Hällekis – Ny 2018-04-11T15:42:26+00:00

Hällekis

Hällekis Samhälle ligger vid foten av Kinnekulle vid Vänern i Götene Kommun.

Karta

Om Hällekis

Det första bruket, Hönsäters Alunbruk, anlades redan år 1767, men lydde då under säteriet med samma namn i grannsocknen Österplana. 1873 såldes Hönsäter och underlades Hellekis AB.[2] Med tiden ändrades inriktningen på verksamheten, och 1892 anlades en cementfabrik.

1913 sålde Hellekis AB sin anläggning i Hällekis till Skånska cement (Cementa). Denna industri var bygdens största arbetsplats fram till 1979, då bruket lades ner. Under 1900-talet var Hällekis industriområde väldigt stort. Det fanns både egen flotta och egna bilar inom företaget Cementa.

Idag är många byggnader rivna, men det som finns kvar av Cementas byggnader används bland annat av Svenska foder.

Vid Hällekis hamn (Hönsäters hamn) lägger lastfartyg till ibland för att lossa och lasta foder samt sten.

Hällekis är ett Samhälle som ligger i Götene Kommun vid foten av Kinnekulle och alldeles vid Vänern med en befolkning på ca. 750 personer.

Det byggdes åtta hus som blev bostäder åt förmän och arbetare på Cementa. De vackra gamla byggnaderna är bevarade och inrymmer numera Falkängens Logi & Konferensanläggning med åretruntverksamhet. Under sommarsäsong samt julmarknad är hantverksbyn där Falkängens Hantverksförening ställer ut sina alster för försäljning och Falkängens Kaffestuga öppna dagligen.

De största tillverkningsindustrierna i Hällekis är Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial, samt Svenska foder, som tillverkar djurfoder, samt Kernfest.

Från Hällekis station finns dagliga tågförbindelser på Kinnekullebanan.

Hällekis Samhälle

 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 1
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 2
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Bild248 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäters Kapell är en gåva till Österplana församling från Hellekis Aktiebolag i samband med att nämda bolag år 1913...
 • Bild530 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1165 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1394 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäters Egnahemsområde blev till på 1930-talet. Tillbaka till föregående sida
 • Bild1909 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Detta hus kallas för Landshövdingehus, det finns ett till i Hällekis
 • Bild1953 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäter har gamla anor sedan 1300-talet. År 1796 förvärvade Bengt von Hofsten Hönsäter, 1873 förvärvade Kammarherre  Carl Sköldebrand Hönsäter...
 • Bild1997 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild1998 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild2030 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild2233 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Anddammen i Hällekis
 • Bild2239 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över hyreshusen "Plattås", och nya egnahem i Hällekis, som byggdes på 1950-70-talen
 • Bild2250 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Gata i Hällekis, på ena sidan är det affärshus och på andra sidan skolor
 • Bild2314 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Hönsäters Gård och Cementfabriken
 • Bild3805 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3808 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3809 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjösäter är ett egnahemsområde i Hällekis som började byggas på 1930-talet då cementfabriken byggdes ut.
 • Bild3810 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild3826 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4592 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4595 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild5822 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäter och Kinnekullebanan som syns i bilden.
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Paroc i Hällekis bilden är från 1990-talet, Paroc ersatte cementfabriken i Hällekis 1978.

