Översiktsbilder från silotorn på cementfabriken i Hällekis 1999

(Besökt 1 gånger, 1 idag)