Bygdevandring i Gössäter 17 maj

Bygdevandring i Gössäter

Torsdagen den 17 maj deltog ca 90 personer, en barnvagn och en hund, på bygdevandringen i Gössäter. Det var ett samarrangemang mellan Kinnekulle hembygdsförening och Forshem-Fullösa hembygdsförening. Vandringen började vid Gössäters stenhuggeri, där Benny Lönn hälsade alla välkomna och där han inledde med några viktiga fakta kring industrialismen under 1800-talet. Stenhuggeriverksamheten på berget var stor under slutet av detta århundrade, ångmaskinen  togs i bruk inte minst i båtarna, Göta kanal byggdes klar. En avgörande roll för stenindustrins utveckling spelade också de tillkommande  järnvägslinjerna mellan 1887 och 1924.

Björn Sjöstedt berättade om Lars W Kyhlberg som anlade stenhuggeriet år 1877. Under 1880-talet utförde Kyhlberg de första svenska försöken att framställa olja ur alunskiffer. En dyrbar oljefabrik uppfördes och var i drift 1893-95. Den framställda oljan var dock oduglig och blev ruinerande för Kyhlberg.

Vandringen, i den vackra vårkvällen mellan hägg och syren, gick vidare förbi Gössäters kalkbrott, där kalkbränning har bedrivits. Inger Jonsson berättade om verksamheten och hur utlastningen skedde via Gössäters station, dit tippvagnsspår ledde. Kyhlbergs oljefabrik passerades och av den anläggningen återstår två stenhus, som för länge sedan har byggts om till bostäder. Ett par hundra meter nordost om oljefabriken finns rester efter en påbörjad skifferoljefabrik från år 1918 . Inger berättade om en stor investering på ca 4 miljoner med 180 anställda med en timlön på 80 öre.  Stora betongfundament doldes ibland grönskan. Verksamheten här avslutades 1921.

Vandringen fortsatte förbi ett antal arbetarbostäder , badhus, Gössäters gård och vidare till Överstegården, där ägaren Anders Karlsson berättade om gårdens spännande historia.

Avslutning skedde i stenhuggeriet, där medhavd matsäck intogs.

(Besökt 30 gånger, 1 idag)
2018-05-21T13:19:09+00:00