Bruksmuseet i Hällekis

Dagligen öppet 10.00 – 18.00 från 1 maj – till sista söndagen i augusti

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om bruksmuseet

Efter nedläggningen av Cementa-fabriken kändes det mycket angeläget att samla material både från arkiv och från människor till ett och samma ställe. De flesta som bor i samhället har en personlig koppling till företaget, om man inte själv hade varit anställd där fanns det troligtvis anhöriga och bekanta.

Hällekis, brukssamhället som formats av en stor arbetsgivare på orten, Cementa. Samhället växte fram under senare delen av 1800-talet. Berget som är Kinnekulles livsnerv har blivit mångas levebröd. Cementa behövde människor till produktionen och mer än arbete måste erbjudas för att locka. Många människor lämnade torparlivet, lantarbetet, arbetet i berget för arbete på Cementa. Företaget erbjud mer än en inkomst. Bostäder byggdes, samhällsservicen utvecklades och detta var företagets överlevnad. Utan arbetskraft ingen produktion.

Föreningen började planera ett museum vintern 2002, i det befintliga uthuset i Falkängen. Tidigare arrendator till vandrarhemmet i Falkängen, familjen Inge Johansson initierade projektet och ställde byggnaden till projektgruppens förfogande utan kostnad. Arrendatorn utlovade även fri elström till museets drift. Lokalen som skulle ställas i ordning låg mycket lämpligt placerad, en träbyggnad mellan två av Falkängens arbetarbostäder. Mitt emot en liknande träbyggnad som rymmer Skaraborgs Geologiska Sällskaps utställning. Sedan tidigare finns även ett vagnsmuseum och ett lägenhetsmuseum vid Falkängen.

Kontakter togs med andra som gjort liknande museer, studiebesök gjordes. Föreningen tittade på andra redan installerade museum för att få konkreta förslag hur man skulle gå vidare. Målet var att museet skulle vara klart till föreningens 60-årsjubileum år den 19 juni 2004. Musik på bruket kontaktades för att förhöja feststämningen.

I ansökan till Götene kommun argumenterade föreningen att engagemanget och intresset för brukshistorien på det lokala planet skulle höja värdet för de omkring 70 000 besökarna/turisterna som kommer till Falkängen.

I februari – mars 2003 började arbetet med att gjuta golv i hela byggnaden ca 100 kvm. Fönster byttes, väggar isolerades och panel sattes upp, tak och väggar målades. Elektricitet installerades.

Arthur Andersson tidigare kamrer vid Cementa hade tillgång till mycket material, detta användes som grund inför uppbyggnaden av museet. Nu började jakten efter föremål från Cementa. Från ett skrot och reservdelslager hittades mm kugghjul, elevatorskopor mm, tanken var att lägga detta utanför byggnaden för att locka in besökare. Inne i museet hängdes fotografier från fabriken, människor, föreningslivet och samhället upp på väggarna. I ett fotoalbum finns bilder som visar fabrikens rivning. En broschyr som beskrev processchemat förstorades upp. Från stenbrottet hittades fotografier som visade verksamheten där. Detaljer som klinkerkulor och cementsäckar som nästan alla kom i kontakt med i det dagliga arbetet på fabriken, visade sig nästa omöjliga att hitta.

Att få hällekisborna engagerade i projektet var viktigt, cafékvällar mm startade och 12-15 personer samlades i Falkängen denna grupp fortsätter sitt arbete. Fotografier mm identifieras. Material från Landsarkivet infordrades.

Föreningen beräknade att 250 000 kronor behövdes för att få ordning på museet, målet nåddes och här presenteras sponsorerarna:

Riksantikvarieämbetet 40000
Skaraborgs läns Sparbank 40000
Sparbanken Lidköping 75000
H & G Ekmans Stiftelsen 50000
Cementa Skövde 25000
Totalt kronor  230 000

Carl Gustaf Klingspor bekostar installationen av elektriciteten och belysning i lokalen
Familjen Inge Johansson (f.d. arrendator Vandrarhemmet) stod för förbrukningskostnaden för elektriciteten.

Invigningen skedde den 19 juni 2004 kl. 13.00 som planerat. Som invigningstalare var tidigare driftschefen på Cementa Gösta Björk. Hällekis Musikkår medverkade och en informationsfolder hade framtagits ”Om framväxten av Hällekis samhälle” av Agneta Svanholm.

Arbetet med museet fortsätter kontinuerligt, Hällekis-gruppen träffar varannan vecka i Falkängen undre vinterhalvåret, syftet med träffarna är att få in nya bilder och information. På Falkängens dag visas bilder från Hällekis samhälle.

Sedan år 2010 visas ett bildspel på avskannade bilder i museet.

År 2010 föddes idén med att försöka få med kommunen med på ett projekt om att skapa informationstavlor och en mindre promenadslinga i det stora Stenbrottet som tidigare ägdes av Cementa. Kommunen fann tanken god och år 2011 ansöktes dem om medel för detta hos Länsstyrelsen, 99.000 kr beviljades. Projektet roddes i land och Kommunen satte upp en stor informationstavla i Stenbrottet där Hembygdsföreningen fick möjlighet att presentera material på tre A1-tavlor och Länsstyrelsen två A1-tavlor.

Planer på en ny informationstavla i Hällekis samhälle finns där det gamla Alunbruket som låg vid dammen. Fotografier saknas från denna tid men målningar har hittats på Kilagården utanför Skara, dessa är avfotograferade och kommer att visas på tavlan samt information om Alunbruket.

Museet är öppet maj till augusti för besökare och följer Falkängens öppettider

Välkomna!

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 573 gånger, 1 idag)