan nuvarande ”bandygrytan” och gamla fotbollsplanen ”stapla”. Under senare delen av 1700-talet flyttades Hästhagen till en plats som kan angivas ligga mellan nuvarande torpet Backen och Gudmundstorp. Under 1800-talet flyttades torpet ännu en gång till väster om gamla kyrkvägen Hönsäter-Skagens Tå och ca 250 m söder om landsvägen Medelplana-Hönsäter-Gössäter.

Arrendekontrakt Torpet Hästhagen
Den 14 mars 1897 tillträde Anders Johan Kling arrendet av Hästhagen, arrendatorn skulle i stället för kontant arrendebelopp utföra:
49 mansdagsverken sommartid
36 mansdagsverken vintertid
10 kvinnsdagsverken sommartid

Överdagsverken betaltes med kr 1:20 under sommartid och med kr. 0:84 under vintertid

Kvinnsdagsverken: Juli, aug, sept. 0:75 kr – maj, juni, okt. 0:60 kr och övriga månader 0:40 kr

From 14/3 1902 minskades mansdagsverken sommartid till 40 dagsverken, samt erhöll arrendatorn 1 parlass utsyningsved.

Inhyses Anna Persson skulle erhålla under sin livstid husrum vid torpet. Sedan Ålderdomshemmet i Hönsäter uppförts uppsades hon till avflyttning 14/3 1910. Trångboddheten måste varit stor på den tiden. Boningshuset bestod av ett rum och kök. Här bodde tidigare Karl Gustaf Andersson (Esau) med hustru och 5 minderåriga barn och dessutom inhystes Anna Persson. – Anders Kling hade också fem minderåriga barn.

From den 13 mars 1912 efterträddes Kling av arrendatorn Anton Andersson. Han hade hustru och sex barn. Arrendet utgjordes nu kr. 85:-/ år att betalas halvårsvis i efterskott i oktober och mars månader. Arrendet höjdes 1930 till kr 150:-

Syneförrättning vid torpet Hästhagen – tillträde
År 1897 den 6 mars förrättas av undertecknade av- och tillträdessyn på torpet Hästhagen undre Hönsäter, vilket den 14 dennes av Karl Andersson avträdes till kalkarbetare Anders Kling, . Hönsäter och voro båda närvarande vid förrättningen.

Efter erhållen del av kontrakten varav framgick att virke till reparationer kostnadsfritt erhålles från Bolagets skogar efter utsyning varför något värde därpå i följande syninstrument icke beräknats, företogs synen i följande ordning:

Boningshus av timmer, brädfodrat, under tak av tegel på bräder och läkten 8,6 m långt. 5.34 m brett samt 2,67 m högt på knut, inrett till förstuga, stuga , kammare och kök.

Brädbeklädnaden behöver delvis tillspikas. Å taket inlägges några tegelpannor. Yttertrappan av sten omlägges och ny trapplan anskaffas.

Yttertrappa v sten omlägges och ny trapplan omlägges
Förstugan: Rappning upplagas, stengolvet omlägges2:--
Stugan: golvet av plank, något utnött vid spiseln, repareras 2:--
1 fönster insättes0:25
Som draget i rökgången till spiseln är otillräckligt för avleda röken, anslogs för rökgångens ändring2:--
Kammaren: Rappning å väggarna, samt å spiseln repareras för 0:75
Köket: Golvet av sten, omläggs och rappningen å väggarna upplagas4:--
Ett nytt galler till bakugnen0:50
Trappan till vinden göres ny2:--
Innanfönster finnes. 1 fönsterruta insättes0:25

Ladugården och loge av timmer, delvis brädfodrad, under tak av spån. 14,25 m lång, 5, 34 m bred, 2,52 m hög på knut. Innehåller: fähus, loge och 2:ne logegolv. Stenfot en behöver spermas och brädfodringen delvis tillspikas. Taket å västra sidan är dåligt och behöver omläggas.

Fähuset: Stengolvet omlägges delvis och några nya golvstenar anskaffas6:--
Logen: Dörrarna, 2:ne stycken, göres nya3:50
Logbalkarna höjas en plankhöjd och logbotten upplagas för tillsammans2:--

Källare, valv av sten, men svale. Dörren till svalen fattas, varför ny anskaffas. Såväl boningshus som ladugård äro rödfärgade. Brandhake och steg i gott skick finnas.

