Fridhem Österplana

Bildgalleri

  • Fridhem Österplana, foto: 1980
  • Fridhem Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Fridhem Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • fridhem_osterplana

Om

Ligger på ett skifte gemensamt för Törnsäter Nolgården 2:2 och Törnsäter 2:3. Boningshuset.

Är beläget intill och på västra sidan av den s.k. nedre vägen från Gössäters stenhuggeri till Törnsäter och ca 1 km norr om nedfarten till Törnsäters gård.

Anders Eriksson byggde en liten grå, omålad stuga, i vilken ha bodde kvar även sedan han blivit ensam. Hellekis Aktiebolag löste in stugan 1909, år 1912 flyttades Eriksson till bolagets ålderdomshem i Hönsäter.

Johan Albert Karlsson kom som kalkarbetare till Hönsäter, där barnen är födda. År 1898 blev han statkarl på Törnsäter efter att han dessförinnan varit statkarl på Mellomgården i Skagen. Han var gift två gånger. I det sista äktenskapet med Margareta Gabrielsdotter som födde sonen Knut. År 1913 övertog han Fridhem där han byggde en ny stuga då den gamla var förfallen.

I det kontrakt som skrevs mellan Greve G. Hamilton på Törnsäter och Anders Eriksson står följande:

På den byggnadsplats som Greve G. Hamilton upplåter av sin jord, skall Anders Eriksson uppföra minst en stuga och källare, vilka han äger att bebo och nyttja under sin livstid. Efter hans död tillfaller huset på platsen Törnsätes egendom mot lösen av 100 kronor. Anders är skyldig att arbeta vid Törnsäters Herrgård när han blev kallad till dagsverken dock max 30 dagsverken per år. Även barnen var skyldiga att göra dagsverken om de blev kallade till arbete.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
1895-1912Anders Eriksson1823-07-03Forshem
Hustru Kristina Lovisa Sjögren1832-09-09Kristdala
Dotter Gustava Sofia1873-01-04Österplana
1913-1928Johan Albert Karlsson1853-05-05Sävared
Hustru 1.
Hustru 2 Margareta Gabrielsdotter1853-08-22Medelplana
Barn i första 1:a giftet
Son Karl Gustaf1878-06-30Hangelösa
Dotter Ulrika1878-06-30Hangelösa
Son Frans1882-04-16Österplana
Dotter Hildur Maria1885-06-11Österplana
Son Fritz Albert1889-04-03Österplana
Barn i 2:a giftet
Sonen Knut1895-05-14Österplana
1928-1966Erik Vilhelm Larsson1882-12-22Österplana
Hustru Ulrika Karlsdotter1878-06-30Hangelösa
Hustruson Johan Gunnar1903Hangelösa
Son Sven Vilhelm1907Österplana
Dotter Ester Linnéa1909Österplana
Dotter Edit Ingeborg Ulrika1917Österplana
Dotter Stina Elvira Margareta1918Österplana
Dotter Inga Britt1927Österplana
1967Johannes Jansson, hyrd sommarbostad
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 115 gånger, 1 idag)