Persongalleri

 • Bild416 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r. fr.v. Petrus Ahlen, Torsten Andersson, Nils Edvinsson. Främre fr.v. Olga Bengtsson, Hilda Bengtsson, okänd, Margit Edvinsson
 • Bild415 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r.fr.v. Petrus Ahlen, Nils Edvinsson, okänd, Torsten Karlsson. Främre fr.v. Olga Bengtsson, Hilda Bengtsson, Margit Edvinsson, okänd, okänd.
 • Bild417 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r. fr.v. Eskil Öst, Rickard Johansson, Sven Persson. Främre fr.v. Astrid Bengtsson, Dagmar Ringblom, Edit Karlsson, Astrea Ringblom.
 • Bild422 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Anna Roth matar hönsen i Falkängen
 • Bild423 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Anna Roth matar hönsen i Falkängen
 • Bild424 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ragnar och Gerda Kjäll samt brorsdottern Stina
 • Bild425 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ragnar och Gerda Kjäll och Stina vid kaffebordet
 • Bild426 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1924 Verkmästare Dahlin med familj
 • Bild427 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ludvig Karlsson och Ville och Hilda Lundkvist
 • Bild428 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ivar Sjöberg med familj
 • Bild429 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Fru Sundstrand, Fru Hultkvist med barnbarnet Bengt
 • Bild430 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Mor Hultkvist med barnen fr.v. Folke, Anna, Hjalmar, Olivia och Ernst
 • Bild431 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Lidköping 1918. Mitt på bilden stående Oskar Westerberg sittande Karl Westerberg
 • Bild432 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Syskonen Lundberg. Fr.v. Sigrid, Fritz, Irma och Bertil
 • Bild433 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Oskar och Hildur Johansson till höger
 • Bild434 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Omkring 1918. Gunhild Storm och Ada Öst
 • Bild435 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1920 Fr.v.Henry Nilsson, Einar Nilsson, Petrus Ahlén
 • Bild436 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Inga och Ulla Andersson
 • Bild437 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ulla och Inga Andersson. Ulla och Inga Andersson
 • Bild438 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild439 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild440 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okänd person på bilden
 • Bild441 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Erik (Doris)Storm, okänd. 1925 Erik(Doris) och Gunhild Storm
 • Bild442 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild443 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild444 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1918 Holger Djup. Syskonen Djup  Vega, Hardy, Holger
 • Bild445 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Darells, Ida dotter, Selma moder. 1921 Fam. Henning Johansson, Stakeklev, Ida,Henning, barnen Silvia och Egon
 • Bild446 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1928  Hugo och Edit Fransson
 • Bild447 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1915 Asta Funke, Elna Andersson, Elsa  Funke, okänd. Elsa Vestberg
 • Bild448 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1921 Ada Öst och Karl Vinberg. Elsa Sjöberg och Edit på Brukshushållet
 • Bild449 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Sjöbergs töser. Ebba, Elsa, Signe och Margot. Linnea Nyberg och Anna Korsell.  Hällekis gamla fotbollsplan
 • Bild450 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ada och Aina Öst. Okända personer på bilden
 • Bild451 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild452 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild453 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild454 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1921 Bernhard Vinberg, Viktor Lundkvist. 1918 Erik Andersson, Skoog i Forshem
 • Bild455 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okänd, Daniel Andersson. Aina Öst, okänd.
 • Bild456 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1918 Henning Ringblom. 1921 Karl Ringblom
 • Bild457 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1919 Sven Persson. 1918 Karl Vinberg
 • Bild458 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1919 Sven Persson. 1913 Gösta Forsell
 • Bild459 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild460 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Nils Ludvigs. Alice och Edit Johansson
 • Bild461 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild468 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Alfred Darell med maka Agnes
 • Bild469 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Gösta, Rune och  Daga Vestberg
