Hönsäters Kapell är en gåva till Österplana församling från Hellekis Aktiebolag i samband med att nämda bolag år 1913 genom fusion uppgick i Skånska Cementaktiebolaget. Kapellet utgår tillsammans med kringliggande kyrkogård ett bestående minne av det första bolag, som startade industriell verksamhet i Hällekis.

(Besökt 22 gånger, 1 idag)