Cementfabriken Hällekis Brottet

Cementas brott som det ser ut idag efter återställning, en sjö är anlagd, det finns informationstavlor som visar verksamheten som varit i brottet under nästan 100 år.

(Besökt 4 gånger, 1 idag)
2017-08-13T09:35:44+00:00