 • Bild218 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Bakre raden fr. v. Harry Kihlen, okänd, Asta Funke, Marianne Engblad. Mellanraden fr. v. Nils Johansson, Astrid Andersson, Märta Edvinsson,...
 • Bild222 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Bakre raden fr. v. Marianne Engblad, Clary Wettergren, Inger Karlsson, Ingrid Gustavsson, okänd, okänd, okänd, okänd. Mellanraden fr. v. Britt...
 • Bild309 Persongalleri Erik Storm
  Persongalleri Erik Storm
  Bakre raden fr. v. Harry Sundstrand, Henry Nilsson, Georg Amandusson, Hjalmar Amandusson, Petrus Ahlén. Främre raden fr. v. Ida Oskarsson,...
 • Bild41 Persongalleri Gudrun Gustavsson
  Persongalleri Gudrun Gustavsson
  Hulda Karlsson
 • Bild217 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Albert Larsson(Lill-Albert)
 • Bild 573 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Bakre raden fr. v. Okänd, Gösta och Lisa Thorstensson, Valfrid Öst, Stellan Hallén, Hasse Öst, Inger Hallén, Bengt Edvinsson,...
 • Bild575 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Karl Ringblom, Folke Hallen, Alf Hallen, Sven Karlberg, Gunhild Larsson, Märta Öst, Harry Sundstrand, Valter Larsson, Gösta...
 • Bild895 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Kristin och  Aron Svantesson, Karl Svensson, Gerda Svantesson, Folke Svantesson, Nils Green, Emil Svantesson, okänd, Edit Green.
 • Bild896 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Gerda Svantesson, Ingemar Green, Edit Green, Bakom  Emil Svantesson, Ingegerd.
 • Bild897 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Gerda Svantesson
 • Bild898 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Emil Svantesson
 • Bild714 Persongalleri Stellan Hallen
  Persongalleri Stellan Hallen
  Bakre fr.v.  Erik Frisén, Elin Hallén, Elsa Frisén, Ada Korsell, Einar Korsell. Främre fr. v.  Kerstin Frisén, Stellan Hallén,...
 • Bild726 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Stellan och Folke Hallén
 • Bild741 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Bernt Jansson, Elin och Folke Hallén
 • Bild759 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Alice Sundstrand, Elin Hallén, Karin Ringblom.
 • Bild769 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Valfrid Öst, Folke Hallén, Karl Hallén, Signe Hallén.
 • Bild772 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Alf, Elof och Folke Hallén.
 • Bild789 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Svea Borgström, Rutger Borgström, Elof och Folke Hallén.
 • Bild790 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Anna Hallén, Alf Hallén, Elof och Kristina Hallén, Gerda Hallén, Bengt Hallén, Elin Hallén, Signe Hallén, Svea Borgström, Rutger...
 • Bild794 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Stellan och Folke Hallén.
 • Bild801 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Folke Hallén, Ingeborg Larsson, Elin Hallén, Signe Andersson, okänd, Johan G. Andersson, Ingeborg Jonsson, Frits Gustavsson.
 • Bild802 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Ingeborg Larsson, SigneAndersson, Ester och Frits Gustavsson, Elin och Folke Hallén, Ingeborg Jonsson.
 • Bild183 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Gerda Svantesson, Dagny Lindkvist, Sally, Judit Sandberg, Nils Green, Edit Green, Kristina, Framför Majken, Berit, Ingemar.
 • Bild184 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Judit och Folke
 • Bild185 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Reidar och Judit Sandberg, Anna och Kristina.
 • Bild187 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Okänd, Emil, Birgit o Ragnar Pettersson, Gerda, Hildur, Framför Lennart o Renate.
 • Persongalleri Ingemar Green
  Gustav Johansson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Carl Green
 • Persongalleri Ingemar Green
  Hildur Johansson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Aron Svantesson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Adolf o Anna, Judit Sandberg.  Född 1900, Folke
 • Persongalleri Ingemar Green
  Valdemar Cardelli
 • Bild887 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Emma Karlsson
 • Bild888 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Anna-Maria Green Född 1865
 • Bild889 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Matilda o Gerda Svantesson
 • Bild890 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Valdemar o Ellen Cardelli, Gustav o Hildur Johansson
 • Bild891 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Edit Green Född 1905
 • Persongalleri Ingemar Green
  Aron Svantesson
 • Bild900 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Tyra Lundström
 • Bild901 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Tyra Lundström, Matilda Lundström, David o Gunnar Lundström, Ester Lundström och Gustav Lundström.

