Rivning av Cementfabriken i Hällekis2017-12-13T16:17:37+00:00

Rivning av Cementfabriken i Hällekis

Nu är Hällekis Cementfabrik ett minne blott.

Under femtio år har man byggt, byggt till och byggt om produktionsanläggningen för cement i Hällekis. Ca 100.000 ton stål och betong gick det åt att få ihop en anläggning som kunde producera 2.000 ton cement per dygn.

Nu är allt detta ett minne blott, ty efter ett års riv- och demonteringsarbete återstår ingenting utöver ett stort lager skrot samt div. ev. återanvändbar maskinutrustning.

Nya tider stundar och för f. d. cementfabriken är det fodertillverkning so kommer att gälla i fortsättningen i Svenska Foders regi. Trots att rivningen av cementproduktionsutrustningen var nödvändig då den var allt för specialiserad finn s mycket infrastruktur som kommit till användning i Hällekis. Stora lagerutrymmen, lokaler och framför allt siloutrymmen kommer väl till passi den nya verksamheten i Hällekis.

Historien bakom rivningen.

När en cementfabrik har producerat färdigt och skall rivas handlar det om många ton maskiner och byggmaterial som skall tas om hand.

Cementfabriken i Hällekis på Kinnekulle var i full produktion i ca 50 år innan den ställdes av 1979. Då bostadsbyggandet avstannade efter miljonprogammets genomförande var också tiden ute för flera cementfabriker i Sverige, däribland Hällekis med ca 300 anställda. De anställda hade dock tur, företagsakuten var öppen hos regeringen och en ersättningsindustri byggdes upp i form av en fabrik för Rockwool-tillverkning på granntomten. När Rockwools fabrik var klar flyttade hela arbetsstyrkan över och cementfabriken stängdes av.

Nu har det gått tjugo år och på cementfabrikens område har olika slag av företag etablerats och dragitb nytta av den infrastruktur som fanns i form av bra vägar, hamn samt en mängd silo, byggnader etc.

Behoven för de verksamheter som nu växer på området är dock annorlunda och därför var det dags att riva själva cementproduktionslokalen för kommande nybyggnation.

Gott om både betong och järn.

Den produktionslokal som rivits är ca 200 m. lång och 40 m. bred med en höjd av ca 10 m.

Byggnadsdelarna och maskinparken som har plockats ned har beräknats väga ca 100.000 ton. Att en cementfabrik har gott om cement för att producera betong är ganska naturligt men med tanke på de mängder av järn som ingår ifrågasätts om man inte också hade eget järnbruk.

Mängden av  armering och grovleken på armeringsjärnen upphörde inte att imponera under rivningens gång.Det var inte ovanligt att en betongpelare innehöll både konventionell armering och dessutom en stålbalk 300 x 300 mm.

Cementugnar med rejäla dimensioner.

En cementfabrik består av maskiner med stora dimensioner. Vad sägs om de roterande cementugnarna varav två har en längd av 100 m och 50 m för de andra två.Diametern mellan 3-4 m. Järnrörens vikt ca 300 ton/styck och inmurningsteglet lika mycket. I drift vägde cementugnen ca 600 ton och det var nödvändigt att den fortsatte att rotera även vid strömavbrott. För detta ändamål fanns en bensinmotor installerad som skötte driften vid strömavbrott. Motorn är på ca 7 hk. otroligt men sant.

När vi ändå är inne på siffror kan nämnas att en av kulkvarnarna väger ca 200 ton och växeln ca 100 ton. Motorn är på 2.000 kw.

Slutet på en epok.

Nu har dock alltihop jämnats med marken. Den tjugoåriga viloperioden efter femtio års produktion är slut. Dagbrottet är återställt, inga 75-tons truckar rullar mer med kalksten till krossen och nya tider stundar.

Vänern får klara sig utan det kalktillskott man fått via fabriksröken under 50 år vilket uppges vara orsak till att Vänerns vatten är av drickbar kvalitet.

Lönar det sig ?

Att idag riva och demontera fabriksanläggningar med den utrustning som nu finns tillgänglig är inte någon större svårighet.

Svårigheterna som man upplevt vid denna anläggning är att bedöma vad som lönar sig att demontera för återanvändning. Dels är maskinparken speciell för sitt ändamål och dels är allting inbyggt och ihopbyggt med varann, vilket skapar problem vid bedömningen över vad som lönar sig att ta tillvara.

