Musik i Hällekis2017-09-18T12:19:52+00:00

Musik i Hällekis

Hällekis Musikkår

Musiklivet i Hällekis har gamla anor. År 1892 startade dåvarande Hellekis Aktiebolag en mässingssextett. Den då verksamme driftledaren O Hillfors var musikintresserad och man får förmoda att det var på hans initiativ som det kom igång. Han var för övrigt aktiv blåsare en tid. Det anställdes en militär musiker vid namn Berner som instruktör. Den första ledaren för denna sextett var maskinist Larsson, som sedermera efterträddes av lokförare Erik Sundstrand, som även trakterade kornett.

Då denna brukssextett sedermera lades ned bildades år 1919 en musikförening som fick namnet Viljan. En del av dessa medlemmar har varit medlemmar i bruksorkestern. De som bildade den nya musikföreningen var Folke Hallén, Kar Vinberg, Bernhard Vinberg, Harald Lundkvist, Viktor Lundkvist, Enar Korsell, Linus Olsson, Gunnar Axelsson och Conn Sandberg. Av dem blev inte alla aktiva. Efter en tid kom nya medlemmar. Det var bl. a karl Ringblom, Alf Hallén, Gösta Forsell, Carl Andersson och Sivert Bergkvist. Bland de som varit med länge är Erik Storm, Elof Hallén, Eiler Ringblom Rolf Ekholm, Valter Larsson, Arvid Larsson och Hans Westerling.

De första instrumenten inköptes den 12 juli 1919 från Ungdomsstjärnans förlag, Osby och bestod av en sextett. Kostnaden var 750 kr. Kontant betalades 450 kr och resterande med 50 kr per månad. I januari 1920 var hela beloppet erlagt. Musikkåren har haft många trotjänare under åren förutom dom nämda, och kåren är fortfarande aktiv och kommer väl att fira 100 årsjubileum.