Diverse Bilder.

 • Bild5484 Div. Bilder Badbilder
  Div. Bilder Badbilder
  Tjärholmens badplats var populär på 1950-70 talet, bryggan var den som Harald Forsell lade till vid när han körde...
 • Bild171 Div bilder Husflytt
  Div bilder Husflytt
  Thorstenssons hus flyttas för järnvägen ner till Cementa ändras Wikström bodde i huset då. Tillbaka till föregående sida
 • Bild397 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Tjalle Holgersson, Olle Bergman, Börje Persson, Hasse Östrand, Sven Bengtsson. På fiket i Hällekis Tillbaka till föregående sida
 • Bild398 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Lennart Andersson,Leif Holm, Sven Bengtsson, Hasse Östrand. På Fiket i Hällekis. Tillbaka till föregående sida
 • Bild399 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Jörgen Wettergren, Ove Persson, Rune Isaksson
 • Bild1123 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Fr. v.  Lars Granat, Lars Thorstensson, Esse Cardesjö, okänd.
 • Bild1124 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Ove Persson
 • Bild1129 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Fr. v. Lars Thorstensson, okänd, Ove Perssn, Kent Johansson, Göran Johansson
 • Bild1140 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Bengt Andersson på sin nya moped
 • Bild1179 Div Bilder Husflytt
  Div Bilder Husflytt
  Flyttning av Thorstenssons hus för framdragning av bredspårig järnväg till Cementa.Frits Wikström bodde i huset vid flytten 1953-54
 • Bild1180 Div Bilder Husflytt
  Div Bilder Husflytt
  Flyttning av Thorstenssons hus för framdragning av bredspårig järnväg till Cementa.Frits Wikström bodde i huset vid flytten 1953-54  
 • Bild1150 Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Div Bilder Ungdomar i Hällekis
  Rune Isaksson
 • Bild864 Div bilder Ingemar Green
  Div bilder Ingemar Green
  Lars Johansson på Ingemar Greens motorcykel
 • Bild865 Div bilder Ingemar Green
  Div bilder Ingemar Green
  Ingemar Green och Helge Sjöö
 • Bild877 Div bilder Ingemar Green
  Div bilder Ingemar Green
  Fr. v. Kennet Larsson, Ingemar Green, Karl Larsson, Lennart Östrand i Hällekis
 • Bild1235 Div bilder Stig Persson
  Div bilder Stig Persson
  Stig Persson och Eivor Persson
 • Bild1773 Div bilder Lars Danielsson
  Div bilder Lars Danielsson
  Ungdomar på skidor utanför Falkängen. Från vänster: Ingemar Johansson, Helge Sjöö, Anna-Kajsa Korsell, Elsbeth Johansson, Lars Danielsson, Ingemar Green, Rolf...
 • Bild1782 Div bilder Lars Danielsson
  Div bilder Lars Danielsson
  Påskbrasa vid småbåtshamnen vid Asketippen. Lars Danielsson på bilden
 • Bild3 Div Bilder Sven-Otto Ljungberg
  Div Bilder Sven-Otto Ljungberg
  Herbert på Elida
 • Bild4 Div Bilder Sven-Otto Ljungberg
  Div Bilder Sven-Otto Ljungberg
  Sylten i Hällekis. I mitten Nyberg
 • Bild32 Div Bilder Gudrun Gustavsson
  Div Bilder Gudrun Gustavsson
  Kafferep i Falkängen.Från vänster Lovisa Djup, Maria Hult, Ester Svensson, Hultkvist, Hanna Ahlen, Hulda Karlsson
 • Bild166 Div Bilder Berit Johansson
  Div Bilder Berit Johansson
  Gösta Ekholm på motorcykel vid Posseska Skolan
 • Bild108 Div Bilder Bernt Jansson
  Div Bilder Bernt Jansson
  Ida och Oskar Svensson boende i Djurgårdstorp hälsar på (Rappatösera)
 • Bild109 Div Bilder Bernt Jansson
  Div Bilder Bernt Jansson
  Ida och Gustav Pettersson utanför Djurgårdstorp
 • Bild113 Div Bilder Bernt Jansson
  Div Bilder Bernt Jansson
  Karl o Emma Karlsson på ”Rappet”Valåsen. Huset är kvar som sommarstuga strax ovanför stenbrottet
 • Bild116 Div Bilder Bernt Jansson
  Div Bilder Bernt Jansson
