Österplana 2016-12-30T16:15:25+00:00

Österplana

Karta

Bildgalleri

  • flygfoto_osterplana
  • Utsiktstormet Kinnekulle
  • Österplana by före laga skifte år 1841. Skala 1:1000
  • Österplana Folkskola
  • Österplana karta år 1745
  • Österplana kyrka, foto: 1890

Om Österplana

Österplana socken finns endast ett säteri nämligen Hönsäter. Inom den gamla Österplana-byn rådde förr liksom i andra byar en viss egendomsgemenskap. Fastigheterna inom byn var i äldre tid endast delvis skilda från varandra genom gränser s.k. ”råängar”.

Storskiftet i Österplana socken
I mitten av 1700-talet fanns i Österplana socken 31 hemman om tillsammans 20 3/8 mantal. Omkring mitten av 1700-talet ägde en förmedling d.v.s. nedsättning av mantal (nedsättning skatteförmåga) rum för 7 hemman i Österplana, så att nuvarande mantal för hela socknen utgår 17 7/8. Av de tidigare nämnda 31 hemmanen var inte mindre än 22 frälsehemman medan skattehemmanen var 8 och kronohemman fanns 1 (prästgården). Dessa hemman omfattade nu respektive 12 3/8mtantal, 4½ och 1 mantal.

I socknen fanns fyra byar. Den största byn var Österplana med 13 gårdar. Törnsäters by hade 5 gårdar samt Skagens och Örnekulla byar vardera 3 gårdar. Övriga gårdar låg ensamma och benämndes enstaka gårdar nämligen, Hönsäter med underlydande Hästhagen och Backelycke, vidare Kärrtomten, Skalltomten, Finnabacken och Nordskagen.
Nordskagen delades vid denna tid i Sven Andersgården och Sven Börjesgården. Finnbacken heter numera Per Assmundsgården eller i dagligt tal Skagelund. Storskiftet i Österplana kom att omfatta endast utägor d.v.s skogen och de gemensamma betesmarkerna i skogen. Den 11 september 1745 påbörjades förrättningen.

Den egentliga skogen fanns på Kinnekulles norra del ner till i höjd med Finnabacken. Sedan blev skogen avsevärt sämre och längst i söder växte ingen skog. Man var därför tvungen att först göra en grovindelning och sedan en finindelning för att skapa största möjliga rättvisa åt alla.

Skifte av inägorna
Vid det ovan beskrivna storskiftet delades endast den gemensamma sockenskogen och berördes således inte gårdarnas inägor (åker och äng). Först 100 år senare 1841-46 genomfördes skifte av inägorna enligt s.k. laga skifte eller som det oftast kallas enskiftet.

Vid tiden för laga skifte 1841-46 fanns i Österplana by 13 gårdar. Av dessa låg åtta inom en triangel, som bildas av tre vägar, nämligen vägen Skagen – Österplana, vägen Medelplana – Österplana kyrka samt en gammal väg, varav rester ännu finns kvar. Denna gamla väg gick från Högebo gårdsplan snett mot Medelplana-Österplana vägen och utmynnade i denna omedelbart öster om f.d. skoltomten. Av bybebyggelsen låg längst i norr Högebo på samma ställe som nu.

Den genomgripande förändring, som laga skiftet medförde för dåtida byar, blev som synes av relativt lindrig art för Österplana by. Visserligen revs en mängd byggnader, men det tillkom också nya byggnader på grund av gårdarnas överföring till gemensam brukningsenhet med Högebo.

