Hällekis – Ny2018-04-11T15:42:26+00:00

Hällekis

Hällekis Samhälle ligger vid foten av Kinnekulle vid Vänern i Götene Kommun.

Karta

Om Hällekis

Det första bruket, Hönsäters Alunbruk, anlades redan år 1767, men lydde då under säteriet med samma namn i grannsocknen Österplana. 1873 såldes Hönsäter och underlades Hellekis AB.[2] Med tiden ändrades inriktningen på verksamheten, och 1892 anlades en cementfabrik.

1913 sålde Hellekis AB sin anläggning i Hällekis till Skånska cement (Cementa). Denna industri var bygdens största arbetsplats fram till 1979, då bruket lades ner. Under 1900-talet var Hällekis industriområde väldigt stort. Det fanns både egen flotta och egna bilar inom företaget Cementa.

Idag är många byggnader rivna, men det som finns kvar av Cementas byggnader används bland annat av Svenska foder.

Vid Hällekis hamn (Hönsäters hamn) lägger lastfartyg till ibland för att lossa och lasta foder samt sten.

Hällekis är ett Samhälle som ligger i Götene Kommun vid foten av Kinnekulle och alldeles vid Vänern med en befolkning på ca. 750 personer.

Det byggdes åtta hus som blev bostäder åt förmän och arbetare på Cementa. De vackra gamla byggnaderna är bevarade och inrymmer numera Falkängens Logi & Konferensanläggning med åretruntverksamhet. Under sommarsäsong samt julmarknad är hantverksbyn där Falkängens Hantverksförening ställer ut sina alster för försäljning och Falkängens Kaffestuga öppna dagligen.

De största tillverkningsindustrierna i Hällekis är Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial, samt Svenska foder, som tillverkar djurfoder, samt Kernfest.

Från Hällekis station finns dagliga tågförbindelser på Kinnekullebanan.

Hällekis Samhälle

 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 1
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle 2
  Hällekis Samhälle
  Julmarknad i Falkängen Hällekis, hela gatan kläs in med belysning och halmbalar för att under en vecka i november...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen i Hällekis, under sommaren bedrivs det hantverk i dom gamla arbetatbostäderna, och det är även vandrarhem, gatan pyntas...
 • Bild248 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäters Kapell är en gåva till Österplana församling från Hellekis Aktiebolag i samband med att nämda bolag år 1913...
 • Bild530 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1165 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en...
 • Bild1394 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäters Egnahemsområde blev till på 1930-talet. Tillbaka till föregående sida
 • Bild1909 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Detta hus kallas för Landshövdingehus, det finns ett till i Hällekis
 • Bild1953 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Hönsäter har gamla anor sedan 1300-talet. År 1796 förvärvade Bengt von Hofsten Hönsäter, 1873 förvärvade Kammarherre  Carl Sköldebrand Hönsäter...
 • Bild1997 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild1998 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Falkängen är arbetarbostäder som byggdes vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, gatan består av 8 hus, idag...
 • Bild2030 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild2233 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Anddammen i Hällekis
 • Bild2239 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över hyreshusen "Plattås", och nya egnahem i Hällekis, som byggdes på 1950-70-talen
 • Bild2250 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Gata i Hällekis, på ena sidan är det affärshus och på andra sidan skolor
 • Bild2314 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Hönsäters Gård och Cementfabriken
 • Bild3805 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3808 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över affärshusen och skolorna i Hällekis
 • Bild3809 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjösäter är ett egnahemsområde i Hällekis som började byggas på 1930-talet då cementfabriken byggdes ut.
 • Bild3810 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål ...
 • Bild3826 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4592 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild4595 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Cementfabriken i Hällekis
 • Bild5822 Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Vy över Sjösäter och Kinnekullebanan som syns i bilden.
 • Hällekis Samhälle
  Hällekis Samhälle
  Paroc i Hällekis bilden är från 1990-talet, Paroc ersatte cementfabriken i Hällekis 1978.

