Arthur Andersson Hällekis

Bild6015 Arthur Andersson Hällekis

Ur NLT 17 juni 1994

Kinnekulle Hembygdsförening firar:

Arthur slutar efter 49 år när föreningen fyller 50

Arthur Andersson i Hällekis kommer att lämna sitt styrelseuppdrag i Kinnekulleortens Hembygdsförening i samband med föreningens 50-årsjubileum och årsmöte som hålls lördagen den 18 juni.

Föreningen bildades 1944 och redan året efter valdes Arthur Andersson in som ledamot i styrelsen som intendent. 1955 valdes han till föreningens sekreterare och den posten har han nu skött om med den äran i 39 år.

Det har varit en intressant tid men nu avgår jag med ålderns rätt, säger Arthur Andersson som fyller 90 år nästa gång.

Ytterligare två styrelseveteraner lämnar sina uppdrag på årsmötet och det är ordföranden sedan 23 år, Stig Klingspor och styrelseledamoten sedan 11 år Paul Olofsson, som också avgår på grund av åldersskäl.

Hembygdsföreningens kombinerade 50-årsjubileum och årsmöte kommer att firas som en sommarresa till intressanta och sevärda platser i trakterna av Billingen.

Genom åren har Arthur Andersson gjort en stor insats för föreningen och han har forskat och nedtecknat material som i form av böcker och häften finns bevarat för eftervärlden.

Inför jubileet har han gått igenom samtliga protokollsböcker och sammanställt en historik på inte mindre än 12 A4-sidor, där såväl stora som mindre händelser av vikt för föreningen plockats fram.

Det var den 22 juli 1944 som Kinnekulleortens Hembygds och Fornminnesförening bildades efter det att mötet utlysts  i Råbäck av friherre Wilhelm Klingspor. Klingspor valdes sedan till föreningens förste ordförande.

Historiska värden

Målsättningen för föreningen skulle vara att ”sprida kännedom om samt verka för bevarande av Kinnekulleortens många kulturhistoriska värden belysa folkets liv och verksamheter under gångna tider samt väcka och bevara intresset hos ortens befolkning för allt gammalt och fornt”.

Föreningens namn ändrades 1980 till Kinnekulle Hembygdsförening, beroende på att verksamhetsområdet minskats till att omfatta själva Kinnekullesocknarna då flera föreningar bildats i bl. a. Forshem och Husaby.

I föreningens första styrelse ingick följande personer: friherre Wilhelm Klingspor, kyrkoherde Robert Hellström,folkskollärare Gunnar Häggstam, cementarbetare Gillis Dahl, greve Edvard Hamilton, grevinnan Eva Hamilton, ingenjör Edvin Augustsson, stenarbetare Fritz Gustafsson, lantbrukare Folke Johansson, folkskollärare Georg Wallqvist, lantbrukare Axel Brand och folkskollärare A. O. Frithjoff.

Få ordförande

Det har inte varit någon stor omsättning på ordförande posten genom åren och nuvarande ordförande Stig Klingspor är den tredje i ordningen. Före honom var greve Edvard Hamilton ordförande och han efterträdde Wilhelm Klingspor.

Föreningen fick 300 kronor i startkapital av ordföranden det första året och sedan framgår det att familjen Klingspor, genom sitt stora intresse för hembygden, svarat för det ekonomiska vid inköp och upprustning av fastigheter och ställen som senare hamnat i föreningens ägo.

Blott när föreningen var tre år gammal fick man som gåva av fru Märta Thamm-Götlind, ett exemplar av de uppteckningar hon gjort på Kinnekulle. Ett kartotek med ca 1500 kort som visar bilder och beskriver herrgårdstraditionerna på Kinnekulle under några sommarveckor i början av 1940-talet.

Kartoteket som föreningen äger finns förvarat i en stor Unica-box medan originalet finns hosa Landsmåls- och folkminnesarkivet.

Husaby-spelet

Redan 1953 började man planera för en sockenbok och några år senare var föreningen engagerad vid uppsättningen av det så kallade ”Husaby-spelet”.

1959 hände mycket på upprustningsfronten då såväl Posseska skolan i Hällekis reparerades och en upprustning gjordes även av torpet Boängen i Österäng. Boängen blev även möblerat tack vare gåvor från medlemmar boende i trakten.

Stemuseet i Medelplana blev färdigt för visning 1965 och även skolmuseet visades för första gången detta år.

