Bastun i Gössäter

Byggnaden ligger i vägkorsningen Gössäter, Österplana och Hällekis

Karta

Bildgalleri

  • Bastun i Gössäter, foto: Freddie Wendin 2007
  • Bastun i Gössäter, foto: Freddie Wendin 2007

Om bastun

Den gamla bastun
Byggnaden uppfördes under 2:a världskriget, år 1943, i en tid då brister och restriktioner av olika slag gjorde det svårt att sköta den personliga hygienen. De allmänna varmbadhusen var då räddningen. Det var därför naturligt att intresset för ett badhus väcktes även i Gössäter bl.a. bland arbetarna i Gössäters Mekaniska Stenhuggeri, vilka var de som tog initiativet till bygget.

Byggnaden är uppförd av plank med innerväggar av pärlspont och utvändigt brädfodrad. Taket är belagt med plåt. I en del av källarvåningen finns plats för värmepanna och varmvattenberedare. Pannan var från början eldad med koks men har senare bytts mot oljeeldad dito och förser badhuset med varmvatten och värme i lokalerna. Bastukaminen är vedeldad som sig bör. Vatten fås med självtryck från en källa ett par hundra meter söder om badhuset. Man har där även gjutet en bassäng som rymmer c:a tretton kubikmeter och är en bra reserv. Badhuset rymmer omklädningsrum, tvättrum, förstuga och ursprungligen även ett badrum med kar och omklädningshytter. Då bad- och duschrum blev mer allmänna, slopades badrummet och tjänstgör nu som förråd etc. Exteriören har inte genomgått några förändringar, icke heller har lokaldispositionen ändrats. Dock har duschar etc. givetvis bytts ut och moderniserats i takt med tidens krav. Byggnaden stod färdig hösten 1944 och har från starten ända fram i våra dagar utan avbrott varit en populär samlingsplats för hela bygden. Fram till byskolans nedläggning i början på 1960-talet fungerade badhuset även som skolbad.

Driften har hela tiden skötts ideellt utan anställd personal. I början var dock en baderska/kassörska anställd på timarvode.
Badhuset är öppet varje lördag med c:a två månaders uppehåll på högsommaren. Antalet badgäster har under de senaste tjugo åren stadigt ökat och antalet bad uppgår nu till c:a 1 000 per år.

Källa: Lars Borg

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 338 gånger, 2 idag)