Medelplana 2017-01-21T11:08:18+00:00

Medelplana

Karta

Bildgalleri

  • Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2010
  • Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2015
  • medelplana_flygfoto
  • medelplanaby_karta_beskrivning

Om Medelplana

Medelplana har i alla tider dominerats av herrgårdarna och säterierna, de självägande bönderna har alltid varit i minoritet. Byn är inte samla kring kyrkan utan den ligger norr om kyrkan, den nya kyrkogården ligger på höger sida om vägen. Bygatan är den som går till vänster efter kyrkan ner mot Eriksberg ”Hökastan”. Söder om kyrkan fanns endast en gård och det var Bestorp, gården finns inte kvar endast ruinerna vittnar om en gången tid. Ovanför Bestorp fanns även en del torp och backstugor.

År 1804 skulle sammanträde hållas för genomförandet av enskifte, för Medelplana blev det dock inget resultat då men år 1813 förrättades s.k. storskiftet för Medelplana by. Detta skifte medförde inga genomgripande förändringar, de många små jordlotterna sammanfördes i någon mån till större enheter så att varje gård inte hade så många skiften att bruka. Bossgården och Prästgården fick sina marker i stort sett helt sammanförda. Byns struktur förändrades inte nämnvärt fortfarande har de gårdarna många brukningstegar.

Före år 1843 såg byn lite annorlunda ut, som tidigare beskrivits ligger inte byn samlad kring kyrkan vilket brukar vara vanligt i kyrkbyar. Denna by låg istället med huvudparten omkring vad som kallas ”Hissingsgårds gata”, gatan var betydligt bredare och oregelbunden till formen, på nordsidan av gatan låg fyra gårdar och på syd sidan tre. Norr om gatan i hörnet mot landsvägen låg först den minsta gården, Tomten och därefter Skattegården, Dalagården och Hissingsgården. Den senare alltså där nuvarande gårdens ladugård och gamla brygghus ligger. På södra sidan återfanns närmas landsvägen först Carlsgården och därefter Lillegården och Rörsmedsgården. Den senare där nuvarande Hissingsgårds byggningen ligger eller något längre åt landsvägen och Lillegården ungefär mitt emot sin nuvarande plats. Wråna hade flera byggnader och låg ungefär på samma plats som den numera rivna gamla vrånastugan fanns, men tomtplatsen sträckte sig söderut efter vägen bortåt Elinkälla. Bossgården hade sitt nuvarande läge och nedanför denna gård vid vägen låg Backgården. Den källa som finns här kallas än för Backgårdskällan. Prästgården har sin urgamla plats och Hulegården låg något längre uppåt gärdet än nu. På höjden i gränsen mellan nuvarande Hulegården och Karlsgården låg Klockarebolet ungefär rakt nedanför Hulegården. Stora och Lilla Bulltorp hörde också till byalaget, det förra var beläget på Karlsgårdens nuvarande område och tomtplatsen låg på den plats som än idag kallas ”Burtorpsvall” och där också Burtorpskällan finns kvar. Lilla Bulltorp återfanns något norr om Stora, vid nuvarande ”Radden”. Troligtvis var det så att byn uppkommit här pga. de många naturliga källorna. Platsen runt källorna har även kallats ”vassallmänningen”, alltså en plats där man fritt kunde hämta vatten. Längre upp mot kyrkan fanns inga naturliga källor vilket gjorde att brunnar måste grävas.

Till byalaget hörde en del gärden, Storegärdet mot västerplanagränsen, Lillegärdet framför nuvarande Hissingsgården. Skedesgärdet ovanför och nedanför landsvägen, Bäregärdet nedan Skedesgärdet från Hissingsgården till Skedeslid. Delar av Storängen utgjordes av slåtter- och betesängar.

Från byn gick en väg eller s.k. fädrev ner till Storängen ungefär mellan gränsen mellan Hulegården och Karlsgården, denna ås kallades Råbackaåsen.

