Karlsro i Österplana Skagen

Torpet ligger på höger sida i Skagen på vägen från Österplana by till Gössäter

Karta

Bildgalleri

  • Karlsro i Skagen, foto: Freddie Wendin 2007
  • Karlsro Skagen Österplana, foto: 1980
  • Karlsro Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2016
  • Karlsro Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2016

Om

Skagen 2:9 den 18 mars 1905 sålde Maja och Sara Andersdotter enl. köpekontrakt, den förra som ägaren av 1/6 mtl och den andra som ägare till 1/12 mtl Skagen Anders Eriksgården ett skogsskifte benämnt Karlsro till Per Bäckström och dennes hustru Selma Ulrika Bäckström

Vilket innehöll 1 732,5 kvm. Ifrågavarande skogsmark är belägen vid allmänna landsvägen Gössäter –Österplana by och har där en bredd av 33 m. Denna gräns vetter mot nordväst, gränsar i sydväst mot lägenheten Karlsro med en längd av 55 m. Gränsar i Sydost mot allmänna landsvägen, som går från Gössäter till Wässäter med en bredd av 33 m. I nordost gränsar märken mot lägenheten Karlsdal och har där en längd av 50 m och där finns råstenar nedsatta på behöriga ställen i gränserna.

Lägenheten fick beträdas som den befanns sig med därtill växande skog och benämndes Karlsro. Den bestämda köpeskillingen var 150 kr, avgälden till stamhemmanet var bestämt till 50 öre per år.

Boende år NamnFöddDödFödelseort
1905-Per Johan Bäckström, stenarbetare18540711Österplana
Hustru Selma Ulrika Nyberg18770924Österplana
Son Johan Gustav Bäckström18970728Österplana
Dotter Märta Sofia1901Österplana
Dotter Anna-Maria Kristina1906Österplana
Johann Gustav Bäckström 18970728Österplana
Hushållerska Helga Franzén18920710Österplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 62 gånger, 1 idag)