Hällekis Skola2017-09-18T12:14:17+00:00

Hällekis Skola

Hällekis Skola Centralskolan

Den första folkskolan vid den s.k. ”malmträdgården” kom till genom en donation. Den uppfördes 1865. Enligt överenskommelse den 1 oktober 1863 mellan Hönsäters dåvarande ägare, änkefru Maria Charlotta Hamilton, född von Hofsten och övriga arvingar efter greven Hugo David Hamilton överlämnades till Brukets blivande ägare för bildande av en skolkassa ett belopp av 5 000 Rdr Rmt, därav 3 000 Rdr var avsedda för nybyggnad och 2 000 såsom bidrag till avlöning av skollärare och till byggnadens underhåll.

Den första småskolan hade, efter det Posseska Lancasterskolan överlämnats 1892 till Medelplana församling, inrymts i lokal, som inretts i ett tidigare svinhus vid mejeribyggnaden. Från Folkskoleinspektör Belfrage hade till skolrådet ingått skrivelse med erinran om den mindre lämpliga skollokalen för småskolan. Frågan behandlades ab Hellekis AB:s styrelse. Denna ansåg det var nödigt att uppföra en småskola vid Hönsäter men ansåg inte tillräckliga skäl föreligga att enligt förslag bygga ett större skolhus innehållande lokal för både folk- och småskola samt slöjdskola och bostad för lärarinnorna. Man beslöt därför att 1898 uppföra en småskola på lämplig plats i närheten av bruket.

Skolrådet i Österplana hade år 1908 under utarbetande ett förslag att uppföra skolbyggnad närmast avsedd för mellanskolestadiet. Byggnaden skulle inrymma bostäder för två lärare och förläggas invid den befintliga småskolan vid Hällekis station. Mot detta hade Hellekisbolaget styrelse intet att erinra.

Den nuvarande centralskolan i Hällekis uppfördes under åren 1958-1959 av byggnadsfirma Emgård i Vårgårda efter ritningar av arkitektfirma Bouveng & Heineman i Skövde. Undervisningen tog sin början höstterminen 1959. Det är en fullt modern skola för låg- och mellanstadierna med erforderliga speciallokaler, barnbespisning med kök och matsal, gymnastiksal, skolkök, slöjdsal, sjukvårdsrum mm. Skolkök och matlagning för barnbespisningen har senare förlagts till Götene.

 • Bild239 Hällekis Skola Byggnad
  Hällekis Skola Byggnad
  Den nuvarande centralskolan i Hällekis uppfördes under åren 1958-1959 av byggnadsfirma Emgård i Vårgårda efter ritningar av arkitektfirma Bouveng...
 • Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Nybyggd del skolan i Hällekis 2017
 • Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Den nuvarande centralskolan i Hällekis uppfördes under åren 1958-1959 av byggnadsfirma Emgård i Vårgårda efter ritningar av arkitektfirma Bouveng...
 • Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Den nuvarande centralskolan i Hällekis uppfördes under åren 1958-1959 av byggnadsfirma Emgård i Vårgårda efter ritningar av arkitektfirma Bouveng...