Den bedömning alla som demonterar måste göra är till den extra arbetsinsats som krävs i relation till eventuellt saluvärde. Kostar det 10.000 kr extra att demontera en maskin som ev. kan ha ett saluvärde på 50.000 i framtiden är det lockande att göra extrajobbet. Lyckas man dock inte sälja pjäsen och ändå måste skrota den om några år blir det en dålig affär.

Skrotpriset är noll kronor.

Detta dilemma hamnar alla i som sysslar med rivningar och lägger man många extrapengar på att rädda maskiner som sedan inte går att sälja kan det bli jobbigt.

Vid rivningen i Hällekis har man använt konventionella hjälpmedel i form av kranar, och grävmaskin med hammare och skopa, sprängning samt vajersågning. Med nollpris på skrot just nu lagras tusentals ton järn från rivningen i oklippt skick i avaktan på bättre tider.

Cementugnarna åter till användning.

Bland de större detaljerna i Hällekis-fabriken hörde de stora roterande cementugnarna med längder upp till 100 m.

Vikten per ugn var ca 300-400 ton och glädjande nog har de funnit ett nytt användningsområde i miljöns tjänst.

Det är SweConDa AB i Kumla som skall dra nytta av de robusta konstruktionerna vid en ny verksamhet i Kumla.

Kompostering av organiskt avfall i en sluten och luktfri process är affärsidén. Ett amerikanskt patent ligger i botten och vidareutveckling och förfining av processen är avsedd att ske i Kumla där SweConDa AB:s verksamhetblir en del av den kretsloppsverksamhetsom bedrivs i det man kallar “kretsloppsparken”, vid Kvarntorp med SAKAB i centrum.

75.000 ton avfall kommer kapaciteten att vara per år i Kumla och jobbet görs i de rullugnar som tidigare gjort cement i sextio år.

Nog är detta återvinning i ordets bästa mening, där återvinning av avfall sker i återvunna cementugnar som redan har 50 års produktion bakom sig.

Maskinutrustning till salu.

Krossanläggningarna är demonterade i komplett skick fö försäljning. Den största hammarkrossen med en kapacitet av 500 t/tim har en beräknad vikt på ca 400-500 ton, komplett anläggning. En stor mängd övriga komponenter blir också ett resultat av rivningen och söker nya användare.

Bl. a. Kulkvarn, Granuleringsutrustning, Filter, Vindsiktar, Elektrofilter etc är andra”småsaker” som alla har det gemensamt att de är stora och tunga.

Rivningen klar hösten 1999.

Jobbet med rivningen av cementfabriken har pågått från okt-98 till okt -99.

I denna bildsamling redovisas för den det intresserar hur rivningen gått till och vilka som deltagit med maskiner och arbetsinsats. En arbetsinsats som lyckligtsvis nog genomförts utan några personskador.

Resultatet av femtio års möda med att bygga upp fabriken är nu ett minne blott men dessa bilder skall förhoppningsvis kunna ge de som då var inblandade möjlighet till en återblick på “hur det var en gång”.

Nedan några bilder från rivningen av Cementfabriken i Hällekis 1999.

Text och foto Roland Götblad

Dessa företag gjorde jobbet.

Rivningsansvarig……………………………..Kinneflis AB, Hällekis

Personal för “stålavdelningen”…………..Karlkvist Smide, Lidköping

Personal för”byggavdelningen”………….Boos Bygg, Lidköping

Grävmaskin med hammare o.skopa……Bengt Fågelström, Stenungsund

Sprängare…………………………………………Inges Sprängservice, Skara

Betongsågning med vajer……………………Diamantvajerteknik, Halden (Norge)

