Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild1091 Kråkemåla Orkester fr. v. Alf Hallen, Gösta Forsell, Folke Hallen, Valter Larsson, Einar Korsell, framför fr. v. Elolf hallen, Erik Storm, Rolf Ekholm.

(Besökt 17 gånger, 1 idag)