Hällekis Skola

 • Bild3688 Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Okänd klass. Okända personer.
 • Bild3711 Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Hällekis Skola Personal
 • Bild5779 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Katarina Ramovik Klf. Inger Härmark Klf. Maria Bergsten Klf. Övre raden fr.v. Jimmy Strid, Ida Wigrell, David Block, Jessica Färdig,...
 • Bild5780 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Christina Höög Klf. Eva Classon Klf. Övre raden fr.v. Kristian Larsson, Ida Gustavsson, William Frank, Filip Nordh, Christian Karlsson, Therese...
 • Bild5781 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Margareta Hagman Klf. Margot Rydberg Klf. Övre raden fr.v. Gabryjel Blom, Andreas Jansson, Joakim Forsell, Julia Ringsby, Louise Claesson, Marlene...
 • Bild5782 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Birgitta Brandt Klf. . Eva Larsson Klf. Övre raden fr.v. Lisa Klinth, Christina Johansson, Mattias Oskarsson, Sara Axelsson, Joakim Stensson,...
 • Bild5783 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Vivianne Sundberg Klf. Siv Damberg Klf. Övre raden fr.v. Malin Windestål, Anna Limmergård, Stina Nordh, Marcus Persson, Daniel Blom, Maria...
 • Bild5784 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Britt-Marie Rundström Lär. Sten Hermansson Klf. Ronny Andersson Klf. Övre raden fr.v. Ingela Strindevall, Mattias Johansson, Martin Sundstedt, Henrik Johansson,...
 • Bild5785 Hällekis Skola 1993-94
  Hällekis Skola 1993-94
  Personal. Övre raden fr.v.  Bengt-Åke Gindemo, Ture Thorstensson, Margareta Hagman, Maria Bergsten, Sten Hermansson, Katarina Romovik, Margot Rydberg, Anne...
 • Bild3693 Hällekis Skola Fornängsskolan Götene Hällekise
  Hällekis Skola Fornängsskolan Götene Hällekiselever
  Okänd Lärare. Bakre raden fr. v.   ?  ,Per Sahlkvist, Synneve Thörn, Jan Ljungberg, Roger Arvidsson, Bengt Larsson, Ronny Andersson, Roland...
 • Bild3684 Hällekis Skola Klass 1 1963-64
  Hällekis Skola Klass 1 1963-64
  Lärarinna Birgitta Åberg. Bakre raden fr. v. Björn Nilsson, Ingemar Larsson, Dan Larsson, Lennart Nilsson, Bo Vallin, Sune Andersson, Roger...
 • Bild3667 Hällekis Skola Klass 1 1965
  Hällekis Skola Klass 1 1965
  Lärarinna Weinberg ? . Bakre raden fr. v. Bengt Sjöberg, Stefan Sjöö, Hans Johansson, Torbjörn Svensson, Pierre Odh, Klas Buder,...
 • Bild3672 Hällekis Skola Klass 1 1967-68
  Hällekis Skola Klass 1 1967-68
  Lärarinna Okänd. Bakre raden fr. v. Mikael Larsson, Torbjörn Olsen, Sven-Inge Ljungkvist, Lars Eriksson, Bosse Larsson, Mats Krantz, Lars Gustavsson. Främre...
 • Bild3658 Hällekis Skola Klass 1 o 2 1960-61
  Hällekis Skola Klass 1 o 2 1960-61
