Näringsliv

Affärer i Hällekis

Någon handelsbod fanns ej på Hönsäter förrän år 1894. Då beslöt Hellekis Aktiebolag att flytta den handelsbod, som fanns nedanför backen vid Hellekis säteri på väg mot Hellekis hamn, till mejeribyggnaden vid Hönsäter. Samtidigt beslöt man att handelsboden, som hittills drivits av bolaget, nu skulle om möjligt utarrenderas. Den 13 oktober 1893 skrevs också kontrakt om handelsrörelsen med C J Andersson från Jungsskolan. Affärslokalerna bestod av: handelsbod, kontor, två rum och kök samt vind i Mejeribyggnaden och därjämte en närbelägen källaren och oljebod. Hyran uppgick till 1 000 kronor att erläggas kvartalsvis. Dessutom övertog Andersson bolagets gamla lager i dess handelsbod efter särskild värdering, som skulle erläggas med 2 000 kronor vid tillträdet samt återstoden med lika delar efter 3 respektive 6 månader.

Den 4 mars 1939 flyttade handlande Birger Bengtsson från Mejeribyggnaden till det nya affärshuset, som nu stod färdigt mitt emot den s.k. Hushållsskolan. Samtidigt flyttade firman Bröderna Albino, Götene in i affärslokaler i södra delen av affärshuset för manufaktur och konfektion. Sistnämnda rörelse fortgick i Bröderna Albinos namn till den 15 juli 1945, då lokalerna övertogs av Birger Bengtsson. Redan 1941 var firman Thärnå i Lidköping inkopplad och från 1942 AB Kurt Wallqvist, Hällekis.
Följande affärer fanns i Hällekis på 1940-talet: Konsum, låg dock inte på nuvarande plats Birger Bengtssons Speceri- och diversehandel, senare Sjöö´s Allköp på denna plats ligger idag Hällesäters Vårdhem Bengtssons filial (speceri- och mjölkaffär), som var en utpost till den stora affären och som låg nedanför järnvägen vid Betel Svenssons konditori Axel Karlssons manufaktur och blindarbeten Knut Odhs Charkuteri Mejeriet, som låg vid Hönsäters slott och ägdes av Skånska Cementaktiebolaget

Konsum i Hällekis

ICA-affären och Filialen till ICA

Kiosken i Hällekis

Söderströms Charkuteri

Div. affärsbilder i Hällekis

Gustav Johanssons Taxirörelse

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 223 gånger, 1 idag)