Bild 0768

Kinnekulle

Österplana socken

Stående från vänster bakre led: Olle Larsson Stina Bengtsson (född Karlén hustru till Sigvard Bengtsson, Greta Bengtsson, Gunnar Bengtsson. (Gretas man)

Stående främre rad från vänster: Signe Larsson (hustru till Olle), Irene Bengtsson (dotter till Sigvard och Stina Bengtsson), troligen Gunnel Larsson född Bengtsson/Gunnarsson) Bengt Gunnarsson.

(Besökt 6 gånger, 1 idag)