Stridsvagnsbogsering…………………………Försvarets Materielverk, Skövde

 • Bild5187 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Information om cementfabriken i Hällekis
 • Bild4333 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbild över Cementfabriken i hällekis före nedmontering 1999
 • Bild4334 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av den stora Hammarkrossens överbyggnad påbörjas 1999
 • Bild4335 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av den stora Hammarkrossens överbyggnad påbörjas 1999
 • Bild4336 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av den stora Hammarkrossens överbyggnad påbörjas 1999
 • Bild4337 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av filterhus Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4338 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av filterhus Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4339 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av filterhus Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4340 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av filterhus Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4341 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av filterhus Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4342 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Filterhuset bortforslat till uppställningsplats en bit från Cementas fabriksområde i Hällekis 1999
 • Bild4343 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av väggar ugnsavdelningen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4344 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av väggar ugnsavdelningen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4345 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av väggar ugnsavdelningen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4346 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Ugnsavdelningen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4347 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Ugnsavdelningen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4348 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Ugnsavdelningen här åker matsalen med på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4349 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Ugnsavdelningen här är det kolavdelningen på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4350 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Ugnsavdelningen här är det kolavdelningen på Cementfabriken i Hällekis 199
 • Bild4351 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krosshuset avklätt på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4352 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning manöverpanel till krossen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4353 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av krossen Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4354 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Olle Magnusson tittar till rivningen av cementfabriken i Hällekis har jobbat ca 50 år på fabriken
 • Bild4355 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Den nya generationen på Foderfabriken följer även vad som händer med nedmonteringen av Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4356 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4357 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4358 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4359 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4360 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4361 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översikt över Cementfabriken i Hällekis från Silotorn 1999
 • Bild4362 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krosshuset före rivning på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4363 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Ugnshuset avklätt på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4364 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4365 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4366 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4367 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Hopsamling av skrot och bortforsling på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4368 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av ugnshuset på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4369 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av silo som innehöll 100 ton kolpulver och vägde 250 ton
 • Bild4370 Rivning av Cementfabriken i Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4371 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4372 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4373 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Mängder av tegel, cement och svetsade konstruktioner fanns i ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4374 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Mängder av tegel, cement och svetsade konstruktioner fanns i ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4375 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av ugnsinloppen på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4376 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av ugnsinloppen på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4377 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av silo som innehöll 100 ton kolpulver och vägde 250 ton
 • Bild4378 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Ett silo på 500 m³ och 20 m hög kan flyttas på många sätt. I detta fallet innehöll den...
 • Bild4379 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Ett silo på 500 m³ och 20 m hög kan flyttas på många sätt. I detta fallet innehöll den...
 • Bild4380 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Ett silo på 500 m³ och 20 m hög kan flyttas på många sätt. I detta fallet innehöll den...
 • Bild4384 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4385 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4386 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning av cementfabriken i Hällekis trots snö och kallt 1999
 • Bild4387 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  När man var övertygad om att saker och ting skulle gå att dra omkull återstod i regel halva jobbet....
 • Bild4388 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  När man var övertygad om att saker och ting skulle gå att dra omkull återstod i regel halva jobbet....
 • Bild4389 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  När man var övertygad om att saker och ting skulle gå att dra omkull återstod i regel halva jobbet....
 • Bild4390 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  När man var övertygad om att saker och ting skulle gå att dra omkull återstod i regel halva jobbet....
 • Bild4391 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Äntligen är slamkvarnhuset nere på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4392 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4393 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4394 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4395 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4396 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4397 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kolavdelningens tur att rivas på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4398 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot och armeringsjärn i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4399 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot och armeringsjärn i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4400 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot och armeringsjärn i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4401 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot och armeringsjärn i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4402 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Sågning av betongpelare under rosten med diamantvajer på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4403 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av sikten i krossen på Cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4404 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Tömning av mjölsilo på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4405 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4406 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4407 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4408 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4409 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4410 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4411 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rostern frilagd för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999.Rosterbandet av stål vägde 200 ton och betongen 500 ton Det...
 • Bild4412 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av mjölsilo med stridsvagnsbärgare på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4413 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av mjölsilo med stridsvagnsbärgare på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4414 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av mjölsilo med stridsvagnsbärgare på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4415 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Flyttning av mjölsilo med stridsvagnsbärgare på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4416 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4417 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4418 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4419 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4420 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4421 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Granuleringsavdelningen på gång att rivas på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4422 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot, armeringsjärn och betong  i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4423 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot, armeringsjärn och betong  i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4424 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot, armeringsjärn och betong  i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4425 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skrot, armeringsjärn och betong  i tusentals ton kördes undan fortlöpande från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4426 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Påbörjar bortmontering av elektrofilter på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4427 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  För att lyfta elektrofiltren från marken krävdes domkrafter som klarade 500 ton Beräknad vikt på varje filter 300 ton...