Folkmängden i Österplana socken har varierat mycket i slutet på1869 var folkmängden 1049 personer, antalet ökade under 1870-talet med 100 personer.
Källa: Uppsatser av Arthur Andersson

NamnSocken/OrtSortÖvrigtAnnat namnKartposition
AlebäckÖsterplana, SkagenTorpAlebäck58.59269, 13.41731
AlehagenÖsterplanaTorp/ruinArtikel finns. Gamal bild saknasAlehagen58.573844, 13.395750
AnderstorpÖsterplanaSoldattorp 406Bilder saknas/ruin, Se även KlevenSoldatboställe 406 Anderstorp, Raskes
AxvallÖsterplanaTorpAxvall58.557946, 13.404246
BackelundÖsterplana, SkagenTorpBilder saknas/ruinBackelund
BackelyckeÖsterplanaTorpBilder saknas/ruinBackelycke
BackenÖsterplanaTorpBacken, Bragda-Backen58.617090, 13.429533
BackgårdenÖsterplanaArbetarbostadBilder saknasBackgården
Bandstorp Hönsäter 7:27 SkagenÖsterplanaSoldattorpHönsäter 7:2758.599217, 13.427192
BjörnebergÖsterplana, SkagenTorpBjörneberg58.58867, 13.43685
Blomberg Hönsäter 7:45 SkagenÖsterplanaTorpHönsäter 7:4558.600553, 13.418948
BohusÖsterplanaBackstugaBilder saknas/ruinSkogen, "Lures"
BoställetÖsterplanaSoldattorp 403Kolebäck 3, Klockbäcken58.61304, 13.42346
BäckadrågenÖsterplanaTorpSvanelid, Svaneled58.630364, 13.546851
BäckenÖsterplanaTorpBilder saknas/ruinTidigare torp under Skagelund
BäckgårdenÖsterplanaGårdBilder saknas/ruinBäckagården
DahlbergstorpÖsterplanaTorp
DalabackenÖsterplanaTorp
DimboÖsterplanaTorpIngen ruin kvarDimbo,Parkeringen högkullen58.603676, 13.413826
Djurgården lillaÖsterplanaTorpLilla Djurgården58.61962, 13.41946
Djurgården storaÖsterplanaGårdStora Djurgården58.61256, 13.41868
DuvehemmetÖsterplana, SkagenSoldattorp 405Duvhem58.60492, 13.42569
Egypten SkagenÖsterplana, SkagenTorpGammal bild saknasEgypten58.59760, 13.43112
EkebackenÖsterplanaTorpByggnaden har tillhört Hönsäters ålderdomshemEkebacken58.61972, 13.42616
EkebergetÖsterplanaTorpEkeberget, Ekebergslyckan58.59431, 13.42092
EkedalenÖsterplanaTorp/ruinGammal bild saknasEkedal, Ekedalen58.564199, 13.399254
Eksberg Skagen 1:13Österplana, SkagenGårdEksberg, Sven Andersgården, Skagen 1:1358.60272, 13.43971
EkslundÖsterplanaTorpEkslund58.60344, 13.44006
ElfdalenÖsterplanaTorpFinns ej,bild saknasElfdalen
Eliedal SkagenÖsterplana, SkagenTorpEliedal58.6023, 13.42229
FinnabackenÖsterplana, SkagenTorpFinnabacken, Finnatorp58.607259, 13.433366
FribackenÖsterplanaTorpFribacken58.59214, 13.44109
FridhemÖsterplanaTorpFridhem
Granelund Lundströms stugaÖsterplanaTorpLundströms stuga, Granelund
GrimstorpÖsterplana, SkagenTorpGrimstorp58.59165, 13.42027
Grimstorp ödeÖsterplana, SkagenRuinGrimstorp58.59165, 13.42027
Grönegatan AÖsterplana, SkagenTorpGrönegatan A58.58641, 13.41855
