Konfirmation Hällekis

Konfirmatio Österplan Kyrka 1956. Bakre raden fr. v.  Kennet Ljungkvist, Jörgen Wettergren, Bengt Hallen, Åke Svensson, Nestor Johansson, Präst Herdar Johansson, Göran Johansson, Sven-Åke Johansson, Bo Ohlsson, Sture Simmingsköld, Lars Apell, Bengt Skog.

Främre raden fr. v.  Lars Thorstensson, Rolf Lindblom, Inger Karlsson ,Gunilla Götberg, Astrid Ringblom, Gun-Britt Oden, Eivor Persson, Erling Karlsson, Malte Thyrell.

(Besökt 18 gånger, 1 idag)
2017-11-14T17:31:00+00:00