 • Bild4428 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  För att lyfta elektrofiltren från marken krävdes domkrafter som klarade 500 ton Beräknad vikt på varje filter 300 ton...
 • Bild4429 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Sågning av betongpelare under rostern på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4430 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Sågning av betongpelare under rostern på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4431 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stålbalkarna för ugnshuset på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4432 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av cementkvarn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4433 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering och bortforsling av granuleringstallrik på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4434 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering och bortforsling av granuleringstallrik på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4435 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt demontering elektrofilter på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4436 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det är inte mycket kvar av denna huskropp på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4437 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skorstenen är 80 m hög 6 m i diameter Här påbörjas sprängning av skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4438 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Skorstenen är 80 m hög 6 m i diameter Här påbörjas sprängning av skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4439 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgångar på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4440 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av granuleringstrumma på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4441 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Laddning skorsten för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4442 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bild tagen uppifrån ugnshustaket på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4443 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bild tagen uppifrån ugnshustaket på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4444 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Laddning skorsten för nedsprängning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4445 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av stålbalkar ugnshuset på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4446 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av väggar cementkvarnhuset och borttagning växellåda på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4447 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Fortsatt rivning ugnshus på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4448 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kontroll av gaskärran för fortsatt skärning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4449 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgång mellan mjölsilo och granulering på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4450 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgång mellan mjölsilo och granulering på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4451 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgång mellan mjölsilo och granulering på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4452 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgång mellan mjölsilo och granulering på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4453 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av bandgång mellan mjölsilo och granulering på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4454 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4455 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4456 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4457 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4458 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4459 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning granuleringsavdelning och hjälpskorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4460 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Grabbarna begrundar förödelsen dom har ställt till med på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4461 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det har blivit en stor hög med järnskrot på cementfabriken i Hällekis
 • Bild4462 Rivning av Cementfabriken Hälleki
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nu har rostern blivit frilagd för demontage på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4463 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4464 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4465 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4466 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4467 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4468 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4471 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4472 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av första skorstenen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4473 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Första skorstenen nere på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4474 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4475 Rivning av Cementfabriken Hällek
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4476 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4477 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4478 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4479 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Det blir mycket material att frakta bort efter rivningen av skorsten på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4480 Rivning av Cementfabriken Hälleki
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortforsling av material efter rivning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4481 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortforsling av material efter rivning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4482 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4483 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4484 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4485 Rivning av Cementfabriken Hällek
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Utforsling av material från ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4486 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4487 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4488 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4489 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4490 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4491 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4492 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av bandgångarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4493 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Utforsling av material från ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4494 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4495 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4496 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4497 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4498 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4499 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Cementkvarn 5 på väg till Spanien för fortsatt användning från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4500 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Cementkvarn 5 på väg till Spanien för fortsatt användning från cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4501 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4502 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4503 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4504 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4505 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4506 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4507 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Stommen till krosshuset lyfts bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4508 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krossen demonteras och lyfts bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4509 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4510 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krossen demonteras och lyfts bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4511 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krossen demonteras och lyfts bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4512 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Krossen demonteras och lyfts bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4513 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4514 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4515 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4516 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4517 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 199