Hägnader
Mot landsvägen60 m av sten, rep för0:50
Mot landsvägen45 m trä rep. för6:75
Mot gamla vägen270 m v trä, rep. för6:--
Mot Kohagen303 m av trä, rep. för15:--
Mot Djurgården91 m av trä, rep. för4:--
Mot Djurgården36 m av sten, rep. för0:50

Vidare förekom ej

Den som med denna syneförrättning icke är nöjd äger att däruti söka ändring medelst stämning på vederparten till Kinne Häradsrätt inom 3 månader efter härav erhållen del försummas detta varder synen gällande.

Som ovan

Peter Andersson Fr. Hedström

Att vi denna dag erhållit del av ovanstående syneförrättning samt emottagit vardera ett lika lydande exemplar erkännes.

Hällekis den
Karl Andersson           Anders Kling
Avträdare                     Tillträdare

1898Reparerat taket å ladugården
1901Utbetalt till murning vid torpet kr. 10:-
1901Ladugården brädfodrad utvändigt
1902Nytt svinhus av sten under snedtak av tegel
1906Reparationer på stugan. Nya fotträn ny köksdörr. Brädfodringen delvis reparerad. Ny vindstrappa. Nya golv och trossningar, omrappat
Tillträdessyn för Anders Kling 58:--
Avträdesyn för Anders Kling
Brist å ladugården9:--
"1:--
"5:1515:15
Till godoKronor42:85
Ersättning för uppsättning av hägnad mot försörjningshemmet5:74
Ersättning för höstsådd19:10
Kronor67:69
Ersättning för 3 låsar och ett skåp6:25
Avträdaren till godo73:94
Hägnader som hädanefter ej kommer att tillhöra torpet
Mot gamla vägen36 mslanhag
Mot gamla vägen14,5 mstenhag
Mot gamla vägen38 mslanhagrep. 0:50
Mot landsvägen 108 mstenhagrep. 1:75
Mot Djurgården38 mstenhagrep. 0:50
Mot Djurgården72,5 mträhag
Hästhagen den 24/4 1912
Fr. Hedström K.E. Persson

Syneförrättning vid torpet Hästhagen
År 1912 den 24 april förrättades av- och tillträdessyn på torpet Hästhagen i Österplana socken och lydande under Hällekis Aktiebolag.
Torpet avträddes den 14 sistlidne Mars av Anders Kling, samt tillträddes samma dag av Cementarbetare Anton Andersson från Falkängen.
Virke till hus och hägnaders reparation erhålles kostnadsfritt å Bolaget. När vid förrättningen var av- och tillträdaren personligen.
Synen företogs som följer:

Boningshus av timmer, brädfodrat, under tak av tegel på bräder, 8,6 m långt, 5,34 m brett samt 2,67 m högt på knut, inrett till förstuga, rum och kök. 3 låsar finns som tillhör avträdaren2:--
Samt ett skåp4:25
Innanfönster finnas
Ladugård och Loge av timmer, delvis brädfodrad, under tak av spån. 14.25 m lång, 5,34 m bred, 2,52 m hög på knut. Innehåller: fähus, loge och 3:ne foderlador. Taket mycket bristfälligt.
Stengolvet omlaga för6:--
Logbotten repareras 2:--
Fähusdörrar repareras1:--
Källare av sten med förstuga. Ytterdörr insatt av avträdaren
Svinhus av sten under tak av spån 3 m långt, 3 m brett samt 1, m högt på knut. Dörren repareras
Hägnader
Mot betesmarken Kohagen30,5 m slanstaket1:--
Mot betesmarken Kohagen11 m trähag rep0:90
Mot betesmarken Kohagen61 mstenhag rep0:50
Mot gamla vägen Kohagen13.5stenhag rep
Mot gamla vägen Kohagen52 mslanstaket
Mot gamla vägen Kohagen64,4 mträhag0:50
Mot Försörjningshemmet37,5 mnyhägnas4:20
Mot Försörjningshemmet127,5 mslanstaket rep7:10
Mot betesmarken Kohagen135 mträhag
Mot betesmarken Kohagen 45,75 mstenhag
Mot betesmarken Kohagen12,5 mträhag rep0:50
Mot betesmarken19 mslanhag
Summa Kronor23;--

Avträdaren har å 5 913 kvalnar gödslad åker utsått 74 kg råg à 15öre = 11:10. Brukning och gödselkörning kr :- = tillsammans 19:10

Tillträdaren skall vid ett blivande avträde utså lika mycket råg å minst lika stor areal vål brukad och gödslad åker, ävenså skall han vid avträdet hava 3/7 höstplöjda, samt 3/7 i gräsvall (1/7 andra samt 1/7 tredje årets vall). Vidare förekom ej.