  Lärarinna Hanna Ohlsson. Bakre raden fr. v. Jan Eriksson, Ronny Karlsson, Conny Meyer, Ann-Louise Johansson, Ing-Britt Sandell, ? , Anne-Marie...
 • Bild3659 Hällekis Skola Klass 1 o 2 1961-62
  Hällekis Skola Klass 1 o 2 1961-62
  Lärarinna Hanna Ohlsson. Bakre raden fr. v. Tommy Svensson, Benny Svensson, Tomas Larsson, Evert Persson, Hans Andersson, Jan Thorstensson, Kjell...
 • Bild3660 Hällekis Skola Klass 1 o 2 1962-63
  Hällekis Skola Klass 1 o 2 1962-63
  Lärarinna Hanna Ohlsson. Bakre raden fr. v. Maria Persson, Susanne Johansson, Birgitta Nygren, Ingela Meyer, Eva Bergkvist, Ingela Mellkvist, Barbro...
 • Bild3661 Hällekis Skola Klass 1 o 2 1963
  Hällekis Skola Klass 1 o 2 1963
  Lärarinna Hanna Ohlsson. Bakre raden fr. v. Robert Karlsson, Per Gustavsson, Magnus Olofsson, Arne Thörnberg. Mellanraden fr. v. Bengt Persson, Kurt...
 • Bild3679 Hällekis Skola Klass 2 1959-60
  Hällekis Skola Klass 2 1959-60
  Lärarinna Margit Sanden. Bakre raden fr. v. Kerstin Häller, Bo Buder, Inger Larsson, Anita Larsson, Margareta Ekholm, Ulla Nygren. Sittande längst...
 • Bild3680 Hällekis Skola Klass 2 1959-60
  Hällekis Skola Klass 2 1959-60
  Lärarinna Margit Sanden Bakre raden fr.v. Monika Bengtsson praktikant. Margit Sanden lärarinna, Eivor Johansson praktikant, Kristina Wettergren Stående fr. v. Barbro...
 • Bild3662 Hällekis Skola Klass 2 1962
  Hällekis Skola Klass 2 1962
  Lärarinna Anna-Lisa Krantz. Bakre raden fr. v. Mi Björk, Ann Jansson, Margareta Karlsson, Ingegerd Larsson, Liselott Johannesson, Eva Blom, Anette...
 • Bild3685 Hällekis Skola Klass 2 1964-65
  Hällekis Skola Klass 2 1964-65
  Lärarinna Birgitta Åberg. Bakre raden fr. v.  Hans Andersson, Göran Johansson, Benny Classon, Lennart Nilsson, Ove Östrand, Bo Vallin, Dan...
 • Bild3670 Hällekis Skola Klass 2 1966
  Hällekis Skola Klass 2 1966
  Lärarinna Anne-Marie Persson. Bakre raden fr. v. Bengt Thorstensson, Stefan Forsell, Pierre Odh, Klas Buder,  ?  ,  ?  , Bengt...
 • Bild3673 Hällekis Skola Klass 2 1968-69
  Hällekis Skola Klass 2 1968-69
  Lärarinna Inger Borell. Bakre raden fr. v. Lars Gustavsson, Lars Eriksson, Mats Krantz, Kennet Thorstensson, Torbjörn Olsen, Sven-Inge Ljungkvist. Främre raden...
 • Bild3689 Hällekis Skola Klass 2 1971
  Hällekis Skola Klass 2 1971
  Lärarinna Margareta Åberg. Bakre raden fr.v. Robert Andersson, Peter Ekholm, Peter Hallen, Bosse Hermansson, Peter Edström, Per Sahlkvist. Mellanraden fr. v....
 • Bild3681 Hällekis Skola Klass 3 1960-61
  Hällekis Skola Klass 3 1960-61
  Lärarinna Anna-Lisa Krantz. Bakre raden fr. v. Anders Friberg, Stig Birgersson, Börje Persson, Claes Göran Olsson, Stellan Pettersson, Sören Larsson,...
 • Bild3664 Hällekis Skola Klass 3 1962
  Hällekis Skola Klass 3 1962