  Landshövdingen Karl Fritiofsson samtalar med Valdemar och Svea Sanfridsson
 • Bild118 Div Bilder Alice Öst
  Div Bilder Alice Öst
  I bakgrunden vedgården till Hösäters Slott, Eskil Öst, Hasse Öst, Alf Hallen, Märta Öst, Okänd, Valfrid Öst.
 • Bild1785 Div Bilder Lars Danielsson
  Div Bilder Lars Danielsson
  Öbergs båt. Helge Sjöö
 • Bild1786 Div Bilder Lars Danielsson
  Div Bilder Lars Danielsson
  Cyklister i Falkängen. Från vänster Eivor Djup, Anna-Kajsa Korsell, Ingrid  , Eivor Larsson, Ingvar Andersson, Ulla Storm, Lars Danielsson.
 • Bild1791 Div Bilder Lars Danielsson
  Div Bilder Lars Danielsson
  På bilden ses småbåtshamnen vid den s.  k.  ”Asketippen”. Strax till höger låg förr i tiden en stor tvättstuga....
 • Bild1898 Div Bilder Lennart Holmgren
  Div Bilder Lennart Holmgren
  Närheten av sjukstugan som fanns i Hällekis Fr. v. Hjalmar Larsson, Erik Roth, Karl Andersson, Hjalmar Andersson, Sven Karlsson,...
 • Bild2002 Div Bilder Valter Larsson
  Div Bilder Valter Larsson
  Motallen vid Hällekis var belägen mellan truckvägen och Paroc
 • Bild5085 Hällekis Div. bilder
  Hällekis Div. bilder
  Scaktning vid skolan för Industrivägen, när skolan byggdes slutet på 1950-talet.
 • Bild405 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fiskhandlare Ivar Pettersson(Sladö)Utanför fiskaffären som han drev från april 1946 till 1949.Därefter blev han sin egen fiskare i Vänern...
 • Bild414 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Ivar Pettersson(Sladö) och två damer vid Råbäcks hotell en sommardag 1946
 • Bild589 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr.v. Folke Hallen, Svea Borgström  , AlfHallen, Elof Hallen
 • Bild616 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr. v. Ulla Andersson, Ann-Britt Ringblom, Stellan Hallen, Evert Andersson, Folke Hallen, Bengt Hultkvist
 • Bild656 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr. v. Gerda Hallen, Rutger Borgström, Elof Hallen, Folke Hallen, Svea Borgström, Karl Hallen, Alf Hallen
 • Bild687 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr. v. Georg Jonsson, Bengt Jonsson, Hjalmar Andersson, Folke Hallen
 • Bild760 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Folke Hallen, Bror Göransson
 • Bild761 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Tekla Hultkvist, Herder Johansson
 • Bild771 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Folke och Elof Hallen
 • Bild814 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr. v. Henning Ringblom, Gösta Andersson
 • Bild1138 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Bakre raden fr. v. Maj-Britt Eriksson, Gudrun Forsell, Ing-Britt Bly, Viklund, Inger Hallén, Ingrid Larsson, Dagny Gustavsson. Mellanraden fr. v....
 • Bild1146 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Längst fram Ann-Lis Östrand, Ove Persson, Bertil Wilsson längst bak. Skolköksavslutning 1955 Hällekis.
 • Bild1147 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Okänd, Astrid Lind, Ann-Lis Östrand, Ove Persson. Skolköksavslutning 1955 Hällekis.
 • Bild1148 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Fr. v. Anders Lindblom, Ann-Lis Östrand, Knut Isaksson, okänd, Brita Persson, Ragnar Johansson, Kerstin Skagerstam, okänd.Skolköksavslutning 1955 Hällekis.
 • Bild3779 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Gymnastikgrupp Hällekis 1960-talet. Bakre raden från vänster: Nils Eiksson, Olle Bertilsson, Hugo Kling, Sigurd Ahlen, Kent Johansson, Karl-Olof Ohlsson,...