 • Bild350 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Spelar i parken vid Hönsäters Herrgård.
 • Bild1064 Hällekis Musikkår 1926
  Hällekis Musikkår 1926
  Bakre raden fr. v.  Elof Hallen,  Erik Storm,  Alf Hallen,  Karl Ringblom,  Karl Andersson, Hugo Fransson. Främre raden fr. v. ...
 • Bild1066 Hällekis Musikkår. Årtal okänt
  Hällekis Musikkår. Årtal okänt
  Bakre raden fr. v.  Boris Ekholm, Elof Hallen,  Lars Edvinsson, Tony Westerling,  Arvid Larsson, Roland Andersson, Bengt Hallen ,...
 • Bild1078 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Bakre fr.v. Boris Ekholm, Elof Hallen, okänd, okänd, Arvid Larsson, okänd, okänd, Eiler Ringblom, okänd, okänd, Stellan Hallen, Bengt...
 • Bild1079 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 majtåg i Hällekis.
 • Bild1080 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 majtåg i Hällekis.
 • Bild1081 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår håller utomhuskonsert
 • Bild1082 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på marsch 1 maj i Lidköping
 • Bild1083 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 majtåg i Hällekis
 • Bild1084 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 majtåg i Hällekis
 • Bild1085 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 majtåg i Hällekis
 • Bild1086 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår håller utomhuskonsert.
 • Bild1977 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Bakre fr.v. Erik Storm, Karl Ringblom, Arvid Larsson, Valter Larsson, Harry Sundstrand, Einar Korsell. Främre fr.v. Elof Hallen, Eiler Ringblom,...
 • Bild1978 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Bakre fr.v. Frank Ringblom, Bengt Edvinsson, Arvid Larsson, Eskil Öst, Vilgot Lundkvist, Valter Larsson, Eiler Ringblom. Mellanr.fr.v. Stellan Hallen, Rolf...
 • Bild2083 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Förstamajtåg genom Hällekis,huset till höger är rivet.
 • Bild2294 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Fr.v. Karl Andersson, Erik Storm, Erik Frisen, Frits Wikström, Folke Hallen, Eskil Öst, Gösta Forsell, Elof Hallen, Hugo Fransson,...
 • Bild2295 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår paraderar vid en begravning.
 • Bild2296 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Folke Hallén på trummor.
 • Bild3782 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår håller konsert i kyrka.
 • Bild5787 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Spelar vid Hönsäters Herrgård.
 • Bild464 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Ca 1920. Hällekis blåsorkester. Fr. v.Viktor Lundkvist, Bernhard Winberg, Karl Winberg, Torgny Nyberg, Gösta Forsell, Sievert Bergkvist, Linus Olsson,...
 • Bild584 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Fr.v. Erik Frisén, Alf Hallen, Erik Storm, Harry Sundstrand, Folke Hallen, Frits Vikström, Gösta Forsell, Karl Ringblom, Elof Hallen,...
 • Bild644 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på resa till Läckö
 • Bild658 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Fr.v. Frank Ringblom, Gösta Forsell, Elof Hallen, Sven Mattsson, Harry Sundstrand, Alf Hallen, Nils Engström, Karl Ringblom
 • Bild659 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj parad genom samhället
 • Bild822 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på parad 1 maj genom samhället
 • Bild823 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Fr.v. Elof Hallen, Stellan Hallen  framför, Eiler Ringblom, Karl Ringblom, Alf Hallen, Signe Hallen, Elin Hallen, Einar Korsell, Elsa...
 • Bild829 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
 • Bild1535 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket Falkängen i Hällekis
 • Bild1536 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket Falkängen i Hällekis
 • Bild1537 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket Falkängen i Hällekis
 • Bild1632 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  1 majtåg genom Falkängen i Hällekis
 • Bild1634 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Okänd, Folke Hallen, Elof Hallen, okänd, okänd.
 • Bild1854 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  1 maj 1950 vid Grönelid
 • Bild1857 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår avmarsch 1 maj 1950
 • Bild3312 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket i Falkängen
 • Bild3315 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket i Falkängen
 • Bild3316 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Musik på Bruket i Falkängen
 • Bild5267 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår 1a maj 1980 stannat utanför kiosken i Hällekis på väg mot Falkängen
 • Bild5285 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår 1a maj 1977 vid kiosken i Hällekis
 • Bild5286 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår 1a maj 1977 utanför konsum i Hällekis
 • Bild5287 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår spelar utanför Samlingslokalen i Hällekis på 1970-talet
 • Bild5491 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Stig Jonsson
 • Bild5492 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Gösta Forsell
 • Bild5630 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild5631 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild5632 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild5633 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild5635 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild5636 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på 1 maj
 • Bild1866 Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår. Bakre fr. v. Okänd, okänd, Bert Karlsson, okänd, Leif Svensson. Främre fr. v. Karl Andersson, Erik Storm,...
 • Bild5954 Hällekis Musikkår på marsch genom Hällekis
  Hällekis Musikkår
  Hällekis Musikkår på marsch genom Hällekis

Kråkemåla Orkester

Det har  funnits en spexorkester i Hällekis vid namn Kråkemåla som bestod av utklädda musiker från musikkåren.

 • Bild134 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild134 Utklädda musiker fr. v. Folke Hallen, Einar Korsell, Gösta Forsell,...
 • Bild1088 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild1088 Kråkemåla Orkester. Fr. v. Alf Hallen, Hans Westerling, Rolf Ekholm,...
 • Bild1089 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår.Bild1094 Fr. v. Gösta Forsell, Folke Hallen, Valter Larsson, Elof Hallen.
 • Bild1090 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår.  Bild1090 Kråkemåla Orkester fr. v. Alf Hallen, Gösta Forsell, Folke Hallen,...
 • Bild1091 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild1091 Kråkemåla Orkester fr. v. Alf Hallen, Gösta Forsell, Folke Hallen,...
 • Bild1980 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild1980 Kråkemåla Orkester i Hällekis.Erik Storm,Alf Hallen,Harry Sundstrand,Valter Larsson,Karl Ringblom,Folke Hallen,Erik...
 • Bild1981 Musik och revy i Hällekis
  Musik och revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester, bestod av utklädda musiker i Hällekis Musikkår. Bild1981 Kråkemåla Orkester i Hällekis fr. v. Harald Blixt, Harry Sundstrand,...
 • Bild815 Musik och Revy i Hällekis
  Musik och Revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester i Hällekis fr.v. Elof Hallen, Folke Hallen, Gösta Forsell, Valter Larsson.
 • Bild828 Musik och Revy i Hällekis
  Musik och Revy i Hällekis
  Kråkemåla Orkester i Hällekis fr. v. John Heed, Birgitta Heed, Elof och folke Hallen, Valter Larsson, Erik Storm, Harry...