  Lärarinna Blenda Sladö(Pettersson). Bakre raden fr. v. Anne-Marie Rittemark,  ?  ,Ing-Britt Sandell,  ?  ,Jonny Bengtsson,  ?  ,  ?  ,Dan-Åke Apell, ...
 • Bild3663 Hällekis Skola Klass 3 1964
  Hällekis Skola Klass 3 1964
  Lärarinna Agneta Vinberg. Bakre raden fr. v. Hans-Åke Friman, Staffan Norisma, Göran Persson, Uno Johansson, Kurt Karlsson, Ronald Pettersson, Per...
 • Bild3686 Hällekis Skola Klass 3 1966-67
  Hällekis Skola Klass 3 1966-67
  Lärarinna  Astrid Bauner. Bakre raden fr. v. Hans Andersson, Lars Ryman, Ingemar Larsson, Ove Östrand, Lennart Nilsson, Benny Classon, Sune...
 • Bild3671 Hällekis Skola Klass 3 1967
  Hällekis Skola Klass 3 1967
  Lärarinna Birgitta Åberg. Bakre raden fr. v. Torbjörn Svensson, Pierre Odh, Stefan Sjöö, Tommy Bly, Bengt Sjöberg, Lars-Olof Blell, Peter...
 • Bild3674 Hällekis Skola Klass 3 1969-70
  Hällekis Skola Klass 3 1969-70
  Lärarinna Inger Borell. Bakre raden fr.v. Anette Borg, Manina Buder, Ameli Klingspor, Marianne Karlsson, Elisabet Andersson, Ann-Kristin Ohlsson. Främre raden fr....
 • Bild3690 Hällekis Skola Klass 3 1972
  Hällekis Skola Klass 3 1972
  Lärarinna  Margareta Åberg. Bakre raden fr. v.  Peter Hallen, Stefan Bly, Peter Svensson, Jan Ljungberg, Ronny Andersson, Roger Arvidsson, Tord...
 • Bild3682 Hällekis Skola Klass 4 1961-62
  Hällekis Skola Klass 4 1961-62
  Lärare Tore Häller. Bakre raden fr. v. Jan-Olof Johansson, Lars Kling, Åke Bauner, Lars-Göran Böhlmark, Freddy Andersson, Gunnar Larsson. Mellanraden fr....
 • Hällekis Skola Klass 4 1963
  Lärarinna Blenda Sladö(Pettersson). Bakre raden fr. v. Lars Magnusson, Reine Dalberg, Jonny Bengtsson, Peter Dalqvist, Dan-Åke Apell, Tomas Birgersson, Evert...
 • Bild3668 Hällekis Skola Klass 4 1965
  Hällekis Skola Klass 4 1965
  . Lärarinna Blenda Sladö(Pettersson). Bakre raden fr. v. Ronald Pettersson, Göran Persson, Kurt Karlsson, Uno Johansson, Jörgen Nilsson, Robert Karlsson,...
 • Bild3687 Hällekis Skola Klass 4 1968-69
  Hällekis Skola Klass 4 1968-69
  Mats ÅmanLärare. Lärarinna  Astrid Bauner. Bakre raden fr.v. Bo Vallin, Benny Classon, Lennart Nilsson, Ove Östrand, Hans Andersson, Göran Johansson,...
 • Bild3675 Hällekis Skola Klass 4 1970
  Hällekis Skola Klass 4 1970
  Vik. lärare Leif Blomqvist.Klassföreståndare Sten Hermansson. Bakre raden fr. v. Anders Eriksson, Stig Rutgersson, Kristina Bengtsson, Anette Classon, Ann-Charlotte Thorstensson,...
 • Bild3691 Hällekis Skola Klass 4 1973
  Hällekis Skola Klass 4 1973
  Lärare  Sten Hermansson. Bakre raden fr. v. Björn Jansberger, Bengt Larsson, Peter Svensson, Erik Nilsson, Roger Arvidsson, Tord Johansson, Ronny...
 • Bild3683 Hällekis Skola Klass 5 1961-62
  Hällekis Skola Klass 5 1961-62
  Lärare Tore Häller. Bakre raden fr. v. Gunilla Karlsson, Gun Andersson, Ingrid Friman, Margareta Ekholm, Anita Harrysson, Kerstin Häller, Inger...