Byn hade ett 50-tal hus av olika slag, dessa inkluderade endast de gårdar som låg kring själva bygatan, 14 boningshus med spisrör samt några brygghus med kammare.

Laga Skifte genomfördes vilket innebär att den gamla byn och byalaget kom att upplösas och varje gård fick sina ägor samlade i regel i ett styck. Byn upphörde men benämningen finns kvar, givetvis försvann också samhörighet och gemenskap i samband med Laga Skifte men många ovärderliga fördelar vanns också.

NamnSocken/OrtSortÖvrigtAnnat namnKartposition
AnderstorpMedelplanaTorpBilder saknasAnderstorp
AnnebergMedelplanaGårdAnneborg58.588375, 13.365973
Arbetarbostad 1 TrolmenMedelplana, TrolmenArbetarbostadArbetarbostad 1 Trolmen, Äppelbo 158.59127, 13.35063
Arbetarbostad 2 TrolmenMedelplana, TrolmenArbetarbostadArbetarbostad 2 Trolmen, Askelund 158.59133, 13.34983
BackenMedelplanaTorpBacken
Backtuna RörmossenMedelplana, RömossenvillaBacktuna58.60105, 13.38018
BergsboMedelplanaArbetarbostadBergsbo58.595961, 13.364402
BestorpMedelplanaGårdRuinBestorp58.570725, 13.377759
Björkberga TrolmenMedelplana, TrolmenvillaBjörkberga58.59576, 13.34960
BjörklidenMedelplana, TrolmenVillaBjörkliden58.59462, 13.36333
BjörklundaMedelplana, TrolmenVillaGamal bild saknasBjörklunda, Trolmen 16:158.58939, 13.35713
Björksäter RömossenMedelplana, RömossenVillaBjörksäter58.60155, 13.37550
Blåsut HjälmsäterMedelplana, HjelmsäterArbetarbostadBlåsut58.580183, 13.346361
BossgårdenMedelplanaGårdBossgården58.580811, 13.374317
BrunnsbackaMedelplanaArbetarbostadRuinBrunnsbacka58.625558, 13.402222
BrunnsnäsMedelplanaTorpLilla Brunnstorp, Brunnsnäs58.61578, 13.40887
BrunnstorpMedelplanaTorpNy bild saknasBrunnsgården58.61933, 13.40561
BurtorpMedelplanaTorpKohagen
BäckagårdshageMedelplanaGårdBilder saknasOkänt var gården låg
CarlsbergMedelplanaGårdCarlsberg, Brolins, Hisingsgården 6
CarlslundMedelplanaTorpBilder saknas, okänt lägeCarllund
ClaestorpMedelplana, HökastanTorpRuinClaestorp, Värsla58.59043, 13.35950
Couragebacken RåbäckMedelplanaSoldattorp 408Lilla Trolmen
Dalagården 1Medelplanavilla, gårdDalagården 1, Trolmen 1:858.58970, 13.36987
Dalagården 3 RömossenMedelplana, RömossenVilla, gårdDalagården 358.60043, 13.38251
Dalagården 8:54MedelplanaGårdDalagården 2, Medelplana 8:5458.58921, 13.37761
Dalagården 8:58MedelplanaVillaBossgården 2, Medelplana 8:5858.58872, 13.37021
Dalagården Otto Johanssons stugaMedelplanaTorpOtto Johanssons stuga, Medelplana 958.58833, 13.37050
DalslundMedelplanaTorpMedelplana 8:33, Ranglas58.58881, 13.36607
Djurgårdstorp lillaMedelplanaTorpFinns inte kvarLilla Djurgårdstorp
Drakaslätta RömossenMedelplanaTorpDrakaslätta58.604290, 13.37783
EkedalMedelplana, HökastanTorpEkedal, Lilles Medelplana 8:4, Lilles58.352137, 13.215487
Elgåsen, HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterBackstuga/ruinBilder saknasNybygget, Elgåsen