Även på senare tid har det hänt saker i föreningen och i slutet av 1980-talet påbörjade sekreteraren att framställa en fortlöpande kyrkobok för Medelplana och Västerplana socknar för tiden 1688 till 1800-talets slut. Han använde då samma metod som han tidigare utarbetat för Österplana och Kestads socknar.

Av de personer som var med när föreningen bildades för 50 år sedan finns endast en kvar i medlemsmatrikeln, nämligen fru Märta Thamm, som sedan snart 30 år är bosatt i Malmö.

Georg Wallqvist från  Forshem som var med i första styrelsen lämnade sina uppdrag för 11 år sedan.

Föreningens jubileum kommer att firas som en resa först till Stenstorp där man ska härföraren Georg Carl von Döbelns barndomshem Stora Torpa.

Vidare ska man besöka Ingasäters herrgård på Billingens östsida där man också ska hålla årsmötet.

Ur NLT onsdagen den 1 mars 1995.

Brukskamreren jubilerar:

Han tackar forskningen för att han fyller 90

Trots att kamrer Arthur Andersson i Hällekis inte är född i trakterna torde det vara få, om ens någon som besitter en lika stor kunskap om vad som kallas Hembygdshistoria för socknarna på Kinnekulle.

I morgon den 2 mars fyller Arthur Andersson 90 år och just denna dag lär Han få plocka undan sin skrivmaskin, läsapparaten

för mikrofilm och pärmar med gulnade dokument, och ta hand om sina gäster.

Det är mitt forskararbete som gjort att jag har blivit så här gammal, säger Arthur Andersson och skrattar. Om inte jag hade börjat är det tveksamt om det ens hade blivit gjort.

Det är nog sant, för vem har tid, intresse och framför allt tålamod att ägna sig åt en sådan inventering som Arthur Andersson gjort och fortfarande håller på med, trots sin aktningsvärda ålder.

Just nu håller han på att framställa en fortlöpande kyrkobok för Medelplana och Västerplana socknar från år 1688 till slutet av 1800-talet.

Klar om ett år

Det mesta är klart, jag har kommit till mitten på 1800-talet och räknar med att vara klar om ett år, säger Arthur Andersson. Därefter ska jag ta det lugnt, då har jag inga fler projekt som är planerade än i varje fall, säger han.

Arthur Andersson har rekonstruerat de gamla kyrkoböckerna för Österplana och Kestads församling som blev lågornas rov när prästgården brann i slutet av 1700-talet.

Mede hjälp av födelse-, vigsel- och dödsböcker och en fullständig torpinventering har han kunnat komma så långt tillbaka som till 1600-talet med sin forskning.

Hur det går till förklarar han som så: När man släktforskar har man namn att utgå ifrån och söka sig bakåt. Jag gör precis tvärtemot, börjar så långt bak som möjligt och tar med alla namn.

Därmed torde släktforskare kunna skatta sig lyckliga som hamnar i någon av de socknar som Arthur inventerat. Där är grovjobbet nämligen redan gjort.

Hylla på Landsarkivet

Resultatet har lämnats till bl. a. Landsarkivet i Göteborg, där man funnit materialet så kulturhistoriskt värdefullt, att det belönats med en särskild hylla.

Arthur Andersson är född i Kristianstad och på mödernet härstammar han från den kända präst- och riksdagsmannasläökten Bosson från N. Sandby.

Efter studier i Lund blev han bokförare hos Skånska Cement AB:s dotterförertag Eternitbolaget i Lomma där han var kvar i 14 år. 1941 utsågs han till kamrer och personalchef vid Cementbolagets Hällekisavdelning där han var kvar till sin pensionering och ytterligare ett år.

Politiska uppdrag hade han redan i Lomma och i Hällekis fick han omgående uppdrag som ordförande i tre kommunala nämder. Sedan kan listan nästan göras hur lång som helst över de förtroendeuppdrag som Arthur Andersson haft, såväl när det gäller kommunen, kyrkan som ideella föreningar.

Sekreterare i 40 år

Nämnas kan att i mitten av 70-talet lämnade han uppdraget som vice ordförande i Götene kommunfullmäktige och kommunstyrelse och i flera kyrkliga sammanhang.

Hans enda kvarvarande uppdrag är som sekreterare, sedan 40 år, i Kinnekulle Hembygdsförening. Ett uppdrag so han kommer att lämna i år.

Jubilaren är också idrottsintresserad, bl. a. av orientering och sportskytte. I mitten av 1930-talet invaldes han som medlem i Skogskarlarnas Klubb, som han fortfarande tillhör, även om han har slutat med orienteringen.

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.