Naturvandring med Kinnekulle hembygdsförening torsdagen den 19 maj 2016

Naturvandring med Kinnekulle hembygdsförening torsdagen den 19 maj 2016

Alvin Harnesk, Vandring Sjörås, foto: Freddie Wendin 2016

Alvin Harnesk, Vandring Sjörås, foto: Freddie Wendin 2016

Ett 70-tal personer mötte upp vid Kinnekulles hembygdsförenings första vandring för året, dagens vandring var Sjöråsleden, en vandring på ca fyra km.

Under vandringen berättade  Birgitta Gärdefors om olika växterna utefter leden och Benny Lönn tog tillfället i akt och talade om bäverlivet i ån. En av de yngre vandrarna Alvin Harnesk visade stolt upp sitt fynd en vinbärssnäcka. Stellan Ahlén berättade om den  bandygryta som bandyklubben anlagt utmed Sjöråsån. Cementa stöttade klubben med mark och material. Bandygrytan var kvar in på 1970-talet då spelen sedan förlades till Hellehof. Lars Apell berättade om Cementas egnahemsatsning i Hällekis på 1930-talet, då bolaget hade köpt upp Sjörås gård och 107 tomter kunde erbjudas de anställda,  området har fick namnet Sjösäter.

Sjörås kvarn och såg  blev slutmålet för vandringen.  Kvarnen hade anor från 1400-talet men först 1818 benämns den i skrift då Bengt von Hoffsten lät bygga den. Kvarnen hade två kvarnhjul som senare ersattes med turbinhjul i början på 1900-talet. Under år 1920 fick kvarnen tillstånd att drivas med elkraft under torrperioderna. Kvarnen var i drift till 1930-talet och siste mjölaren var Josef Ringblom. Sågverket fortsatte sin verksamhet till 1950-talet.

Vädergudarna fanns med vandrarna under hela torsdagskvällen och det blev en lyckad vandring och naturupplevelse med information från förr.

2016-11-30T08:11:10+00:00