Eskilssons KopparslagerietMedelplanaKopparslageriEskilssons Kopparslageri58.58505, 13.39728
Fagralid RörmossenMedelplana, RömossenVillaFagralid58.60196, 13.37268
Fattigstugan MedelplanaMedelplanaFattigstugaBortaFattigstuga58.57674, 13.37700
Feriehemmet SandbäckMedelplanaSommarkoloniArtikel finns, ruinFeriehemmet, Barnkoloni, Sommarkoloni58.548387, 13.352131
Fredsberg f,d ålderdomshemMedelplana, TrolmenÅlderdomshemFredsberg58.59960, 13.36619
Fredsberg LillaMedelplanaVillaLilla Fredsberg58.60137, 13.37072
Fredsborg HökastanMedelplana, HökastanVillaGammal bild saknasFredsborg58.58944, 13.36058
FridhemMedelplanaTorpFridhem58.588105, 13.368134
FrälsegårdenMedelplanaGårdFrälsegården58.574775, 13.369617
GlasbackenMedelplanaTorpGlasbacken, Perstorp58.572908, 13.383801
GranlidenMedelplanaVillaGruvfogdens, Granliden58.621026, 13.403215
Gransäter RömossenMedelplanaVillaGransäter58.60091, 13.38083
Grindstugan Hellekis säteriMedelplana, HellekisGrindstugaGrindstugan Hellekis58.618005, 13.394962
Grindstugan RåbäckMedelplana, RåbäckGrindstugaGrindstugan Råbäck58.612921, 13.381163
GrönelidMedelplanaGårdLiden, Fogelås eller Lilla Grönelid, Uppsala58.595778, 13.380758
GustavsbergMedelplana, RåbäckTorpGustavsberg58.605741, 13.348730
GustavsborgMedelplanaVillaGammal bild saknasGustavsborg58.59788, 13.38465
Gustavsdal Medelplana byMedelplanaBostad till kopparslageriSe Eskilssons KopparslageriGustavsdal, Eskilssons58.582151, 13.374055
HagabergMedelplanaTorpHagaberg
HagenMedelplanaTorpBilder saknasHagen
HagetMedelplanaTorpHaget58.596235, 13.352578
HansatorpetMedelplanaTorpBilder saknasVinbergstorpet, Hansatorpet
HelgerumMedelplanaTorpArtikel finnsHelgerum58.61617, 13.40575
Hellekis hamn arbetarbostäderMedelplana, Hellekis hamnArbetarbostadHellekis hamn
Hellelund RömossenMedelplana, RömossenTorpHellelund58.60107, 13.37059
HissingsgårdenMedelplanaGårdHissingsgården, Handens hus58.58210, 13.37059
Hissingsgården LillaMedelplanaGårdLilla Hissingsgården, Kullegården58.58210, 13.37059
HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterGårdHjälmsäter58.58068, 13.34702
HolmenkullenMedelplanaVillaGammal bild saknasHolmenkullen58.59785, 13.38367
Hulegården 1MedelplanaGårdHulegården 158.578160, 13.371649
Hulegården 2MedelplanaGårdHulegården 2
Hulegården 3MedelplanaGårdHulegården 3
HulltorpMedelplanaTorpGammal bild saknasHulltorp, Hultorp
HultatorpetMedelplanaTorpGammal bild saknasHultalyckan, Hultet, Hult58.58174, 13.36289
Hästhagsbacken KransatorpetMedelplana, TrolmenTorpKransatorpet, Hästhagsbacken58.591437, 13.347298
HögarydMedelplanaTorpRuinHögaryd
Ida i Vråna Medelplana byMedelplanaTorpIda i vråna58.581959, 13.373362
Ivar Svenssons Charkuteri RömossenMedelplana, RömossenCharkuteriIvar Svenssons charkuteri58.600347. 13.383694
JonsbolMedelplanaSoldattorp 411Jonsbol58.578039, 13.354361