Grönegatan BÖsterplana, SkagenTorpGrönegatan B58.58641, 13.41855
GrönelidÖsterplanaTorpGrönelid58.61836, 13.43410
Grönhagen Österplana 1:6ÖsterplanaTorpÖsterplana 1:6, Grönhagen58.574757, 13.423972
GrönåsenÖsterplanaTorpFinns ej, bild saknasTörnsäter 1:6, Grönåsen
Gudmunstorp 1ÖsterplanaTorpGudmunstorp, Androa Lars, Anderstorp, Trädgårdstorpet58.61699, 13.43663
Gudmunstorp 2ÖsterplanaTorpGudmunstorp, Olles Stuga58.61678, 13.43581
Gustavsberg SkagenÖsterplana, SkagenTorpGustavsberg
GömmetÖsterplanaTorpThorsberg 1, Österplana Skattegården 3:6, Gömmet
Hasselbacken SkagenÖsterplana, SkagenVillaHasselbacken58.59934, 13.44014
Hasselbacken Österplana VallÖsterplanaTorpRuinHasselbacken58.561559, 13389780
HedängenÖsterplanaTorpOkänd placering, bilder saknasHägnan, Hedängen
HellebergÖsterplanaSkola tidigareHelleberg58.57386, 13.42429
Helledal SkagenÖsterplana, SkagenHelledal Hälledal58.756865, 13.417455
HoppetÖsterplana, SkagenTorpRivet, låg vid hoppbacken KinnekulleHoppet
HästhagenÖsterplanaTorpHästhagen58.619659, 13.419569
Högbo gårdÖsterplanaGårdHögebo58.57747, 13.42140
Högebo 7:1ÖsterplanaTorpRuinKorsningen, Högebo 7:158.575787, 13.417278
Högebo arbetarbostadÖsterplanaArbetarbostadSaknar ny bildHögebo arbetarbostad
Höjen f,d handelsbodÖsterplanaHandelsbod, affärHöjen58.576787, 13.417947
Hönsäter LillaÖsterplanaTorpFinns inte kvar, Bilder saknasHönsäters lilla
HörnetÖsterplanaTorpFinns inte kvar, bilder saknas/Hörnet
JansbergÖsterplanaTorpJansberg, Skattegården 3:858.60974, 13.42658
JohansbergÖsterplanaGårdJohansberg 58.61864, 13.46889
JonsbergÖsterplanaTorp/ruinGamal bild saknasJonsberg
Jöns Pärs ÄngÖsterplanaTorpJöns Pärs äng58.61958, 13.41740
Karlsberg SkagenÖsterplana, SkagenAffär, handelsbodKarlsberg58.60272, 13.44124
Karlsdal Skagen 2:10Österplana, SkagenTorpKarlsdal, Skagen 2:1058.60387, 13.44123
KarlsroÖsterplana, SkagenTorpKarlsro58.60317, 13.44109
KlastorpÖsterplanaTorpKlastorp58.61035, 13.43678
KlevenÖsterplanaSoldattorp 406Bilder saknas, se Anderstorp, Artikel finnsKleven, Klefen
Klippan SkagenÖsterplana, SkagenVillaKlippan, Skagen 6:3358.59803, 13.43933
KlippesÖsterplanaTorpFinns ej, bilder saknasKlippes
KlockaretorpÖsterplanaTorpFinnes inte kvar, gammal bild saknas
KohagenÖsterplanaTorpKohagen58.61617, 13.42527
Kolebäck 1ÖsterplanaTorpKolebäck 1
Kolebäck 2ÖsterplanaTorpFinns inte kvarKolebäck 2
Kolebäck 4ÖsterplanaTorpFinns ej kvar, bilder saknasKolebäck 4, Perstorp
Kolebäck 5ÖsterplanaTorpKolebäck 558.60963, 13.42093
Kolebäck 6ÖsterplanaTorpKolebäck 6, norra under Rännagården
Korsgården 2:1ÖsterplanaTorpBild saknasKorsgården
Korsgården södraÖsterplanaTorpKorsgården, södra58.57520, 13.41649