 • Bild3780 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Gymnastikgrupp Hällekis 1960-taet. Bakre raden från vänster: Berit Johansson, Gudrun Forsell, Andersson, Birgitta Sanfridsson, Maj-Britt Eriksson, Elvy Rodevåg. Främre raden...
 • Bild3781 Hällekis div. bilder
  Hällekis div. bilder
  Bakre raden fr. v. Maj-Britt Eriksson, Gudrun Forsell, Ing-Britt Bly, Inger Hasllen, Gunborg Persson, Anna Hallen, Elvy Rodevåg, Dagny...
 • Div Bilder Folke Persson
  Div. Bilder Hällekis
  Berättarkväll i Falkängen. Folke Persson berättar om sitt liv m.m.
 • Div Bilder Folke Persson
  Div. Bilder Hällekis
  Berättarkväll i Falkängen. Folke Persson berättar om sitt liv m.m.
 • Bild870 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Gruppfoto vid Nubben Kinnekulle
 • Bild871 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Medlemmar ur Pingstförsamlingen Hällekis.
 • Bild872 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Medlemmar ur Pingstförsamlingen Hällekis.
 • Bild873 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Medlemmar ur Pingstförsamlingen Hällekis.
 • Bild892 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Möte i Grönelid Hällekis
 • Bild893 Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Hällekis div. bilder Ingemar Green
  Stenarbetare i Gössäter eller Hällekis ?
 • Bild1371 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern.Okänd
 • Bild1372 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern.Okända
 • Bild1373 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern.Stig och Birger Persson
 • Bild1374 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern.Stig och Birger Persson
 • Bild1375 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern. Karl och Ulf Larsson
 • Bild1376 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern. Gösta Ryden, Karl-Erik Bly, Kennet Larsson.
 • Bild1377 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern.  Tage Ahlström och Harry Kumlin.
 • Bild1378 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern. Ingegerd Thörn, Folke Thorstensson, Enar Vinberg.
 • Bild1379 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern. Okända.
 • Bild1380 Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Hällekis div. bilder Fisketävling på Vänern.
  Fisketävling på Vänern. Hans Wänerskog och Jan Karlsson.
 • Bild115 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Fiskeresa Bohuslän. Bakre raden fr. v. Knut Jansson, Valdemar Sanfridsson, Gustav Sjöö, Sigfrid Johansson, Nils Ringblom.
 • Bild1112 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Fiskeresa till Bohuslän. Fr. v. Bo Ekholm, Lennart Andersson, Lars Thorstensson, Rune Isaksson, Sven-Otto Ljungberg, Karl Ringblom.
 • Bild1113 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Fiskeresa till Bohuslän. Fr. v. Lars Thorstensson, Bo Ekholm, Folke Thorstensson, Rune Isaksson,   ,Jörgen Wettergren, Sven-Otto Ljungberg, Karl Ringblom,...
 • Bild1114 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Rune Isaksson
 • Bild1115 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Roland Andersson
 • Bild1116 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Sven-Otto Ljungberg och Rune Isaksson
 • Bild1142 Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Hällekis div. bilder Fiskeresor till Västkusten.
  Gunnar Karlsson och Rune Karlsson jämför storleken på fisken efter fiskeresa
 • Bild1214 Hällekis div. bilder Petrus Ahlen, okänd
  Hällekis div. bilder Petrus Ahlen, okänd
  Petrus Ahlen,okänd.

Bildspel om Cementfabriken i Hällekis.

 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 5 097 gånger, 4 idag)