Bäckgården 4, 4:5, 4:8 Österplana

Låg utmed vägen Medelplana – Österplana på dess norra sida

Om

Tomten sträckte sig från vägskälet till västra tomtgränsen för f.d. skolgården. Vid lagaskifte ägdes Bäckgården av Nils Andersson. Fån att utgjord 1/2 mtl hade Bäckgården förmedlats till 1/4 mtl. Krono Skatte. Gården dömdes att utflytta. Nils Andersson ägde samtidigt även gården Tomten 1/4 mtl.

Bäckgården 4:5
Fastigheten utgör östra ändan av ett skifte i Vallen, som utlagts vid sktorskiftet 1796 och behölls oförändrat vid laga skifte i Örnekulla och Österlana byar 17 juni 1843.

Före avsöndringen har ifrågavarande skifte berörts av rågångsutstakning, som lämnats oklandrad enligt bevis den 2 september 1907.

Fastigheten hade en areal av 5914 kvm fastställd 1818. CR Bergson förvärvade fastigheten genom köpekontrakt 1918. Skånska Cement förvärvade fastigheten genom byteskontrakt 1935.

Backgården 4:8
Fastigheten hade en areal av 6,29470 hektar och avsöndrades 1918. Lägenheten utgjordes av hemmanets norra sakogsskifte på Österplana sockenskog (allmänningen) vilket fastställdes 1750.

Gränsbestämningen 1933 berörde lägenhetens gräns mot Hellekis 1:1 med underlydnad i Medelplana socken.

Skånska Cement AB förvärvade fastigheten 1917, i köpekontraktet so upprättades 1932 fanns ett tillägga att bolaget tillhandlat sig den undantagna ståndskogen.

Boende år NamnFödd
DödFödelseort
Birgitta Eriksdotter1699
Margareta, änka1679
Elin änka17270112Bäckgården
Erik Persson se även Backgården1721
177412125
Anders Jonsson hans son Anders1765
17670822
Lars Månsson
Fader Måns Andersson
17391001Pilebro
Pehr Andersson. Familjen flyttade till Örnekulla Nolgården. Sonen Erik antar namnet Österberg, och etablerade sig som handlande i Skara. År 1811 arbetade Mäster Johan Laurells yngsta dotter Elsa Maria hos honom.1750
17980208
Petter Blomberg inspektör vid Alunbruket född Öhn i Dalsland hans son Jakob17851212
17851218Bäckgården
Pehr Jansson17561001
18341224Medelplana
Nils Andersson, ägare
1918C. R Bergson (Bäckgården 4:5)
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 91 gånger, 1 idag)