Hasselbacken Österplana vall

Torpet låg ca 400 m so gränsstenen “Röde Sten” i Gränsen Österplana – Medelplana socken

Karta

Bildgalleri

  • Byggdevandring Örnekulla Österplana, Svea Hultman vid ruinerna av Hasselbackens ladugård, foto: Freddie Wendin 2015
  • Hasselbacken arendekontrakt
  • Hasselbacken Österplana, brochyr
  • Hasselbacken Österplana, brochyr
  • Hasselbacken, Österplana
  • Österplana_Hasselbacken 1927

Om

Torpet låg på ett skifte i Österplana vall och tillhörde Österplana Korsgården 2:5 och låg ca 400 m so gränsstenen ”Röde sten” i gränsen Österplana – Medelplana – Västerplana. När de första byggnaderna uppfördes är det lite oklart om, på den ekonomiska kartan från 1882 visar det att det fanns bebyggelse där. Den senaste manbyggnaden på Hasselbacken byggdes år 1898 med bland annat timmer och bräder från tidigare stugan. Byggnadskostnad inklusive material för den nya stugan uppgick till 1395 kronor. Bostadshuset var byggt i trä med spåntak och var ca 10,5 m långt och 6,5 m brett, det innehöll två rum och kök samt skafferi. Ekonomibyggnaden med vedbod, lador , loge och ladugård var ca 23 meter långt och 8 meter bred. Ladugårdsdelen var byggd av kalksten utan rappning. De övriga delarna hade väggar av stolpar och bräder, allt under halmtak. Det fanns även ett hönshus, brygghus, kinnekullekällare och brunn. År 1899 fanns det 201 famnar trädgärdesgårdar och 219 famnar stengärdesgårdar på Hasselbacken. Även runt ängsmarkerna fanns des gärdesgårdar. År 1931 fick boningshuset taktegel och det var rödfärgat. Ladugården hade foderbord för 4 kor, en hästspilta samt en box. År 1933 fanns på Hasselbacken 2,85 ha åkermark, 0,5 ha äng samt betesmark för fyra kreatur runt torpet.

Hasselbacken var från början ett släkttorp. Den första inbyggaren ar Petter Andersson som år 1899 lämnade över till sonen Johannes Petterson, han var stenarbetare och arrenderade torpet för 75 kronor per år.

Enligt kontrakt med Johannes Pettersson utgjorde arrende per år 75 kr. detta var år 1900. From 1923 ökades arrendet till 135 kr. per år. 1931 såldes torpet av Johannes till Skånska Cement AB för 2.350 kronor.

From 1927 gällde nytt kontrakt med Gustaf Johansson (son till Johannes) och hans hustru Hanna. Arrendesumman var fortfarande 135 kr. per år men brukaren ålades att vid kallelse mot ersättning gallra, rensa, ta upp, avkåla och pålasta rovor, kålrötter och morötter på ett halvt tunnland. För de kreatur som skulle utfordras under vintern fick brukaren anvisad mark för bete samt 4 parlass årlig utsyning av vedbrand. From 1932 ändrades arrendet till 200 kr. per år och i övrigt oförändrade arrendevillkor.

År 1933 lämnade de torpet och arrendet gick över till Henning Johansson med Hustru Hulda, arrendet kostade 215 kr per år. Familjen bodde där fram till 1957 och därefter stod det torp. År 1961 revs Hasselbacken idag finns endast ruinerna kvar av ladugårdsbyggnaden lite tecken från manbyggnaden mm.

Troligtvis lät LW Kylbergs Jordsbruksaktiebolag uppföra stenarbetsartorpet Oxelbacken och Hasselbacken föra att kunna intensifiera stenbrytningen på Österplana vall.