Korsgården västraÖsterplanaTorpKorsgården, västra58.57520, 13.41649
Korsgården östraÖsterplanaTorpKorsgården, östra58.57520, 13.41649
KorstorpÖsterplanaGårdKorstorp58.60822, 13.41534
KrokgårdenÖsterplana, FullösaGårdKrokgården
Kråkelund f.d SkogvaktarbostadÖsterplanaVillaKråkelund f.d. skogvaktarbostad58.602493, 13.414160
KullebergÖsterplanaTorpKulleberg58.60758, 13.41635
KullenÖsterplanaTorpFinns inte kvar, bild saknasKullen
Kultum SkagenÖsterplana, SkagenTorpKultum, Hönsäter 7:2658.60017, 13.43688
KuskentorpÖsterplanaTorpFinns inte kvar, bild saknas Kuskentorp
Kyrkan i ÖsterplanaÖsterplanaKyrka
KyrkoherdebostadenÖsterplanaBostadKyrkoherdebostaden
Kälebacken SkagenÖsterplana, SkagenSoldattorp 404Källebacken58.59506, 13.42667
KällebergÖsterplana, SkagenTorp/ruinNy bild saknasKälleberg
KällemossenÖsterplana, SkagenTorpKällemossen58.59011, 13.41680
KärrtomtenÖsterplanaGårdBoningshus ruinKärrtomten
Lassebo HögeboÖsterplanaGårdLassebo58.57702, 13.41738
LedsängenÖsterplanaGårdSaknar ny bildLedsängen, Törnsäter Nolgården 2:17
Ledsängen 2ÖsterplanaGårdLedsängen 2, Törnsäter Nolgården 2:9
Liden 1ÖsterplanaTorp/ruinBild saknasLiden 1
Liden 2ÖsterplanaTorpFinns ej kvar, bild saknasLiden 2
LockgårdenÖsterplanaGårdLockgården, Österplana 6:3158.57591, 13.40539
LockgårdenÖsterplanaGårdLockgården, Österplana 6:3458.57593, 13.40539
LugnetÖsterplanaBackstuga/ruinGammal ny bild saknasLugnet
LundsbergÖsterplanaTorp/ruinBilder saknasLundsberg
Lunneberg SkagenÖsterplana, SkagenVillaLunneberg58.59827, 13.46336
LövåsenÖsterplanaTorpLövåsen58.58372, 13.40305
Lövåsen östra stuganÖsterplanaTorpRuin bilder saknasLövåsen, Skattegården 3:1858.58772, 13.40305
Mellomgården SkagenÖsterplana, SkagenGårdLars Svensgården 3:1, Lilla Hultet, Mellomgården58.59027, 13.42549
MelltorpÖsterplanaTorpMelltorp58.60886, 13.41712
Missionshuset SkagenÖsterplana, SkagenMissionshus58.595660, 13.432907
MosselidÖsterplanaRuinMosselid58.58675, 13.41088
MossenÖsterplana, SkagenTorpMossen58.59339, 13.42095
Myråsen ÖrnekullaÖsterplanaUndtantagsstugaÖde, bilder saknasMyråsen
NeregårdenÖsterplana, SkagenGårdRuin, bilder saknasSkagen Anders Ersgården 2:2 o 2:3
Nilstorp SkagenÖsterplana, SkagenTorpNilsatorpet, Hönsäter 7:5858.59863, 13.42766
Nolegården TörnsäterÖsterplanaGårdNolegården, Törnsäter
Nolgården 2:2 TörnsäterÖsterplanaGårdGammal och ny bild saknasNolgården, Törnsäter
Nolgården 2:3 TörnsäterÖsterplanaGårdGammal och ny bild saknasNolgården, Törnsäter
Nolgården ÖrnekullaÖsterplanaGårdNolegården, Örnekulla
Nolhagen SkagenÖsterplanaSoldattorp 421Ruin/bilder skaknasNolhagen
Noltorp SkagenÖsterplana, SkagenTorpNoltorp
NordskagenÖsterplana, SkagenGårdSven Andersgården 1:1
