Hällekis – Ny2018-10-21T11:39:31+00:00

Hällekis

Hällekis Samhälle ligger vid foten av Kinnekulle vid Vänern i Götene Kommun.

Karta

Om Hällekis

Det första bruket, Hönsäters Alunbruk, anlades redan år 1767, men lydde då under säteriet med samma namn i grannsocknen Österplana. 1873 såldes Hönsäter och underlades Hellekis AB.[2] Med tiden ändrades inriktningen på verksamheten, och 1892 anlades en cementfabrik.

1913 sålde Hellekis AB sin anläggning i Hällekis till Skånska cement (Cementa). Denna industri var bygdens största arbetsplats fram till 1979, då bruket lades ner. Under 1900-talet var Hällekis industriområde väldigt stort. Det fanns både egen flotta och egna bilar inom företaget Cementa.

Idag är många byggnader rivna, men det som finns kvar av Cementas byggnader används bland annat av Svenska foder.

Vid Hällekis hamn (Hönsäters hamn) lägger lastfartyg till ibland för att lossa och lasta foder samt sten.

Hällekis är ett Samhälle som ligger i Götene Kommun vid foten av Kinnekulle och alldeles vid Vänern med en befolkning på ca. 750 personer.

Det byggdes åtta hus som blev bostäder åt förmän och arbetare på Cementa. De vackra gamla byggnaderna är bevarade och inrymmer numera Falkängens Logi & Konferensanläggning med åretruntverksamhet. Under sommarsäsong samt julmarknad är hantverksbyn där Falkängens Hantverksförening ställer ut sina alster för försäljning och Falkängens Kaffestuga öppna dagligen.

De största tillverkningsindustrierna i Hällekis är Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial, samt Svenska foder, som tillverkar djurfoder, samt Kernfest.

Från Hällekis station finns dagliga tågförbindelser på Kinnekullebanan.

Hällekis Samhälle

 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 1
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 2
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Bild248 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäters Kapell är en gåva till Österplana församling från Hellekis Aktiebolag i samband med att nämda bolag år 1913...
 • Bild530 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1165 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1394 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäters Egnahemsområde blev till på 1930-talet. Tillbaka till föregående sida
 • Bild1909 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Detta hus kallas för Landshövdingehus, det finns ett till i Hällekis
 • Bild1953 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäter har gamla anor sedan 1300-talet. År 1796 förvärvade Bengt von Hofsten Hönsäter, 1873 förvärvade Kammarherre  Carl Sköldebrand Hönsäter...
 • Bild1997 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild1998 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild2030 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild2233 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Anddammen i Hällekis
 • Bild2239 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över hyreshusen "Plattås", och nya egnahem i Hällekis, som byggdes på 1950-70-talen
 • Bild2250 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Gata i Hällekis, på ena sidan är det affärshus och på andra sidan skolor
 • Bild2314 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Hönsäters Gård och Cementfabriken
 • Bild3805 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3808 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3809 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjösäter är ett egnahemsområde i Hällekis som började byggas på 1930-talet då cementfabriken byggdes ut.
 • Bild3810 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild3826 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4592 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4595 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild5822 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäter och Kinnekullebanan som syns i bilden.
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Paroc i Hällekis bilden är från 1990-talet, Paroc ersatte cementfabriken i Hällekis 1978.

Persongalleri

Diverse Bilder.

Bildspel om Cementfabriken i Hällekis.

 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 5 576 gånger, 5 idag)