Konfirmation Hönsäters Kapell. Bakre raden fr. v. Leif Erik Gustavsson, Sture Karlsson, Lennart Thörn, Leif Lindblad, Ros-Marie Cardesjö, Herder Johansson Präst, Maj-Lis Persson, Kent Johansson, Rolf Johansson, Ronny Axelsson, Ivan Sandell, Per-Olof Ringblom.

Främre raden fr. v. AnnBritt Sjöström, Anita Stolpe, Barbro Apell, Birgitta Malm, Lena Blom, Karin Jonsson, Birgitta Apell, Alva Dahlberg, Ingegerd Bister.

(Besökt 15 gånger, 1 idag)