NybyggetÖsterplana, SkagenTorpSkagen 1:12, Nybygget58.61541, 13.43870
NylundÖsterplanaTorpNylund
Nyängen ÖrnekullaÖsterplanaGårdLockgården 6:9, Nyängen58.56392, 13.40196
Odenslund SkagenÖsterplanaSoldattorp 402Odenslund, Hönsäter 7:4858.60278, 13.43576
OxelbackenÖsterplanaTorpOxelbacken58.564034, 13.393697
PerstorpÖsterplanaTorpLockgården 6:17, Perstorp58.61060, 13.42632
PetersburgÖsterplanaTorpPetersburg
Pilebro SkagenÖsterplana, SkagenSoldattorp 401Artikel finnsPilebro58.583691, 13.411722
PrästgårdenÖsterplanaPrästgård58.57601, 13.42278
PrästängenÖsterplanaSoldattorpArtikel finns
Ruin bilder saknas
Kalvabacken, Prästängen
Ramsbacken SkagenÖsterplanaTorpGustavsberg, Ramsbacken58.59784, 13.44028
Rosendal SkagenÖsterplana, SkagenVillaRosendal58.60214, 13.44109
RännagårdenÖsterplanaGårdBilder saknasRännagården
RödjanÖsterplana TorpRödjan , Mantorp58.55488, 13.37884
SandbackenÖsterplanaTorpÖde/Bilder saknasSandbacken
Sandhagen 1ÖsterplanaVillaSandhagen 1, Låckgården 6:1258.58305, 13.42990
Sandhagen 2ÖsterplanaVillaSandhagen 258.58266, 13.43003
SkabotåÖsterplanaTorpSkabotå58.59432, 13.43386
SkagelundÖsterplanaGårdSkagelund, Per Assmundsgården 5:158.60490, 13.43290
Skagen 1:10Österplana, SkagenTorpSkagen 1:10
Skagen 1:12Österplana, SkagenTorpSkagen 1:12
Skalltomten SkagenÖsterplana, SkagenTorpSkalltomten58.597472, 13.434963
SkattegårdenÖsterplanaGårdSkattegården Örnekulla
Skattegården ÖrnekullaÖsterplanaÖdegårdSkattegården, Ligger nedanför Nolegården
Skattegården 3:2ÖsterplanaGårdSkattegården
Skattegården ÖrnekullaÖsterplanaGårdSkattegården, Örnekulla
SkoghallÖsterplana, SkagenVillaSkoghall58,60132, 13.44035
SkoghemÖsterplana, SkagenVillaSkoghem58.60097, 13.44091
SkogslundÖsterplanaVillaArtikel finnsSkogslund
Skola Törnsäter f.d småskolaÖsterplanaSkolaTörnsäter f.d småskola
Skolan i Skagen ÖsterplanaÖsterplana, SkagenSkolaSamlade skolkortSkolan i Skagen58.59035, 13.42589
Skolan i ÖsterplanaÖsterplanaSkolaSamlade skolkortÖsterplana 13:158.575860, 13.419870
SkräddaretomtenÖsterplanaTorpÖde/Bilder saknasLilla Tomten, Skräddaretomten
SkuttetÖsterplanaTorpÖde/Bilder saknasJansbacken, Skuttet
SmedjebackenÖsterplanaGårdSmedjebacken, Sven Börjesgården 6:558.60394, 13.42298
SmedtorpetÖsterplanaSoldattorpÖde Bilder saknasElvedalen
Solbacken SkagenÖsterplana, SkagenVillaGammal bild saknasSolbacken58.597725, 13.440330
SolhagaÖsterplana, SkagenVillaGammal bild saknasSolhaga58.598407, 13.431404
SolhemÖsterplanaVillaSolhem58.58429, 13.43682
Soläng Skagen gamla konsumÖsterplana, SkagenHandelsbodSoläng
StenbackenÖsterplanaTorpFinns inte kvarStenbacken, Vintergapet Skattegården 3:10
StenbråtenÖsterplanaTorpStenbrotten, Hagen, Stenbråten58.57047, 13.42141
