Bad och tvättinrättningen i Hällekis

Byggnaden ligger vid radhusen utmed genomfartsvägen vänster sida mot Forshem.

Bildgalleri

  • Bad och tvätt i Hällekis, tvättpoletter, foto: Freddie Wendin 2016
  • Bad och tvätt i Hällekis, tvättpoletter, foto: Freddie Wendin 2016
  • Bad och tvättinrättningen i Hällekis
  • Badhuset i Hällekis
  • Hällekis Bad och tvättinrättning, foto: 1946
  • Hällekis Bad och tvättinrättning, foto: 1946
  • Hällekis Bad och tvättinrättning, foto: 1946
  • Hällekis Bad och tvättinrättning, foto: 1946

Om bad och tvättinträttningen

Den av de flesta kanske allra mest uppskattade serviceinrättningen i Hällekis är den tvätt- och badinrättning, som Cementbolaget lät uppföra i Sjösäter år 1944-45. Lyckligtvis finns den ännu kvar. Hit kunde husmödrarna gå med sin tvätt t.ex. på morgonen och efter några timmar komma hem igen med tvätten torr och manglad, färdig att lägga in i linneskåpet. Bolaget hade en föreståndarinna vid bad och tvättinrättningen.  De fick själva hjälp till vid tvättmaskinerna men fick hjälp med varmmangeln. I kostnaden för tvätt och varmmangling inkl. tvättmedel sattes till 25 öre per tvätt kläder, ett pris som höjdes med åren i förhållanden till inkomstökningarna. I andra delen av byggnaden finns karbad samt bastu med en liten bassäng.

Prislista för inlämningstvätt 8 dec. 1944

Ungkarlstvätt för bolagets anställda: 60 öre per kg tvättat och manglat för strykning tillkommer ytterligare:

Kalsonger20 öre
Kragar10 öre
Nattskjorta35 öre
Näsdukar7 öre
Pyjamas45 öre
Rock35 öre
Skjortor30 öre
Undertröjor15 öre
Stycketvätt:
Blåkläder: Blus25 öre per st
Byxor25 öre per par
Skjortor25 öre per st
Overall50 öre per st
Rock, lång50 öre per st
Rock, kort25 öre per st
Filtar 75-150 öre per luft
Gardiner150-250 öre per luft
Mattor, stora40 öre per kg
Trasmattor20 öre per kg
Finare trasmattor30 öre per kg
Sängöverkast100 öre per st
Täcke100-150 öre per st
Väst- arbets75 öre per st

Bad- och tvättinrättningen 1945 – 1946

Tvätten19451946
Totalt tvättat kg2088526195
Där av självtvätt kg1576821583
Antal tvättar st13241471
Antal tvättar för bolagets anställda st10951229
Medelvikt per tvätt kg15.717.8
Tvättstugan öppen antal dagar 228225
Antal tvättar per dag5.86.5
Utnyttjning %72.581.2
Självkostnader för tvättstuga per kg tvätt
Arbetslön öre per kg21.621.8
El. energi2.62.4
Bränsle7,8 *7,4 *
Tvättmedel7.45.5
Vatten4.43.69
Förbrukningsartiklar, rep. och underhåll5393.3
Summa öre/kg49.744.3
* Innan avhärdningsfilter monterades var kostnaden10.110.1
Badet
Antal bad st56694279
Därav bastubad st 50593810
Självkostnader
Arbetslön öre/bad24.128.5
El. energi1.21.4
Bränsle 45.861
Tvål3.54.8
Vatten10.59.1
Förbrukningsartiklar, rep och underhåll övrigt6.74.5
Summa öre/kg91.8109.3

Prislista för Hellekis Tvättinrättning

1. Självtvätt
a) För bolagets anställda:
Maskin 1 (max 24 kg) per period om 1,5 timkr. 6:--
Maskin 2 (max 18 kg) pr period om 1,5 timkr. 4:50
b) För utomstående (i mån av tillgänglig tid)
Maskin 1 (max 24 kg) pr period om 1,5 timkr. 12:--
Maskin 2 (max 18 kg pr period om 1,5 tim)kr. 9:--
2. Inlämningstvätt
Utföres endast lördagar och tv. mottages endast blåkläder, mattor, täcken och filtar samt ungkarlstvätt för bolagets anställda. Särskild lista över stycke- och kilopriser lämnas av föreståndarinnan.
3. Strykning
För bolagets anställda 30 öre per tim
För utomstående 60 öre per tim
4. Torkning
I den mån torktrumman icke erfordras för pågående tvätt kan denna få hyras för torkning av hemtvättade kläder, huvudsakligen 7-9 fm. Denna torkningsmetod är särskild lämplig för spädbarnsbarnstvätt.
Pris för bolagets anställda Kr. 0:80 per tim
Pris för utomståendekr. 1:60 per tim
Minsta debiterad tid för strykning och torkning ½ timme
(Besökt 136 gånger, 1 idag)