JutagårdenMedelplanaGårdBilder saknasJutagården
Järnvägsstationen HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterJärnvägsstationHjälmsäter58.58289, 13.33655
Järnvägsstationen RåbäckMedelplana, RåbäckJärnvägsstationRåbäck58.61046, 13.37663
Järnvägsstationen TrolmenMedelplana, TrolmenJärnvägsstationTrolmen58.59450, 13.34773
KalkgrufvanMedelplanaArbetarbostadRuin, på vägen ned till Råbäcks hamnKnapegården, Kalkgufvan58.55839, 13.33194
KarlsgårdenMedelplanaGårdRuinKarlsgården, Rättaregården58.573892, 13.361030
KarlsroMedelplanaTorpKarlsro58.59610, 13.38384
Kinnekulle handel RömossenMedelplana, RömossenHandelsbodKinnekulle handel58.60138, 13.386067
KinnekullegårdenMedelplanaRestuarangKinnekullegården58.59723, 13.41463
KlackatorpMedelplanaTorpFinns ej kvarKlackstorp på platsen för Kullatorp
Klippan 1:5 TrolmenMedelplana, TrolmenTorpKlippan, Trolmen 1:558.58970, 13.35876
Klippan 14:1 TrolmenMedelplana, TrolmenTorpKlippan,Trolmen 14:1, Hökastan 258.59006, 13.35921
KnapängenMedelplanaBostad, tidigare skolaKnapängen58.602057. 13386634
KorsbäckenMedelplana, RåbäckTorpBilder saknasJonstorp, Korsbäcken, Korsbacken
Kullabo, MedelplanaMedelplanaVilla, VärdshusKullabo58.59785, 13.38650
KulladalMedelplanaTorpKulladal58.60599, 13.41208
KullatorpMedelplanaTorp, KaffestuganArtikel finnsKullatorp58.60599, 13.41208
Kullatorp LillaMedelplanaTorpBilder saknasLilla Kullatoro
KullingenMedelplanaTorpSaknar gammal bildKullängen, Collinge, Glaspet, Kullingen58.61661, 13.40239
Kullängen LillaMedelplanaTorpBilder saknasLilla Kullängen
Kullängen StoraMedelplanaTorpBilder saknasStora Kullängen
KuskalyckanMedelplanaTorpBilder saknasKuskalyckan
KvarnlidenMedelplanaKvarnRuinSintraliden, Lilla Hissingsgården
Kyrkan i MedelplanaMedelplanaKyrka
Kjelleberg, KällebergMedelplana, RömossenTorp, villaKjälleberg,Villaberg 2, Källeberg, Mariebo58.59718, 13.39652
KällstorpMedelplana, RåbäckTorpLilla Källstorp, Trägårstorp58.610481, 13.36543
Källstorp, storaMedelplana, RåbäckGårdBilder saknas, finns inte kvarStora Källstorp
KärrgårdenMedelplanaArbetarbostadArtikel finnsKärrgården58.62354, 13.40788
LidenMedelplanaTorpBilder saknasLiden
LilleboMedelplanaTorpGammal bild saknasLillebo58.597893, 13.385590
Lillegården 1MedelplanaGårdLillegården, Götes58.582385, 13.372231
Lillegården 2MedelplanaArbetarbostadBilder saknasLillegården58.586123, 13.375402
Lillegården 3MedelplanaGårdLillegården58.585557, 13.375603
LillegårdskrokMedelplanaTorpLillegårds krok58.575095, 13.557994
LimugnshagenMedelplanaTorpBilder saknas, artikel finnsLimungshagen
Lindsberg 6:13MedelplanaTorpLindsberg, Medelplana 6:1358.586664, 13.368373
LoviseholmMedelplanaRuinLoviseholm58.629569, 13.433685
Lugnet Medelplana byMedelplanaRuinLugnet58.582538, 13.374168
Lukastorp LillaMedelplanaTorpLukastorp58.606837, 13.403000
Lukastorp StoraMedelplanaTorpFinns inte kvar bilder saknasStora Lukastorp
