Affären i Västerplana -Storebacken-

Sofia (Soffi) Lundberg, hon började sälja brödkakor som hon sålde för två öre styck. I slutet på 1880-talet fick hon tillstånd av sin man Alfred att driva handel i byn. Hon drev affären till 1917. Efter Sofia har ett antal affärsidkare drivit affären fram år 1978.

Karta

Bildgalleri

 • affich
 • Affären i Västerplana -Storebacken-
 • Affären i Västerplana -Storebacken-
 • Affären i Västerplana -Storebacken-
 • Affären i Västerplana -Storebacken- Alfred och Sofia Lindberg
 • Affären i Västerplana -Storebacken- Hildur Gerdas syster
 • Affären i Västerplana -Storebacken- Missionshuset
 • Affären i Västerplana -Storebacken- Sofia Lundberg, Allan, Edit, Gerda och Wiktor Gustavsson
 • Affären i Västerplana -Storebacken-Familjen Lundberg
 • Affären i Västerplana -Storebacken-Gerda och Hildur Lundberg
 • Affären i Västerplana David Klasson och Britta Svensson. Foto A.K 1935
 • Affären i Västerplana Evert Klasson, Britta Svensson och David Klasson. Foto A.K 1935
 • Affären i Västerplana Foto: Anders Karlsson 1934
 • Affären i Västerplana wenfr 2003
 • Annons
 • Apelqvist
 • Brevkort från Wicktor till Gerda
 • Familjen PA Lundberg med besök
 • Flygfoto 2009 wenfr
 • Klassons
 • Kritpipa
 • PA Lundbergs Diversehandel foto: Ester Läckgren
 • Sofia Lundberg med dottern Gerda Lundberg
 • Västerplana Lanthandel VästerplanaBilden tagen omkring 1923-24
 • Västerplana Lanthandel VästerplanaBilden tagen omkring 1923-24
 • Västerplana Storebacken, Evert Klasson på hästen och Anna-Maj i knät på Alida

Om

Varuförmedlingen på landsbygden sköttes förr, då det gällde vissa slag av varor såsom tyger, klädesplagg o.d. i stor utsträckning av gårdfarihandlare eller “knallar”. Bytesaffärer var också vanliga i högre grad.
Handeln på landsbygden torde kommit till under senare hälften av 1800-talet eller sedan näringsfrihetsförordningen 1846 upphävde städernas monopol på hantverk och handel. De små lantaffärerna som uppstod, var av mycket enkelt slag och hade ett mycket begränsat sortiment av varor. Kontanta penningmedel var en sparsamt förekommande tillgång för landsbygdsbefolkningen.

Vad Västerplana beträffar har det varit ännu mer osäkert ifråga om handlare. “Maja på höént” hade handel på Västerplana Tå säger någon gammal, “ho hade lite snus å smått”.

1878 fanns där två handlare vilka blev anmälda för olaga öl- och vinförsäljning varför de också fick böta. Kommunalstämman förbjöd dem sedan att vidare sälja dessa drycker. Namnet på dessa handlare är inte kända. I Skattegården fanns en handlare A. Svensson år 1889.

Ungefär vid samma tid startade också Lundbergs handel och denna är den enda som stått sig genom tiderna. “Soffi ” (fru Lundberg) drev affären i många år. På denna tid hade kvinnor ingen möjlighet att driva egna rörelser och hennes man fick stå som ägare

Soffi började med försäljning av brödkakor som hon bakade i sitt hem på Skattegården och sålde för 2 öre/styck. När familjen byggde sin nya bostad på Storebacken utökades sortimentet. P.A. Lundberg dog vid sekelskiftet men hans änka drev affären med sina två döttrar Hildur och Gerda tom 1917. Viktor Gustavsson som var gift med Soffis yngsta dotter köpte butiken när Soffi inte orkade längre, köpeskillingen var 4 000 kronor. Därefter såldes handelsboden till J.W. Apelqvist på Råbäck för 10 000 kronor. Apelqvist hade handelsbod i Råbäck och handelsboden i Västerplan blev filial med föreståndare David Klasson som fick ansvara för handelsboden.

Klasson byggde den del av huset som är mot Husaby-vägen 1932. År 1940 sammanbyggdes huskropparna. Under andra världskriget var det mycket svårt att få tag i byggnadsmaterial, många ansåg att det var bättre att bygga nytt men så gjordes inte.
År 1947 tog David Klasson över affären efter Apelqvist, år 1959 övertog sonen Evert Klasson affären och drev den fram till 1975 . Affären såldes till Inge och Elly Johansson som hade denna fram till våren 1978 och därefter har ingen dagligvaruhandel funnits i Västerplana.

Källor: Min hemsocken, John-Erik Andersson, examensarbete Ann-Charlott Wendin 1996, anteckningar av Märta Bengtsson Tyskagården Västerplana, berättar Evert Klasson tidigare ägare till butiken, Allan Gustafsson Storegården, Västerplana

Boende årNamnFödelseårFödelseort
1890-Petter Alfred Lundberg, handlare 1854-1900Dala
Lovisa Sofia Ekholm, handelsidkare 1850Källby
Dotter Hildur Josefina 1878Västerplana
Dotter Gertrud Alfrida 1885Västerplana
1890-1900Hedvig Pettersdotter Lundberg, syster till Alfred1860Dala
1890-1900August Persson, dräng1865Istrum
1917-David Klasson, förest. ägde affären 19471892-1959Västerplana
Alida, Hustru1895-1975Västerplana
Son Evert1921
1938-1941Son Jan Simon Daniel1938-1941Västerplana
Son Klas
Dotter Gunvor
Dotter Aina
Dotter Anna-Maj
Dotter Britt
1959-Evert Klasson1921Västerplana
Karin Kristina Matilda, hustru1924Medelplana
Dotter Ingela Elisabeth Karin1961Västerplana
Alida Klasson, mor änka1895Medelplana
1975-1980-taletDan Inge Erik Johansson19391123Lidköping
1975-1980-taletEllie Helga Mariana19380908Varnhem
19751980-taletSon Dan Anders Stefan19611009Skara
1975-1980-taletDotter Ellie Ann-Sofie19640318Skara
1975-1980-taletDotter Annika Mariana19650813Skara
(Besökt 182 gånger, 1 idag)