 • Bild3666 Hällekis Skola Klass? 1963-64
  Hällekis Skola Klass 5 1963-64
  Lärarinna Blenda Sladö (Pettersson). Bakre raden fr. v. Dan-Åke Apell, Jan Thorstensson, Evert Persson, Lars-Göran Magnusson, Anders Nilsson, Thomas Birgersson,...
 • Bild3669 Hällekis Skola Klass 5 1966
  Hällekis Skola Klass 5 1966
  Lärarinna Blenda Sladö(Pettersson). Bakre raden fr. v. Mats Larsson, Magnus Olofsson, Robert Karlsson, Ronald Pettersson, Jonas Forsell, Kurt Karlsson, Uno...
 • Bild3676 Hällekis Skola Klass 5 1971
  Hällekis Skola Klass 5 1971
  Lärare Sten Hermansson. Bakre raden fr. v. Bodan Kobilinski, Lars-Åke Bäckvall, Bosse Larsson, Lars Gustavsson, Mats Krantz, Tomas Edström, Jörgen...
 • Bild3692 Hällekis Skola Klass 6 1975
  Hällekis Skola Klass 6 1975
  Lärare  Sten Hermansson. Bakre raden fr. v.  Bengt Larsson, Roland Johansson, Erik Nilsson, Ronny Andersson, Tord Johansson, Roger Arvidsson, Peter...
 • Bild3694 Hällekis Skola Skolklass 1G 1978-79
  Hällekis Skola Skolklass 1G 1978-79
  Lärarinna Eva Ahlström-Larsson. Bakre raden fr.v. Jimmy Johansson, Patrik Gustavsson, Robert Thoresson, Staffan Gilbertsson, Helena Hedberg, Bodil Andersen, Anders Hallen,...
 • Bild3695 Hällekis Skola Skolklass 2G 1979-80
  Hällekis Skola Skolklass 2G 1979-80
  Lärarinna Eva Ahlström-Larsson. Bakre raden fr.v. Ramona Odh, Irene Fernström, Jimmy Johansson, Stefan Friberg, Robert Thoresson, Staffan Gilbertsson, Patrik Gustavsson,...
 • Bild3696 Hällekis Skola Skolklass 3G 1980-81
  Hällekis Skola Skolklass 3G 1980-81
  Lärarinna Eva Ahlström-Larsson. Bakre raden fr. v.  Ramona Odh, Monika Sandell, Jimmy Johansson, Robert Thoresson, Morgan Lindström, Patrik Gustavsson, Anders...
 • Bild3697 Hällekis Skola Skolklass 4E 1981-82
  Hällekis Skola Skolklass 4E 1981-82
  Lärarinna Ann-Marie Wretman. Bakre raden fr. v. Stefan Friberg, Morgan Lindström, Helena Hedberg, Anna Fernström, Irene Fernström, Bodil Andersen, Monika...
 • Bild3698 Hällekis Skola Skolklass 5E 1982-83
  Hällekis Skola Skolklass 5E 1982-83
  Lärarinna Ann-Marie Wretman. Bakre raden fr. v. Bodil Andersen, Irene Fernström, Helena Hedberg, Staffan Gilbertsson, Tarja Raantala, Anders Hallen, Stefan...
 • Bild3699 Hällekis Skola Skolklass 6E 1983-84
  Hällekis Skola Skolklass 6E 1983-84
  Lärarinna Ann-Marie Wretman. Bakre raden fr. v. Stefan Friberg, Robert Thoresson, Agneta Larsson, Ann-Sofi Bly, Irene Fernström, Bodil Andersen, Monika...
 • Bild3677 Hällekis Skola.Hällekis nya Skola Klass 8 1960
  Hällekis Skola.Hällekis nya Skola Klass 8 1960
  Lärare Tore Heller. Övre raden fr. v. Signe Persson, Ragnhild Bengtsson, Margareta Oskarsson, Margareta Lund,  Ulla  ?  , Marianne F.,...