Musik och revy i Hällekis

Det har även funnits  pensionärsorkester, stråkorkester, dragspelsmusik, och revy.

 • Bild349 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Pensionärsorkester från Lidköping med musiker från Hällekis Alf Hallén, okänd, okänd, Elof Hallén, Harry Sundstrand, okänd, Hans Westerling, Erik...
 • Bild352 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Pensionärsorkester från Lidköping med musiker från Hällekis Hans Westerling, okänd, Elof Hallén, okänd, Alf Hallén, okänd, Harry Sundstrand, Erik...
 • Bild732 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Karl och Enar Vinberg
 • Bild863 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Bakre raden fr.v .Anna Johansson,  Svensson, Maj-Lis Persson, Dagny Lindkvist, Olle Lindkvist, Lenny Eriksson, Signe Andersson, Margareta Svensson, Egon...
 • Bild1631 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Karl Vinberg, okänd, Bernhard Vinberg
 • Bild1979 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  Karl Vinbergs Stråkkapell Bakre fr.v. Hugo Fransson, Albert Jansson, Karl Ringblom, Frank Ringblom, Nils Ekholm. Främre fr.v. Folke Hallen, Bernhard...
 • Bild5562 Musik i Hällekis
  Musik i Hällekis
  The Birdland orkester i Hällekis på 1950-60-tal.
 • Bild138 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Rut Berg
 • Bild139 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Åke Krantz, Lars Meijer, Frank Ringblom, Arne Karlsson, Vigge Engblad.
 • Bild140 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Från vänster Erik Storm, Einar Korsell, Frank Ringblom, Enar Winberg, okänd, Framför Märta Andersson, Helgo Larsson.
 • Bild141 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Masses Kabare 1958 .Från vänster  Vigge Engblad, Lars Meijer, Frank Ringblom, Enar Winberg.
 • Bild142 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Anna, Anna-Lisa Ringblom, Hans Persson, Stina ,Karl Ringblom.
 • Bild143 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Lars Meijer, Frank Ringblom, Monica Svensson, Elisabet Ringblom. 1958
 • Bild144 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Lars Meijer, Frank Ringblom, Arne Larsson, Monica Svensson, Elisabet Ringblom. 1958.
 • Bild145 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Ingrid , Maj-Lis Persson, Rut Berg, Monika, Sylve Westerling, Lars Meijer, Frank Ringblom, Enar Winberg.
 • Bild146 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Avslutning på Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis 1958
 • Bild5563 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  1950-talet Henry (Nordal) Johansson
 • Bild5564 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  1950-talet Monika Persson,Ingrid Gustavsson
 • Bild5565 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  1950-talet.I bakgrunden  Lars Meijer, Frank Ringblom, Arne Karlsson, Vigge Engblad.
 • Bild5642 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Dragspelare på revyn i Hällekis
 • Bild5643 Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Karl ”Masse” Ringbloms revy i Hällekis
  Från vänster Bengt Edvinsson, Hans Persson, Henry ”Nordal” Johansson, Karl ”Masse” Ringblom
 • Bild137 Dragspelsavslutning 1958
  Dragspelsavslutning 1958
  Bakre raden fr. v. Henry Engblad, Elisabet Ringblom, Barbro Andersson, Göran Andersson. Främre raden fr. v. Ann-Charlotte Karlsson, Einar Korsell,...

Artiklar och berättelser

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 132 gånger, 1 idag)