Skolan i Gössäter2018-01-18T16:24:59+00:00

Skolan i Gössäter

Ligger till höger i villaområdet från Hällekis

Karta

 • Bild2211 Gössäters skola byggnader
  Gössäters skola byggnader
  Gössäter Folkskolan. Undervisningen avslutades här 1964. Eleverna fick därefter överflyttas till den nyuppförda skolan i Hällekis.
 • Bild5862 Gössäters skola byggnader
  Gössäters skola byggnader
  Gössäters Skola
 • Bild5863 Gössäters skola byggnader
  Gössäters skola byggnader
  Gössäters Skola 1932

Bildgalleri

 • Bild147 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Margit Sanden Gössäters Skola Klass 1 o 2 1954. Stående fr.  v.  Rosie Sjöholm, Kerstin Johansson, Karl-Artur Andersson, Vanja...
 • Bild3331 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Margit Sandén Gössäters småskola läsåret 1941-42. Bakre raden fr. v. Ragnvald Johansson, Alvar Karlsson, Bernt Svensson, Bengt Johansson, Rolf...
 • Bild3342 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Ester Gustavsson Gössäters Storskola Läsåret 1944-45. Bakre raden fr. v. Börje Henriksson, Karl-Olov Ohlsson, Stig Jonsson, Inge Cardesjö, Stig...
 • Bild3678 Skolklasser Gössäter
  Gössäters skola klass 1 1958 - 1959
  Lärare Margit Sanden Gössäters skola årsklass 1 1958 - 1959 Bakre raden fr.v. Bo Buder, Jan-Olof Johansson, Arne Nygren, Anders...
 • Bild3737 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Ester Gustavsson Årtal okänt. Bakre raden fr.  v.   ?  ,  ?  , Lennart Classon, Stig Ekholm, Elfton Apell, Tage...
 • Bild3738 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Margit Sanden. Bakre raden fr.  v.  Stig Jonsson, Frits Gutentach, Bernt Jours, Heinz Gutentach, Brita Salström, Ulla Ekman, Astrid...
 • Bild3739 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Margit Sanden. Gössäters Småskola 1941-42. Bakre raden fr.  v.  Ragnvald Johansson, Alvar Karlsson, Bernt Svensson, Bengt Johansson, Rolf Ekholm,...
 • Bild3740 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Ester Gustavsson. Gössäters Storskola 1944-45. Bakre raden fr.  v.  Börje Henriksson, Karl-Olof Ohlsson, Stig Jonsson, Inge Cardesjö, Stig Sjöholm,...
 • Bild3741 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärare Tore Heller. Årtal okänt.  Bakre raden fr.  v.  Kurt Johansson, Bengt Karlsson, Bosse Jonsson, Ingvar Persson, Roland Andersson, Westerberg,...
 • Bild3742 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Gössäters Skola
 • Bild3744 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Gössäters Skola
 • Bild3745 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Gössäters Skola
 • Bild5881 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter Klass 7 1956. Bakre raden fr. v. Kennert Ljungkvist, Boris Ekholm, Kurt Andersson, Jan Dahlberg, Jan Salberg,...
 • Bild5889 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärarinna Margit Sandén. Gössäters Skola. Bakre raden fr. v. Torgny Persson, Kjell-Åke Lundin, Barbro Apell, Else-Marie Carlén, Ingegerd Bister, Hans...
 • Bild5890 Skolklasser Gössäter
  Skolklasser Gössäter
  Lärare Tore Häller. Gössäters Skola 1957. Bakre raden fr. v. Dan Pettersson, Leif Lindblad, Lennart Thörn, Leif Erik Gustavsson, Roland...
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 240 gånger, 1 idag)