Klassträff 2002. Hällekis Skola.Bakre raden fr. v. Robert Karlsson, Inger Karlsson, Jörgen Nilsson, Kurt Karlsson, Uno Johansson, Jonas Forsell, Ingela Meyer, Staffan Norismaa, Göran Persson, Bengt Persson.

Främre raden fr. v. Rosalie Dahlqvist, Maria Persson, Ingela Mellqvist, Lena Hassel, Per Gustavsson, Börje Pilfalk, Eva Sahlen, Ronald Pettersson.

(Besökt 48 gånger, 1 idag)