StenrödjanÖsterplanaTorpSkattegården 3:10, Vintergapet, Stenrödjan58.58272, 13.40234
Storegården 9:1ÖsterplanaGårdÖde, Bilder saknasStoregården
Sv EriksgårdenÖsterplanaTorpTörnsäter 3:1
Sv Eriksgården TörnsäterÖsterplanaTorpSödra torpet
SvanebackenÖsterplanaTorpKorstorp Korsgården 2:5, Svanebacken
Sven Börjesgården SkagenÖsterplana, SkagenGårdBjörsgården 6:1
Svenningsberg SkagenÖsterplana, SkagenTorpSvenningsberg58.59618, 13.43117
SvenningstorpÖsterplana, SkagenTorpRuinSvenningstorp, Korsgårdden 2:2, svenstorp58.59582, 13.43324
Svenstorp 2:13Österplana, SkagenTorpSvenstorp, Österplana 2:1358.60204, 13.42991
Svenstorp 2:2ÖsterplanaTorpSvenstorp
SätragårdÖsterplana, Kinne KlevaGårdUppgifter saknasSätra gård58.57151, 13.43071
Sörgården 1:3 TörnsäterÖsterplana, TörnsäterGårdBidler saknasNämndegården
Sörgården 1:4Österplana, TörnsäterGårdSörgården 1:458.57574, 13.43685
Sörgården 1:5 TörnsäterÖsterplanaGårdSörgården Törnsäter
Sörgården 1:7 TörnsäterÖsterplanaVillaGammal bild saknasSörgården 1:7
Sörgården 1:8 TörnsäterÖsterplanaOkäntGammal och ny bild saknasSörgården 1:8
Sörgården 1:9 TörnsäterÖsterplanaArbetarbostadArtikel finnsSörgården 1:958.57409, 13.44303
Sörgården ÖrnekullaÖsterplanaGårdSörgården, Örnekulla
Thorsberg SkagenÖsterplana, SkagenVillaThorsberg, Gömmet58.59727, 13.43727
TomastorpetÖsterplanatorpFinns ej kvar bild saknasTomastorpet
Tomten StoraÖsterplanaGårdFinns inte kvar bild saknasTomten 1:1
Träsäter SkagenÖsterplana, SkagenTorpHönsäter 7:53, Träsäter58.59533, 13.42679
Tån SkagenÖsterplana, SkagenArbetarbostadTån58.59332, 13.43139
TörnslundÖsterplanaTorpSaknar ny bildTörnelund, Törnslund
TörnsäterÖsterplanaLadugårdSörgården
Törnsäter CDIÖsterplanaGårdMasagården Hönsäter 7:4758.58209, 13.44280
Törnsäters TrädgårdÖsterplanaGårdBilder saknasTörnsäter Trädgård
WallenÖsterplanaTorpBilder saknasWallen
Wassbacken, SkagenÖsterplana, SkagenTorpBilder saknasWassbacken58.600956, 13.434470
WenaÖsterplanaTorpBilder saknasVena, Wena58.574850, 13.410638
VrånaÖsterplanaTorpBilder saknasVråna
VässlanÖsterplanaTorpBilder saknasVässlan
ÅsenÖsterplanaTorpBilder saknas, rivetÅstorp
ÅselundÖsterplanaTorpÅselund58.55777, 13.40398
ödetomten, österplanaÖsterplanaÖdetomtHögebo 7:158.575857, 13.417372
Örnsberg soldatboställeÖsterplanaSoldattorp 0021Örnsberg58.594675,13.431625
ÖvergårdenÖsterplana, SkagenGårdNils Olofsgården 4:1, Övergården58.591366, 13.424490
Skogsbacken ÖsterplanaÖsterplana, SkagenTorp, backstugaHuset rivet, endast en ca possition kan angesSkogsbacken58.60758, 13.41635
Skogsbo ÖsterplanaÖsterplanaTorpTorpet rivet 1910Skogsbo, Österplana
Svaneled, SwaneledÖsterplanaTorpTorpet rivetSvaneled, Swaneled