Det finns inte bara husrester kvar från Hasselbacken utan även minnen berättade av Helfrid och Svea
(Källa: Länsstyrelsens affisch som finns anslagen på rastplatsen i huset Oxelbacken)
Helfrid Bergqvist född 1926 och dotter till Gustav och Hanna berättade år 2007 att det på Hasselbacken fanns 4 kor, 1 hast, höns och gris. Smör och ägg såldes till affären. De plockade nötte, nypon och sötbär som torkades och användes till soppa. Även lin odlades och vävdes till linnetyg. Det fanns några bikupor, så det såldes även honung i affären. Det odlades potatis, råg , havre och vete till mat åt familjen som som bodde där.

Svea Hultman född år 1936 dotter till Henning och Hulda berättade år 2006 att familjen Johansson på Hasselbacken var jordbrukare och levde på jordbruket. Hasselbacken elektrifierades år 1943. Dessför innan användes fotogenlampa som ljuskälla. I ladugården fanns det tre kor med kalvar samt två grisar. Den ena grisen såldes och den andra vartill eget bruk. Ingen tjur och ingen häst fanns. På torpet odlades kålrötter och klöver till korna. Med lie slogs även naturhö till vineterfoder åt kreaturen. Dessutom odlades havre och vete men ingen råg. Åkrarna gödslades med torpets egen gödsel. Köpegödsel användes inte. Vid behov lånades häst på torpet Axvall till exempelvis plöjning av åkrarna eller till tyngre transporter mm. Att transportera spannmål till kvarnen och mala till mjöl tog en dag. Det är oklart var kvarnen låg.

I köksträdgården fanns amerikapotatis, morötter, rödbetor, palsternackor, västeråsgurkor för insaltning, dill och persilja, pepparrot till fisksåsen samt gullök. Dessutom plockades nypon till nyponsoppa, sötbär till bärpannkaka samt vildäpplen. Lingon och blåbär plockades också men inte svamp.
Under Sveas uppväxttid pågick stenbrytning i brotten. Stenen transporterades vidare till Gössäter för vidare bearbetning. Posten kom till Nyängens ladugårdsvägg där det satt två brevlådor. Den ena hörde till Hasselbacken och Oxelbacken och den andra till Axvall och Åselund. Brevbäraren tog sig fram med cykel.

För Sveas del blev det Skagens småskola med efterföljande Österplana folkskola när åldern var inne. Svea hade en trivsam uppväxt trots att det var långt till de närmaste lekkamraterna. Avståndet blev faktiskt en del av leken. En gång klättrade en av kamraterna upp i ett träd på det något avlägsna torpet Axvall medan Svea sprang hem till Hasselbacken och gjorde likadant. Fick de syn på varandra tro? Jo, faktiskt. Andra lekar var gömme, tvi dunken, åka skidor, gömma skatter, och skridskor. I en närliggande kalkbrottsdamm med knähögt vatten lärde sig Svea att simma.

Med växande ålder blev det dags att försörja sig utanför torpet. En av Sveas första tjänster var på Sörgården i Örnekulla by.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
Petter Andersson 1810-08-25
Hustru Maja Maria Larsdotter1809-10-01
1899-1927Johannes Pettersson, ägare1851-09-17Österplana
Hustru Anna Kristina Johansdotter1859-07-03Västerplana
Son Frans August1890-03-19Österplana
Dotter Hanna Maria 1894--09-15Österplana
Son Gustav Natanael1898-08-05Österplana
Ida Kristina Johansson 1862-10-04Holmestad
1927-1933Gustav Natanael1898-08-05Österplana
Hustru Hanna Olivia Svensson1899-01-15Österplana
Dotter Helfrid Elisabet1826-10-06Österplana
Son Bernhard Natanael1927Österplana
1933-1957Henning Botvid Johansson1890-07-28Husaby
Hustru Hulda Sofia Pilqvist1894-10-07Gösslunda
Dotter Astrid Maria 1916Husaby
Dotter Elsa Linnéa1918Kinne Kleva
Son Karl Erik1920Fullösa
Son Gösta Natanael1922Österplana
Dotter Eva Elisabet1924
Son Nils Arne1927
Dotter Svea1936
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 146 gånger, 1 idag)