LuxenburgMedelplanaTorpBilder och uppgifter saknasLuxenburg
LönnelidMedelplanaTorpLönnelid, Lönnerlid58.574052, 13.353410
MariebergMedelplanaArbetarbostadMarieberg58.601471, 13.355387
MariebergMedelplanaTorpArtikel finnsLilla Marieberg58.60080, 13-35513
Marieberg "Almqvistes"MedelplanaTorpRuinMarieberg, Almqvistes58.601795, 13.355700
MarielundMedelplanaArbetarbostadMarielund, Råbäck 1:358.59995, 13.35419
Marielund EriksbergMedelplanaVillaMarielund58.599951, 13.35419
Mauritzdal RödjanMedelplanaTorpMauritsdal, Rödjan58.60957, 13.39696
Medelplana 8:34MedelplanaVillaVilhelmsberg
MedelplanagårdenMedelplanaVandrarhemTidigare äldreboende58.599285, 13.380079
Mejeriet i RåbäckMedelplana, RåbäckMejeri58.611096, 13.373091
MellomgårdenMedelplanaGårdMellomgården
MellströmstorpetMedelplanaSoldattorp 409Hultet, Mellströmstorpet58.60080, 13.36118
Millom KullängenMedelplanaTorpBilder saknasMillom Kullängen
Missionshuset StrömsborgMedelplana, HökastanMissionshusArtikel finnsStrömsberg58.588913, 13.359959
MosseboMedelplanaTorpNedre Mossen, Mossen58.59979, 13.38111
MossenMedelplanaTorpRuinMossen, Torp under Bosgården
MurmästartorpMedelplanaTorpRödjan, Murmästartorp58.599504, 13.364339
MånstorpMedelplanaTorpRuinMånstorp58.600010, 13.346567
MärkesstenaMedelplanaTorpMärkesstena58.611940, 13.411099
MörkelundMedelplanaTorpMörkelund58.610182, 13.387678
Nedre SandbäckenMedelplanaTorpBilder saknasNedre Sandbäcken, torp under Bosgården
Nedre VässlanMedelplanaTorpArtikel finnsVässlan Vesslan58.59289, 13.36172
Nordberga HökastanMedelplana, HökastadenVillaNordberga58.58997, 13.36072
Nordhem 1Medelplana, TrolmenVillaNordhem 158.59012, 13.35463
Nordhem 2 Medelplana, TrolmenTorpGamal bild saknasNordhem 2Trolmen 258.59012, 13.35463
NordledMedelplana, HjälmsäterTorpGammal bild saknasNordled58.59007, 13.35275
NubbenMedelplanaTorpNubben, Nabben58.62019, 13.41069
NybyggetMedelplanaTorpNybygget, Elgåsen58.59791, 13.35287
NygårdenMedelplanaGårdNygården58.58216, 13.36637
Pepparkakshuset StorkeboMedelplanaVillaPepparkakshuset, Storkebo58.622537, 13.413408
PerstorpMedelplanaTorpSurdegsgården, Glasbacken, Perstorp58.576931, 13.383637
PetersbergMedelplanaTorpRuinPetersburg, Petersberg58.60317, 13.42200
PrästgårdenMedelplanaPrästgård58.57709, 13.39171
Radden GranhultMedelplanaTorpGranhult Karlsgården, Radden58.581981, 13.362547
RakåsMedelplanaTorpKnapegårdshage, Bäckgården, Rakås58.599066, 13.361989
RamsnäsMedelplanaSoldattorp 409Ramsnäs58.600828, 13.358619
RedbergMedelplana, TrolmenTorpRedberga, Trolmen 1:158.59017, 13.36005
RedbergMedelplana, TrolmenTorpTrolmen 1:2
Redberga
58.59017, 13.36005
RosenlundMedelplanaTorpRosenlund58.570863, 13.349376
Rosensäter RömossenMedelplana, RömossenVillaRosensäter58.60080, 13.38238
RosentorpMedelplana, RåbäckTorpArtikel finnsRosentorp Råbäcks hamn58.60582, 13.34983
