Gymnastikgrupp Hällekis 1960-talet. Bakre raden från vänster: Nils Eiksson, Olle Bertilsson, Hugo Kling, Sigurd Ahlen, Kent Johansson, Karl-Olof Ohlsson, Kent Sjöö, Esse Cardesjö, Nils Bäckvall.

Mellanraden från vänster: Stig Persson, Sture Andersson, Lennart Forsell, Gunnar Forsell, Lennart Andersson, Tore Jonsson, Sylve Westerling.

Främre raden från vänster: Rolf Lindblom, Lennart Thorstensson, Bertil Eriksson, Gösta Thorstensson, Rune Karlsson, Stig Odh.

(Besökt 28 gånger, 1 idag)