Förskolan i Hällekis

 • Bild3709 Hällekis Skola
  Hällekis Skola
  Okända personer
 • Bild5763 Förskolan Hällekis 1979-80
  Förskolan Hällekis 1979-80
  Elever Ann Katrin Chang, Mikael Dahlberg, Johan Fredriksson, Clas Fridell, Carina Jensen, Ulrika Chr. Anneli Johansson, Henrik Jonsson, Tobias...
 • Bild5764 Förskolan Hällekis 1980-81
  Förskolan Hällekis 1980-81
  Elever. Jörgen Ahl, Björn Andersson, Gunilla Andrén, Klas-Göran Fernström, Carl-Fredrik Hartung, Patrik Carlsson, Sven Kullberg, Dennis Larsson, Lycke Bark-Lindgren,...
 • Bild5765 Förskolan Hällekis 1981-82
  Förskolan Hällekis 1981-82
  Birgitta Ferlin Förskoll.,Inger Hallén Barnskötare. Elever.Linda Brorson, Jessica Buder, Johan Holm, Peter Johansson, Anna Kullberg, Margareta Larsson, Ann-Christin Mäkinen, Hans...
 • Bild5766 Förskolan Hällekis 1982-83
  Förskolan Hällekis 1982-83
  Birgitta Ferlin Förskoll. Elever.Björn Andersson, Sofia Bylander, David Fridell, Marianne Gustavsson, Anna Gärdefors, Maria Jaldung, Rikard Karlsson, Cecilia Larsson, My...
 • Bild5767 Förskolan Hällekis 1983-84
  Förskolan Hällekis 1983-84
  Elever.Karolina Gustavsson, Christian Särdkvist, Charlotte Afterhed, Kristoffer Pettersson, Daniel Holm, Jenny Svensson, Robert Buder, Kim Pettersson, Niclas Pettersson, Andreas...
 • Bild5768 Förskolan Hällekis 1984-85
  Förskolan Hällekis 1984-85
  Elever.Henrik Ahlström, Marie-Louise Appelkvist, Anna Brorsson, Carl-Johan Carlsson, Andreas Johansson, Linda Johansson, Ricci Knutsson, Roger Olsen, Ulrika Palm, Ida...
 • Bild5769 Förskolan Hällekis 1985-86
  Förskolan Hällekis 1985-86
  Elever.Adrian Olsen, Gustav Nord, Susanne Johansson, Evelina Jansson, Sofia Lindberg, Johan Eriksson, Dennis Svensson, Jack Lauren, Ola Thorstensson, Gustav...
 • Bild5770 Förskolan Hällekis 1986-87
  Förskolan Hällekis 1986-87
  Elever.Benny Andersson, Fredrik Andersson, Birgitta Appelqvist, Carina Bergfeldt, Jennie Dahlberg, Charlotta Forsberg, Anton Gustavsson, Joel Johansson, Stefan Johansson, Therese...
 • Bild5771 Förskolan Hällekis1987-88
  Förskolan Hällekis1987-88
  Klassf.Lena Gunnarsson. Elever.Ronny Andersson, Tomas Borg, Markus Braekke, Johan Florén, Jesper Gustavsson, Helen Hauri, Edvard Hernevik, Mikaela Iseborn, Sigrid Karlsson,...
 • Bild5772 Förskolan Hällekis 1988-89
  Förskolan Hällekis 1988-89
  Klassf.Lena Gunnarsson. Elever.Karolina Andersson, Daniel Blom, Markus Braekke, Sigrid Carlsson, Beata Falkenberg, Emma Fribeerg, Kristoffer Green, Anna Holm, Charlotta Johansson,...
 • Bild5773 Förskolan Hällekis 1989-90
  Förskolan Hällekis 1989-90
  Klassf.Lena Gunnarsson. Elever.Hedvig Falkenberg, Lena Marie Hauge, Christina Johansson, Linda Johnsson, Lisa Klinth, Mikael Larsson, Emil Nordh, Ida Odh, Robert...
 • Bild5774 Förskolan Hällekis 1990-91
  Förskolan Hällekis 1990-91
  Klassf.Maria Bergsten. Elever.Johanna Andersson, Ida Blom, Angelica Bäckström, Louice Classon, Jonas Edholm, Agnes Falkenberg, Joakim Forsell, Mattias Forsell, Erik Gärdefors,...
 • Bild5775 Förskolan Hällekis 1991-92
  Förskolan Hällekis 1991-92
  Elever.Markus Simmingsköld, Ida Gustavsson, Sofie Bäckström, Martin Green, Henrik Eriksson, Max Frankén, Marie Larsson, Karl-Hannes Edholm, Kristian Larsson, Therese...
 • Bild5776 Förskolan i Hällekis
  Förskolan i Hällekis
  Okända personer.
 • Bild5777 Förskolan Hällekis Skola 1992-93
  Förskolan Hällekis Skola 1992-93
  Klassf.Maria Bergsten,Inger Härmark. Elevförteckning  Alexandra Bjerkvold, Sara Brorsson, Sofie Bäckström, Karl-Hannes Edholm, Henrik Eriksson, Therese Eriksson, Baltzar Falkenberg, Max Frankén,...
 • Bild5778 Förskolan Hällekis Skola
  Förskolan Hällekis Skola
  Okända personer.

Klassträffar

Träffar som sker efter några år efter skolavslutningen

 • Bild3775 Klassträff Hällekis
  Klassträff Hällekis
  Klassträff 2002. Hällekis Skola.Bakre raden fr. v. Robert Karlsson, Inger Karlsson, Jörgen Nilsson, Kurt Karlsson, Uno Johansson, Jonas Forsell,...
 • Bild5551 Klassträff Hällekis
  Klassträff Hällekis
  Sittande fr.v. Okänd, Ingrid Engblad, Adela Bengtsson, Greta Svensson, Stående från höger Per Persson, Harry Karlsson, Yngve Pettersson, Börje...
 • Bild3484 Klassträff Österplana skola
  Klassträff Österplana skola
  Klassträff Österplana Skola efter 30 år Bakre rad fr. v. Egon Carlen, Bengt Skoog, Malte Thyrell, Sven-Åke Johansson, Ivan...
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 322 gånger, 1 idag)