På bilden ses småbåtshamnen vid den s.  k.  ”Asketippen”. Strax till höger låg förr i tiden en stor tvättstuga. Detta ställe var det enda på platsen där kvinnorna från brukssamhället kunde tvätta och skölja sina byk. Vid strandkanten fanns en stor brygga just för detta ändamål och den kallades som alla gamla Hällekisbor vet bryggan vid ”Sandkastet”.

(Besökt 26 gånger, 1 idag)