Backen i Österplana socken

eller “Bragda-Backen” Torpet är beläget på gemensam mark till Österplana Storegården 9:1 och Skräddaretomten 12:1 ca 175 meter öster om den s.k. “gamla kyrkovägen” från Hönsäter till Skagens tå samt ca 350 meter söderom landsvägen Hönsäter – Gössäter.

Karta

Bildarkiv

  • Backen
  • Backen. foto: Freddie Wendin 2006
  • Backen. foto: Freddie Wendin 2006
  • Bild 2618
  • Foto 1910
  • Planritning

Om Backen

Den ursprungliga delen av boningshuset till Backen uppfördes år 1874. Stugan blev tillbyggd åt öster 1960 av H. Sb. Tham på Hönsäter, som samtidigt köpte dispositionsrätten i 49 år för sin familj på såväl tomt och byggnad. Samtidigt drogs vatten och elvärme in i stugan.

Backen hade redan 1948 upphört att vara torp och åkermarken hade planterats med granskog.

Den före 1874 till torpet hörande stugan är borta sedan många år. Den siste som bodde i den var torparen och f.d. soldaten Johannes Bragd. Denne var född i Forshem 17 dec. 1816 och dog 7 maj 1896. Om han bodde kvar i den gamla stugan till sin död är ovisst. Enligt husförhörslängden skulle han ha flyttat därifrån redan 1876.

Efter denna Johannes Bragd kallades torpet Backen i folkmun “Bragdabacken”. De som sedan kom att bo i den nya torpstugan fick också heta “Bragd”. Den torpare som efterträdde Johannes Bragd och blev den förste som flyttade in i den 1874 nybyggda stugan hette Anders Gustaf Larsson. Han var född i Grönelid och son till Lars Gustafsson och Maria Andersdotter. Han var född 21 juli 1840 och avträdde torpet 1892 till Gustaf Andersson. Båda dessa torpare fick bära namnet Bragd trots att de inte var i släkt med den gamle Johannes Bragd. Anders Gustaf Larsson fick tom namnet inskrivet i kyrkoboken. Barnen till torparen Gustav Andersson gick heller inte fria, som exempelvis “Bragda-Gunnar” osv. De gamla soldatnamnen hade en underlig förmåga att leva kvar i folkmun, kanske av bekvämlighetsskäl då de ofta var korta och särpräglade. Via torpstugangick de över till senare där boende familjer.

Nybyggnaden 1874
På uppdrag av Hellekis AB byggde Anders Pettersson i Tångåsen för kr. 200:- en ny torpstuga på Backen. Nämnda belopp torde endast avse själva uppförandet på färdig stenfot.

Stenfoten uppfördes av Joh. Andersson, Kohagen, Joh:s Larsson, Tegelbruket, Anders Andersson, Sjörås, Sven Johansson, Dalbergstorp och Olaus Johansson, Kolebäck. Uppsättning av sockeln samt läggning av grundmurarna krävde totalt 25 dagsverken à kr 1.25. Huggning av sten betalades särskilt. 100 löpfot sockel, kr 45:-, 24 löpfot trappor, kr. 6:72, 21 famnars grundmursgrävning, kr. 2:10

För timmerskrädning utbetalades kr. 42:70 och en brashall kostade kr. 1:–. Repning och framforsling av mossa kostade kr. 2:–. Hopplockning av 47 buntar spån krävde 1,5 dagsverk à kr 1:88 och ett pojkdagsverk à kr 0.50

Ladugård 1878
En ny ladugård med loge, lador och redskapshus uppfördes   år 1878 av Carl Sundberg, Kolebäck, som härför erhåll kr. 100:–. Stenfoten under den nya ladugården blev omlagd. År 1880 reparerades svinhuset.

Fr.o.m 14 mars 1875 betalade torparen Andes Gustaf Larsson en husskatt av kr. 12:– per år. Beloppet höjdes 1878 till kr. 20:- per år. Dessförinnan betalades ingen huskatt. Detta kan förklaras med att den tidigare gamla stugan var torparens egen och dess siste ägare ovannämnde Johannes Bragd, som på 1870-talet arbetade i det s.k. Råstens-laget.

År 1960 byggdes boningshuset till och samtidigt installerades vatten och el.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
Lars Larsson Dahlberg17550917
18420510Fullösa
Anders Nilsson Lustig17671019
18480329Alunbruket Hönsäter
Johan (Jonas) Svensson Lindkvist dräng i Carlsgården17920303
18430406Leksberg
Fader Sven ??
Petter Larsson Bragd, soldat17840311Vässäter Fullösa
Fader Lars Västholm, soldatVässäter Fullösa
Sven Jonasson18351126
18440601Backen Österplana
Fader Jonas Svensson17990109
18430619Medelplana
Olaus Johannesson18460305Backen
Fader Johannes Andersson Bragd18161217
18960507Forshem
Jan Petter Zackrisson, stattorpare18320207
18690810Hangelösa
Anders Gustaf Larsson (Bragd) statkarl. flyttade med familjen 1872 från Hörnet Österplana till Backen18401205Grönelid Österplana
Fader Lars Gustafsson, torpare, inhyses18070201Stora Djurgården Österplana
1892-1922Gustavf Andersson18550721
1926Forshem
Hustru Thilda Svensdotter*18571017Österplana
Dotter Anna Matilda*18860325Österplana
Son John Fridolf18891229Österplana
Son Fritz Gunnar*18960825Österplana
Dotter Jenny Elisabet *18990307Österplana
Gemål till Jenny - Karl Winberg18930316Hjulsjö
Son Josef Elon1903Österplana
Dotter Ädla Maria18840530Österrplana
1922-1944John Martin Hovander, torpare18930109Husaby
Hustru Anna Matilda Gustavsson18860325Österplana
Dotter Ruth Gunborg Viktoria1921Saleby
Son Karl Erik19300105Österplana
1944-1948Bror Knut Valdemar Svensson1917Österplana
Hustru Linnéa Margareta Larsson19140126Österplana
Son Leif Ingvar1940Österplana
Dotter Eva Monika Birgitta1946Österplana
Dotter Rigmor Margareta1948Österplana
Son Bror Tommy1952Österplana
1949-1958Kinnekulle Hantverks- och småindustriförening
1959G. Angelius från Mariestad, sommarbostad
1960H. Seb. Tham köpte dispositionsrätten i 49 år1900Skövde
Hustru Märta Jenny Charl. Tisell1903Helsingfors
Dotter Åsa Helena Maria1931Belgrad
Son Christer Harry Sebastian1931Belgrad
Son Carl-Johan Sebastian1940Lidingö
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 156 gånger, 1 idag)