Gömmet, Thorsberg nr 1 eller Österplana Skattegården 3:6

Torpet låg tidigare på nuvarande Thorsbergs Stenhuggeri det gamla boningshuset har moderniserats och det har var verkmästarbostad för stenhuggeriet

Karta

Om

År 1889 övertog f.d. soldaten Per Thörn torpet Gömmet efter sin äldre broder Johannes thörn, som avled detta år. Johannes Thörn var den Thörn som utförde en del stenarbete vid uppförandet agv Österplana nya kyrka 1875 och härför uppbar en ersättning av kr. 1712:70. Torpet Gömmet köptes av Johannes enl. köpebrev på 49 år. Den tiden gick till ända 1893. Då Pehrs änka inte kunde lösa in torpet, återgick det till sterbhusdelägarna efter den framlidne Johannes Jonsson i Österplana Skattegård.

Torpet inropades på auktion av soldaten Per Malkolm Thor i Duvehemmet den 11maj 1895. . På uppdrag av P.M Thor verkställdes avstyckning av lägenheten den 10 nov. 1896 Arealen uppmättes till 2.9370 hektar som senare fastställdes till 2,700 hektar, varav 0,8860 ha tom och 0.3070 äng och 1,5070 ha avrösningsjord. Fastighetsbeteckningen är Österplana Skattegården 3:6 och annat namn är Torsborg nr 1.

Boende år NamnFöddDödFödelseort
Johannes Thörn,stenhugare1816Klefven
Fader Jonas Thörn soldat
Moder Greta Magnidotter
Hustru Britta Svensdotter 1807Tådene
Per Thörn, f.d soldat1835Klefven
Fader Jonas Thörn soldat
Moder Greta Magnidotter
Hustru Greta Cajsa Andersdottr1842Prästäng
Fader Anders Larsson
Moder Stina Grönkvist
Son Carl Gustaf1867Fullösa
Son Anders Wilhelm1869Klefven
Son Frans Algot1880Klefven
Dotter Emma Kristina1884Klefven
Per Malkolm Thor
Johan Tage Thor1893Duvehemmet
Hustru Anna Sofia Allert1895Sk. Åsaka
Dotter Aina1922Torsborg
Son Gösta Lennart Tage1925Torsborg
Anders Folke Korsell1923Fullösa
Hustru Alice Valborg Kristina Johansson 1923Forshem
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 90 gånger, 1 idag)