hönsäter storskola byggnad

Gammalt hus öster om mejeriet i Hällekis.Västra gaveln,ingång till s.k.dagsverksstuga.Övre våningen bostäder,hyresgäster bl.a.familjen Frans Andersson.Nedre våningen inhyste tidigare frisör,skolkök m.m.Numera förfallet och obebott.Var första Skolan i Hällekis.

(Besökt 7 gånger, 1 idag)
2017-08-16T08:40:00+00:00