Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen2018-04-18T15:25:51+00:00

Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen

Skolan fick sitt namn av patron J. F Eriksson som var socknens allt i allo. Byggnaderna ligger i början av byn när du kommer från Medelplana.

Karta

Bildgalleri

 • Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
 • Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
 • Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
 • Bild 5519 Eriksbergs skola, Lärare Anna Holmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 5519 Kinnekulle Eriksbergs skola Lärare Anna Holmen
 • Bild 4369 Eriksbergs skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 4369 Kinnekulle Medelplana socken Eriksbergs skola Margret Persson sjua från vänster främre raden
 • Bild 0629 Eriksbergs skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 0629 Medelplana Eriksbergsskola 1951, i skolan bedrevs undervisning tom 1952 och när storkommunen blev av flyttades undervisningen till Gössäter Lärare: Gösta...
 • Bild 5371 Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 5371 Kinnekulle Medelplana socken Eriksbergs skolan 1934 Lärarinna Anna Nilsson Fotograf Anders Karlsson
 • Bild 0550 Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 0550 Kinnekulle Medelplana socken Medelplana ungdomens slöjdgrupp i Eriksbergs skola. Ledare Gustav Andersson Bilden tagen 1915
 • Bild 5287 Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 5287 Kinnekulle Medelplana socken Eriksbergs skola Mellersta raden från vänster: ?, Lena, Kurt Nilsson, ?, ? Främre raden från vänster: ?, Gunnar Karlsson,...
 • Bild 0095 Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen 1915
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 0095 Kinnekulle Medelplana socken Eriksbergs skola Bilden tagen omkring 1915 Lärarinna Anna Holmén Från vänster övre raden med vit rosett i mitten Alice Larsson,...
 • Bild 0072 Lokalen Eriksberg - Slöjdskolan
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 0072 Kinnekulle Medelplana socken Strömsborg Missionsförsamlingen Eriksberg ”Hökastan” Lokalen
 • Bild 1924 Slöjdskolan Eriksberg
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 1924 Kinnekulle Medelplana socken Skolkort Eriksbergs skola slöjdskolan Halvdan Magnusson andra raden andra personen från vänster Slöjdlärare Gustaf Andersson
 • Bild 0553 Slöjdskolan Eriksberg
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Bild 0553 Kinnekulle Medelplana socken Slöjdskolan Eriksberg
 • Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen
  Eriksbergs Skola Hökastan Trolmen Flygfoto
 • Bild 1278 Eriksbergs skola Medelplana
  Eriksbergs skola Medelplana
  Bild 1278 Kinnekulle Medelplana socken Skolkort Eriksberg Bilden tagen på 1930 talet Till höger sittande nr 7 Margret Persson
 • Bild 3975 Eriksbergs Skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Medelplana
  Bild 3975 Kinnekulle Medelplana socken Bakre ledet från vänster: ?, Sven Larsson Västerplana, Ragnvald Hult Västerplana, Erland Andersson Eriksberg, Erik Dolk. Främre raden...
 • Bild 5267 Eriksbergs Skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Medelplana
  Bild 5267 Kinnekulle Medelplana socken Strömsberg Eriksberg/Hökastan Slöjdlärare Gustav Andersson Lucian från luciafirandet i Eriksbergs skola. Lucia Margareta Gustafsson gift Bengtsson
 • Bild 5268 Eriksbergs Skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Medelplana
  Bild 5268 Kinnekulle Medelplana socken Eriksberg/Hökastan Luciafirandet i Eriksbergs skola Lucia Margareta Gustafsson gift Bengtsson, tärnorna till höger och vänster om lucian systrarna Magnusson...
 • Bild 1912 Eriksbergs Skola Medelplana
  Eriksbergs Skola Medelplana
  Bild 1912 Kinnekulle Medelplana socken Skolkort 1922 Klass 1 Eriksberg Hökastan Lärare: Anna Holmen Stående längst fram till vänster: Elsa Krona född 1913 bodde på...

Om

Några år efter sekelskiftet visade det sig att de gamla skolorna i Medelplana blev för trånga och dessutom hade en omflyttning av befolkningen ägt rum så att barnantalet i den egentliga byn blivit ganska ringa, men ökats i distriktets mellersta och norra delar. Så beslutades år 1906 att bygga en småskola i närheten av Trolmen och flytta dit småskola (kyrkskolan) som fanns i Medelplana by. En byggnadsnämnd tillsattes men ännu 1911 hade den inte låtit höra vs sig varför en ny sådan valdes som bestod av följande personer; Patron J.F Eriksson, Råbäck, greve Sven Hamilton, Trolmen, direktör Stenbeck, Hellekis, byggmästare Janne Eriksson, Hagaberg och skolrådets v. Ordf. dåvarande v. Pastor i Medelplana, komminister David Lindholm, Husaby. Kommittén var snart färdig med sitt förslag och i oktober 1912 beslutade kyrkostämman att låta uppföra en slöjd- och småskola i ”Hökastan”. Kostnaden var beräknad till 12 000 kronor men det måste senare beviljas ett tilläggsanslag på 1 500 kronor. Skolan kallas Eriksberg efter patron J. F Eriksson som på den tiden var socknens allt i allo. I februari 1914 var skolan färdig och togs omedelbart i bruk som slöjd och småskola. Två år senare förlades en folkskoleklass till Eriksberg och slöjdskolan återflyttades till kyrkskolan.

År 1918 hade folkskoleinspektören ålagt församlingen att införa heltidsläsning i skolorna. Sedan skolrådet efter en längre överläggning utformat ett svar, med delvis långsökt motivering, framlades detta på allmän kyrkostämma den 21 juli 1918. ”församlingen var enhällig i sitt avslagsyrkande på inspektörens framställning. Så gott som varenda arbetare, som hade barn i skolan, var närvarande vid stämman och inte en enda ville ha ändrat skolformen.”.

Domkapitlet beviljade uppskov med genomförandet av heltidsläsning till höstterminen 1920. Från denna tid gäller alltså heltids- och vardagsläsning i Medelplana skoldistrik.

Sedan de nya storkommunernas tillkomst har skolväsendet undergått stora förändringar inom en inte allt för avlägsen framtid torde ännu större komma att ske. Kinnekulle storkommuns skolor. Skolan stängdes 1940 och barnen fördelades på Hellekis och Medelplana folkskolor. Några år senare användes skolan igen för ett par klasser och lärare då var Gösta Wahlström. Barnen forslades till och från skolan med bussar.

Eriksbergs skola användes senare även som skolköksundervisning några veckor under året, denna undervisning ingick i fortsättningsskolan för både pojkar och flickor.

Skolan och slöjd lokalen tjänar idag som privatbostäder.

Lärare vid Eriksbergs skola

ÅrNamn
1914-1940Anna Holmen
1917-1922Anna Jonsson
1923-1924Elisabeth Ringström
1924-1935Rut Nilsson
1936-1939Erik Häggblom
1939-1940Sven Stenberg
(Besökt 140 gånger, 1 idag)