RudetMedelplanaTorpBoqvisttorpet, Rudet58.565148, 13.3826007
RustsäterMedelplanaGårdRustsäter58.604896, 13.393562
Rustsäter ArbetarbostadMedelplanaArbetarbostadArtikel finnsRustsäter58.605313, 13.395304
RåbäckMedelplanaGård/slottRåbäcks slott
Råbäcks handelMedelplana, Råbäckaffär, HandelsbodArtikel finnsRåbäcks handel58.61083, 13.37409
RödjanMedelplanaTorpRödjan58.58998, 13.37019
RömossenMedelplanaTorpRömossen
RörsmedsgårdenMedelplanaGårdRörsmedsgården58.522207, 13.377707
Salen lillaMedelplanaTorpInga ruine kvar, huset flyttat till Hökastan (Skogslund)Lilla Salen58.59875, 13.40324
Salen storaMedelplanaGårdArtikel finns, RuinStora Salen58.616880, 13.414269
SjöskogenMedelplanaTorpSjöskogen58.628055, 13.403336
SkedesledstorpMedelplanaTorpBilder saknas okänd platsSkedesledtorp
Skedeslid LillaMedelplanaSoldattorp 407Lilla Skedeslid58.59380, 13.38041
Skedeslid StoraMedelplanaGårdStora Skedeslid, Medelplana 4:158.59169, 13.38212
Skogdhyddan Lilla RömossenMedelplanaVillaLilla Skogshyddan
SkogenMedelplanaTorpSkogen58.574687, 13,351998
Skoghem RömossenMedelplana, RömossenVilla Skoghem58.60284, 13.37400
Skogsbo RömossenMedelplana, RömossenVillaSkogsbo
Skogshyddan RömossenMedelplana, RömossenVillaSkogshyddan58.60182, 13.38028
SkogslundMedelplanaVillaGammal bild saknasSkogslund58.59755, 13.38476
Skogslund HökastanMedelplana, Hökastan, TrolmenTorpHuset flyttat från HögkullenSkogslund, Lilla Salen58.58966, 13.36217
Skola Eriksbergs HökastanMedelplana, HökastanSkolaEriksberg58.588839, 13.361156
Skolorna i MedelplanaMedelplanaSkola, ByggdegårdArtikel finns, Samlade skolkortMedelplana skola58.57339, 13.36695
Smedjan HissingsgårdenMedelplanaSmedjaSmedja Hissingsgåren58.582854, 13.371510
SofielundMedelplanaTorpSofielund58.601723, 13.364741
Solbacka RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolbacken58.600026, 13.384348
SolhagaMedelplana, TrolmenVillaGammal bild saknasSolhaga58.59513, 13.35108
Solhem RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolhem58.60125, 13.37788
SolhyddanMedelplanaVillaGammal bild saknasSolhyddan58.60030, 13.39164
Solliden RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolliden58.60125, 13.37893
StenhuggerietMedelplana, RåbäckStenhuggeriStenhuggerie Råbäck
StenhusetMedelplana, RåbäckArbetarbostadStenhuset
StenstorpMedelplana, RåbäckTorp, BackstugaBilder saknasStenstorp backstuga under Råbäck
StenstuganMedelplanaTorpStenstugan58.571000, 13.354136
StigsängMedelplanaTorpBilder saknas, plats okändStigsäng
StorängenMedelplanaGårdStorängen58,572516, 13.339440
Strömsberg TrolmenMedelplana, TrolmenVillaStrömsberg, Trolmen 358.58904, 13.35917
Strömsberg Trolmen 17:4Medelplana, TrolmenTorpStrömsberg58.58945, 13.35836
Strömsborg HökastanMedelplanaAffär, HandelsbodStrömsborg58.58892, 13.35998
Strömsholm LillaMedelplanaTorpGamal bild saknasStrömsholm, lilla58.60229, 13.38345
