Grönegatan A Österplana

Karta

Bildgalleri

  • Grönegatan A 1980
  • Grönegatan A och B, Natanael 1948
  • Grönegatan A Österplana ritning
  • Grönegatan A, foto: Freddie Wendin 2008

Om

Bröderna Johannes och Anders Petterson, söner till Peter Jonsson född den 14 maj 1793 i Rännagården Österplana och modern Stina Andersdotter Stenhammar född den 8 februari 1799 i Nolegården Örnekulle, ärvde år 1838 efter moderns död.  Grönegata och delades då i två hälfter. Varav Johannes Pettersson som var född den 20 aug 1823 i Grönegatan och dog den 11 april 1865. Lämnade efter sig änkan Maja Eriksdotter född den 22 oktober 1829 på Backgården i Österplana samt tre små barn varav den äldste var 6 år. Änka gift om sig sex år senare med Anders Blom född den 11 september i soldatbostället Vedegapet i Kestad.

Fastigheten består av två fastigheter A och B som ligger som en enklav i Österplana socken mellan Skagen och Högebo. Till torpen hör även skogsmark Törnsäter 1:6 A och B. Vid tiden för laga skiftet i Österplana år 1841 ägdes Grönegatan odelad av Stina Andersson.

I södra gränsen och i höjd med boningshuset blev på Högebo gärde på 1850 talet två personer från Hönsäter begravda, då de dött i smittkoppor. Sjukdomen skulle de fått vid i en övergiven stuga i Källby när de var på hemväg från Lidköping. De hade samtidigt träffat på en kringströvande person som i trakten gick under namnet ”Värma-Pelle”, då han härstammade från Värmland. Personerna var Högg i Grönelid och Fernlund som bodde i ”Digra-stugan”, stugan är riven och den låg strax intill järnvägen och mitt emot flerfamiljshusen ”Granbacken” I hönsäter.

Gravplatsen lär förr ha varit omgärdad med trästängsel, men nu finns inga spår som visar var platsen funnits.

Omkring 1940 inköptes torpet av lantbrukaren Arvid Persson, Örnekulla Nolgården. Förre lägenhetsägaren Frans August Andersson och hans hustru bodde kvar.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
1727Pähr Svanfot, soldat 1701
17410601
hans dotter Ingrid17331104
1736Håkan Svanfot, soldat, Axvall 1721
17831005
Hans son Carl173605125
187380329Grönegatan
1743Anders Andersson1701
1746Anders Jonsson, torpare1719
17620114
Hans son Petter17460429
17461030Grönegatan
1772Jonas Andersson17400311Skasgen Neregården
Hans dotter Maria17720208
17730402Grönegatan
1789Sven Thorstensson1748
17930731
Hans dotter Maria17890213
17890222Grönegatan
1794Lars Persson, torpare1770Forshem
Hans son Lars Svensson17911214Grönegatan
Anders Larsson. Mellan åren 1889-1898 var hans son Karl Oskar Andersson torpare i Mosselid18351202
1905Österplana
Hustru Anna Andersdotter18300108Medelplana
Son Karl Oskar Andersson18720303Österplana
Sonhustru Anna Gustafsdotter18730127Ekby
Sondotter Gerda Elisabet18971120Österplana
Klas August Dahlgren, snickare, hyresgäst18630701Yllestad
Hustru Emma Josefina Andersdotter18561217Varv
Son Johan Gustaf Gerhard18870924Varv
Dotter Anna Cecilia18890912Varv
Dotter Hulda Teresia18911210Varv
Son Karl August Valdemar18960128Varv
Dotter Selma Olivia1898061Husaby
Frans August Andersson, ägare, från Mosselid 190918660812Österplana
Hustru Anna Johansson18660505Österplana
Son Carl Enoch18920103Rogslösa
Son Erik Gunnar18951217Orlunda
Dotter Jenny Maria18980919Nydala
Son Anders Evald1903Vrigstad
Dotter Margareta Sofia1906Österplana
Dotter Ester Ingeborg1910Österplana
Anders Evald (son till ovan) inneboende. Jordbruksarbetare från Amerika 1932 till Forshem 193419031003Vrigstad
Hustru Nina Jolkkonen1902Finland
Dotter Rut Anna Maria1933Lidköping
Ernst Gustav Fransson, från N Amerika 1919, till Canada 1919. son till Frans August Andersson (ovan) 18940125Örberga
Hans dotter Blanche Margareta19170514Rochefort Illinoid USA
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 160 gånger, 1 idag)