Hällekis Skola

Hällekis Skola Centralskolan

Den första folkskolan vid den s.k. ”malmträdgården” kom till genom en donation. Den uppfördes 1865. Enligt överenskommelse den 1 oktober 1863 mellan Hönsäters dåvarande ägare, änkefru Maria Charlotta Hamilton, född von Hofsten och övriga arvingar efter greven Hugo David Hamilton överlämnades till Brukets blivande ägare för bildande av en skolkassa ett belopp av 5 000 Rdr Rmt, därav 3 000 Rdr var avsedda för nybyggnad och 2 000 såsom bidrag till avlöning av skollärare och till byggnadens underhåll.

Den första småskolan hade, efter det Posseska Lancasterskolan överlämnats 1892 till Medelplana församling, inrymts i lokal, som inretts i ett tidigare svinhus vid mejeribyggnaden. Från Folkskoleinspektör Belfrage hade till skolrådet ingått skrivelse med erinran om den mindre lämpliga skollokalen för småskolan. Frågan behandlades ab Hellekis AB:s styrelse. Denna ansåg det var nödigt att uppföra en småskola vid Hönsäter men ansåg inte tillräckliga skäl föreligga att enligt förslag bygga ett större skolhus innehållande lokal för både folk- och småskola samt slöjdskola och bostad för lärarinnorna. Man beslöt därför att 1898 uppföra en småskola på lämplig plats i närheten av bruket.

Skolrådet i Österplana hade år 1908 under utarbetande ett förslag att uppföra skolbyggnad närmast avsedd för mellanskolestadiet. Byggnaden skulle inrymma bostäder för två lärare och förläggas invid den befintliga småskolan vid Hällekis station. Mot detta hade Hellekisbolaget styrelse intet att erinra.

Den nuvarande centralskolan i Hällekis uppfördes under åren 1958-1959 av byggnadsfirma Emgård i Vårgårda efter ritningar av arkitektfirma Bouveng & Heineman i Skövde. Undervisningen tog sin början höstterminen 1959. Det är en fullt modern skola för låg- och mellanstadierna med erforderliga speciallokaler, barnbespisning med kök och matsal, gymnastiksal, skolkök, slöjdsal, sjukvårdsrum mm. Skolkök och matlagning för barnbespisningen har senare förlagts till Götene.

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Hällekis Skola

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.