Strömsholm StoraMedelplanaSoldattorp 407Gamal bild saknasStrömsholm, stora58.60203, 13.38417
Strömslund RömossenMedelplana, RömossenVillaStrömslund58.60167, 13.37585
Stöta-Marie Medelplana byMedelplanaTorpRuinStöta Maria
SvanebergMedelplanaVillaGammal bild saknasSvaneberg
Svenssons Slakteri RömossenMedelplanaSlakteriIvar Svennsons
Sågersta kvarnMedelplana, RåbäckKvarnArtikel finnsSågersta58.608350, 13.353908
SåtatorpetMedelplanaTorpSåtatorpet58.583753, 13.360150
SäterMedelplana, TrolmenVillaGammal bild saknasTrolmen 18:1, Säter58.58916, 13.35685
TegelhusetMedelplana, RåbäckArbetarbostadTegelhuset, Råbäcks hamn
TittåsMedelplanaTorpRuinKikås, Kikut, Mörta-Petters58.589888, 13.393888
Trollehöjd TrolmenMedelplanaAffär, HandelsbodTrollehöjd
Trolmen 1:9MedelplanaAffär, handelsbodRöjan, Saras handelsbod58.588879, 13.364960
Trolmens herrgårdMedelplana, TrolmenGårdTrolmens Herrgård58.59262, 13.35158
TrädgårdstorpMedelplanaTorpTrädgårdstorp58.621318, 13.411829
Trädgårdsvillan HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterVillaTrädgårdsvillan58.578712, 13.343159
Turisthotellet RåbäckMedelplana, RåbäckHotellTuristhotellet58.60765, 13.37817
TålidenMedelplanaTorpUppgifter saknasTåliden
Ugglebo TrolmenMedelplanaSommarstugaSaknar gammal bildUgglehagen58.589068, 13558357
UtlyckanMedelplanaTorpUtlyckan58.60003, 13.36325
UtsiktstornetMedelplanaUtsiktstornUtsiktstornet58.601664, 13.408115
ValåsenMedelplanaTorpRappet, Wahlåsen, Valåsen58.611485, 13.399781
Villaberg RömossenMedelplana, RömossenVillaVillaberg58.601780, 13.374812
VårtunaMedelplanaVillaGammal bild saknasVårtuna58.59894, 13.38675
ÄngenMedelplanaTorpÄngen58.595891, 13.383944
Ängsliden i MedelplanaMedelplanaTorpÄngsliden58.57911, 13.349692
Örnsberg, MedelplanaMedelplanaTorpÖrnsberg58.594992, 13.363380
Österberga HökastanMedelplana, HökastanArbetarbostadFinns ej kvarStenstöva, Österberga58.594675, 13.431625
Övre SandbäckenMedelplanaTorpRuinÖvre Sandbäcken58.582583, 13.388348
Övre VässlanMedelplanaTorpBilder och uppgifter saknasÖvre Vässlan, Vesslan, Öfre Vässlan58.593020, 13.372921
Stenmuseet i MedelplanaMedelplanaMuseumStenmuseum58.57357, 13.36638
kyrkovaktmästarbostaden i MedelplanaMedelplanaSkola och senare kyrkovaktnästarbostadSe även i skolor i Medelplanakyrkovaktmästarbostaden i Medelplana58.57775, 13.37245
Kleven storaMedelplanaTorpArtikel finns. Gamal bild saknasStora Kleven58.60510, 13.38652
Lilla KlevenMedelplanaTorpGamal bild saknasLilla Kleven58.60463, 13.38549
KlingagårdenMedelplanaVillaKlingagården58.58692, 13.37352
Lillegården 4MedelplanaVillaLillegården 458.58608, 13.37542
Smedjehuset TrolmenMedelplana, TrolmenSmedja, torpSmedjehuset Trolmen58.59376, 13.34929
Lumbers hög MedelplanaMedelplanaRuinArtikel finnsLumbers hög Medelplana58.57215, 13.36401
Annikehagen HjälmsäterMedelplanaVillaAnnikehagen, Hjälmsäter58.57805, 13.34569