 • Bild4518 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4519 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4521 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4522 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4523 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedsprängning av skorsten nr två på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4524 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4525 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4526 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortlyftning av ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4527 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demonterig av kuggkrans till ugn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4528 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av kuggkrans till ugn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4529 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av kuggkrans till ugn på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4530 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av rullstationer till ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4531 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Hasse, Arne, Mikael  och Åke   tittar på den förödelse de ställt till med på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4532 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av rullstationer till ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4533 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Hasse, Arne, Mikael  och Åke   tittar på den förödelse de ställt till med på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4534 Rivning av Cementfabriken Hällek
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Demontering av rullstationer till ugnarna på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4535 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortsprängning av betongpelare och bortforsling av materialet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4536 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortsprängning av betongpelare och bortforsling av materialet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4537 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortsprängning av betongpelare och bortforsling av materialet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4538 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortsprängning av betongpelare och bortforsling av materialet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4539 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bortsprängning av betongpelare och bortforsling av materialet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4540 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för nya krafttag en ny kran har anlänt till Hällekis den väger fullt utrustad 500 ton och kunde...
 • Bild4541 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för nya krafttag en ny kran har anlänt till Hällekis den väger fullt utrustad 500 ton och kunde...
 • Bild4542 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för nya krafttag en ny kran har anlänt till Hällekis den väger fullt utrustad 500 ton och kunde...
 • Bild4544 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för nya krafttag en ny kran har anlänt till Hällekis den väger fullt utrustad 500 ton och kunde...
 • Bild4545 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för lyft med den nya kranen bandgången från krossen till blå ladan. Kranen forslades till Hällekis på 25...
 • Bild4546 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för lyft med den nya kranen bandgången från krossen till blå ladan. Kranen forslades till Hällekis på 25...
 • Bild4547 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för lyft med den nya kranen bandgången från krossen till blå ladan. Kranen forslades till Hällekis på 25...
 • Bild4548 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för lyft med den nya kranen bandgången från krossen till blå ladan. Kranen forslades till Hällekis på 25...
 • Bild4549 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Dags för lyft med den nya kranen bandgången från krossen till blå ladan. Kranen forslades till Hällekis på 25...
 • Bild4550 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kranen är imponerande gör ett mycket bra arbete vid rivning av cementfabriken i Hällekis
 • Bild4551 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Kranen är imponerande gör ett mycket bra arbete vid rivning av cementfabriken i Hällekis
 • Bild4552 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av bottendelen på stentornet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4553 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Utan vår kraftiga sexhjulsdrivna brandbil och den tolvaxliga trailern hade det varit besvärligt med transporterna på cementfabriken i Hällekis...
 • Bild4554 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Utan vår kraftiga sexhjulsdrivna brandbil och den tolvaxliga trailern hade det varit besvärligt med transporterna på cementfabriken i Hällekis...
 • Bild4555 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Utan vår kraftiga sexhjulsdrivna brandbil och den tolvaxliga trailern hade det varit besvärligt med transporterna på cementfabriken i Hällekis...
 • Bild4556 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Här är det bandtransporten från krossen till stentornet som skall fraktas bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4557 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Här är det bandtransporten från krossen till stentornet som skall fraktas bort på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4558 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  En imponerande kran  vid rivning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4559 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4560 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4561 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4562 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4563 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4564 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  En imponerande kran  vid rivning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4565 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bara kroken på kranen är imponerande vid rivning på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4566 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4567 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4568 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4569 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av bandtransporten från krossen till stentornet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4570 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av bandtransporten från krossen till stentornet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4571 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering av stentornet med nya kranen på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4572 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bild tagen från ett torn över uppställningsplatsen för materialet som har rivits på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4573 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bild tagen från ett torn över fabriksområdet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4574 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Bild tagen från ett torn över fabriksområdet på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild4575 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Div. rivningar på cementfabriken i Hällekis 1999
 • Bild2103 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  1998 Bild från nedmontering av Cementfabriken i Hällekis.Stentransportör med sten från krossverk,samt råmjölssilo. Bilderna är tagna av Valter Larsson.
 • Bild2104 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  1998 Bild från nedmontering av Cementfabriken i Hällekis.Stentransportör med sten från krossverk,samt råmjölssilo
 • Bild2105 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  1998.Nedmontering av El o Mekaniska verkstäder i Hällekis. I bakgrunden silo för löscementutlastning
 • Bild2106 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  1998.Nedmontering av El o Mekaniska verkstäder i Hällekis. I bakgrunden silo för löscementutlastning
 • Bild2107 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering Ugnshuset el och mek till höger vid Cementfabriken i Hällekis
 • Bild2108 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering Roterugnar  på Cementa i Hällekis
 • Bild2109 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering Roterugnar  på Cementa i Hällekis
 • Bild2110 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering ugnshus samt råmjölssilo i bakgrunden vid Cementa i Hällekis
 • Bild2111 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering gamla krosshuset. Byggnaden över granuleringsavdelningen vid Cementa i Hällekis
 • Bild2112 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Nedmontering fickor för dammavsugning, krosshus, granulering och mjölsilo vid Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3932 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning Cementfabriken i Hällekis 1990-talet bilden tagen från Hönsäters Hamn. Bilderna 3932-3954 tagna av Rune Isaksson
 • Bild3933 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning Cementfabriken i Hällekis 1990-talet.
 • Bild3934 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3935 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3936 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3937 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3938 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3939 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3940 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3941 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3942 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3943 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av ugnar Cementfabriken i Hällekis
 • Bild3944 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning cementkvarnar i cementfabriken Hällekis
 • Bild3945 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning cementkvarnar i cementfabriken Hällekis
 • Bild3946 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning cementkvarnar i cementfabriken Hällekis
 • Bild3947 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av div. huskroppar cementfabriken Hällekis
 • Bild3948 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av div. huskroppar cementfabriken Hällekis
 • Bild3949 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av div. huskroppar cementfabriken Hällekis
 • Bild3950 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av div. huskroppar cementfabriken Hällekis
 • Bild3951 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Filter cementfabriken Hällekis
 • Bild3952 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Filter cementfabriken Hällekis
 • Bild3953 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Filter cementfabriken Hällekis
 • Bild3954 Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning av Cementfabriken Hällekis
  Rivning cementkvarnar i cementfabriken Hällekis
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 68 gånger, 1 idag)