Den som med denna syneförrättning icke är nöjd äger att däruti söka ändring medelst stämning på vederparten till Kinne Häradsrätt inom90 dagar efter härav erhållen del, försummas detta varder synen gällande.

Som ovan

K. E Persson                                      Fr. Hedström

Med förestående syneförrättning förklarar jag mitt nöjd och har emottagit ett exemplar lika lydande med detta.

Hästhagen Hällekis 24/4 1912

A.J Kling                                            Anton Andersson

Avträdare                                          Tillträdare

Källa: Bengt och Lars-Åke Andreasson Hisings Backa söner till Maj-Britt, dotter till Hilda Johansson född Kling efter sammanfattning av CD-skivor mm som lämnats till Kinnekulle hembygdsförening.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
1728Måns Tårstensson1670
17440210
1728Jonas Olofsson1696
17380328
1739Karin Svensdotter, änka1662
17390211
1740Anders Jonsson, flyttade till Mellangården Skagen1710
Harald Olofsson, änkeman.
Fader Olof Hansson.
Bodde inhyses, Torde vara broder till Jonas Olofsson (se ovan)
1683
175309??
1743Kullberg, inspektor. Familjen flyttade 1747 till Skagen Mellomgården1685
1747Anders Eriksson, hans dotter Elin17480408
1750Lars Haraldsson1728Jöns Persäng
1764Gunnar Tenglund, inspektor, hans dotter Anna Lisa17611128Torpet Hästhagen
1769Nils Krumhorn, direktör, hans dotter Maria Eleonora17690314Hästhagen
1771Carl Norlin, inspektor, hans son Carl Gustaf17711227Hästhagen
1782Lars Svensson (Larsson) Hasselgren1753
18000330
Fader Sven
1787Anders Larsson, hans dotter Caisa17871008Hästhagen
1788Mattias Andersson Valgren, familjen flyttade till Dahlbergstorp 180017590918
18240814Hova
1819Anders Larsson, torpare
1828Magnus Storm, torpare
1861-1876Anders Persson, torpare
1890Nils Johan Wennerlind, kalkarbetare18800701 Österplana
Stina Maja Andersdotter, hustru18370401 Forshem
Carl Johan, sjöman, son18590107 Österplana
Selma, dotter18790528 Österplana
1890-1895Gustaf Pettersson, fader18651214 Österplana
Anna Natalia Andersdotter, hustru18700312 Forshem
Axel Wilhelm, son18910624 Österplana
Elin Natalia, dotter18930719 Österplana
Harald William, son18950915 Österplana
Sven, son18980000 Österplana
1897-1912Anders Johan Kling, fader18530601 Österplana
Anna Greta Johansdotter, hustru18580103 Medelplana
*Karl Edvin, son18811203 Medelplana
Gustav Edvard, son18830318
1900
Medelplana
Johan August, son18851018 Medelplana, emig 1902
Anders Vilhelm, son18911115Medelplana, emig 1909
Johan Hugo, son18970320 Österplana
Hilda Albertina, dotter18990422 Österplanaj
1912-1950Anton Ferdinand Andersson, fader18731126 Torsö
Albertina Hådell, hustru18720424 Berga
Helga Elisabet, dotter18990326 Berga
Rut Asta, dotter19080104Österplana
Sven Nestor, son19090714 Österplana, emig 1928
Nils Gottfrid, son19110619 Österplana
Oskar Manfred, son19120727 Österplana
Ester Adela, dotter19140416 Österplana
1950-1951Axel Ragnar. E Olsson, fader19110426 Elleholm
Ingrid Linnéa Andersson, hustru19200513 Björsäter
Bo Kenneth, son19420917 Flen
Stig Lennart, son19440421 Bjärka
Lars Roland, son19501211 Österplana
Karl Christer, son19520522 Österplana
Gullvy Ann-Kristin, dotter19580701 Österplana
1951-1954Axel Harald Bly, fader18981013 Forshem
Vilhelmina Laura Larsson, hustru18980914 Tun
Karl Erik Harald, son19210816 Forshem
Gustav Lennart, son19250920 Forshem
Sven Holger, son19301120 Forshem
Hans Gideon, son19350125 Forshem
Bengt Sigvard, son19360818 Forshem
Greta Laurentia, dotter19380508 Lidköping
1955-1956Karl Erik Larsson, fader19230930 Götlunda
Dora Anna Ehlers, hustru19240609 Tyskland
Doris Margareta, dotter19520514Tyskland
Ingela Birgitta, dotter19530510 Flistad
Alice Charlotta, dotter19540629 Flistad
1956SkiftesreparatörernaVid Cementa
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 262 gånger, 1 idag)