Persongalleri

 • Bild416 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r. fr.v. Petrus Ahlen, Torsten Andersson, Nils Edvinsson. Främre fr.v. Olga Bengtsson, Hilda Bengtsson, okänd, Margit Edvinsson
 • Bild415 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r.fr.v. Petrus Ahlen, Nils Edvinsson, okänd, Torsten Karlsson. Främre fr.v. Olga Bengtsson, Hilda Bengtsson, Margit Edvinsson, okänd, okänd.
 • Bild417 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Bakre r. fr.v. Eskil Öst, Rickard Johansson, Sven Persson. Främre fr.v. Astrid Bengtsson, Dagmar Ringblom, Edit Karlsson, Astrea Ringblom.
 • Bild422 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Anna Roth matar hönsen i Falkängen
 • Bild423 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Anna Roth matar hönsen i Falkängen
 • Bild424 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ragnar och Gerda Kjäll samt brorsdottern Stina
 • Bild425 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ragnar och Gerda Kjäll och Stina vid kaffebordet
 • Bild426 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1924 Verkmästare Dahlin med familj
 • Bild427 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ludvig Karlsson och Ville och Hilda Lundkvist
 • Bild428 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ivar Sjöberg med familj
 • Bild429 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Fru Sundstrand, Fru Hultkvist med barnbarnet Bengt
 • Bild430 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Mor Hultkvist med barnen fr.v. Folke, Anna, Hjalmar, Olivia och Ernst
 • Bild431 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Lidköping 1918. Mitt på bilden stående Oskar Westerberg sittande Karl Westerberg
 • Bild432 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Syskonen Lundberg. Fr.v. Sigrid, Fritz, Irma och Bertil
 • Bild433 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Oskar och Hildur Johansson till höger
 • Bild434 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Omkring 1918. Gunhild Storm och Ada Öst
 • Bild435 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1920 Fr.v.Henry Nilsson, Einar Nilsson, Petrus Ahlén
 • Bild436 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Inga och Ulla Andersson
 • Bild437 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ulla och Inga Andersson. Ulla och Inga Andersson
 • Bild438 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild439 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild440 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okänd person på bilden
 • Bild441 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Erik (Doris)Storm, okänd. 1925 Erik(Doris) och Gunhild Storm
 • Bild442 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild443 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild444 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1918 Holger Djup. Syskonen Djup  Vega, Hardy, Holger
 • Bild445 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Darells, Ida dotter, Selma moder. 1921 Fam. Henning Johansson, Stakeklev, Ida,Henning, barnen Silvia och Egon
 • Bild446 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1928  Hugo och Edit Fransson
 • Bild447 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1915 Asta Funke, Elna Andersson, Elsa  Funke, okänd. Elsa Vestberg
 • Bild448 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1921 Ada Öst och Karl Vinberg. Elsa Sjöberg och Edit på Brukshushållet
 • Bild449 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Sjöbergs töser. Ebba, Elsa, Signe och Margot. Linnea Nyberg och Anna Korsell.  Hällekis gamla fotbollsplan
 • Bild450 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Ada och Aina Öst. Okända personer på bilden
 • Bild451 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild452 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild453 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild454 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1921 Bernhard Vinberg, Viktor Lundkvist. 1918 Erik Andersson, Skoog i Forshem
 • Bild455 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okänd, Daniel Andersson. Aina Öst, okänd.
 • Bild456 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1918 Henning Ringblom. 1921 Karl Ringblom
 • Bild457 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1919 Sven Persson. 1918 Karl Vinberg
 • Bild458 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  1919 Sven Persson. 1913 Gösta Forsell
 • Bild459 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild460 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Nils Ludvigs. Alice och Edit Johansson
 • Bild461 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Okända personer på bilden
 • Bild468 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Alfred Darell med maka Agnes
 • Bild469 Valter Larssons bilder
  Valter Larssons bilder
  Gösta, Rune och  Daga Vestberg
 • Bild218 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Bakre raden fr. v. Harry Kihlen, okänd, Asta Funke, Marianne Engblad. Mellanraden fr. v. Nils Johansson, Astrid Andersson, Märta Edvinsson,...
 • Bild222 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Bakre raden fr. v. Marianne Engblad, Clary Wettergren, Inger Karlsson, Ingrid Gustavsson, okänd, okänd, okänd, okänd. Mellanraden fr. v. Britt...
 • Bild309 Persongalleri Erik Storm
  Persongalleri Erik Storm
  Bakre raden fr. v. Harry Sundstrand, Henry Nilsson, Georg Amandusson, Hjalmar Amandusson, Petrus Ahlén. Främre raden fr. v. Ida Oskarsson,...
 • Bild41 Persongalleri Gudrun Gustavsson
  Persongalleri Gudrun Gustavsson
  Hulda Karlsson
 • Bild217 Persongalleri Marianne Engblad
  Persongalleri Marianne Engblad
  Albert Larsson(Lill-Albert)
 • Bild 573 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Bakre raden fr. v. Okänd, Gösta och Lisa Thorstensson, Valfrid Öst, Stellan Hallén, Hasse Öst, Inger Hallén, Bengt Edvinsson,...
 • Bild575 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Karl Ringblom, Folke Hallen, Alf Hallen, Sven Karlberg, Gunhild Larsson, Märta Öst, Harry Sundstrand, Valter Larsson, Gösta...
 • Bild895 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Kristin och  Aron Svantesson, Karl Svensson, Gerda Svantesson, Folke Svantesson, Nils Green, Emil Svantesson, okänd, Edit Green.
 • Bild896 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Gerda Svantesson, Ingemar Green, Edit Green, Bakom  Emil Svantesson, Ingegerd.
 • Bild897 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Gerda Svantesson
 • Bild898 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Emil Svantesson
 • Bild714 Persongalleri Stellan Hallen
  Persongalleri Stellan Hallen
  Bakre fr.v.  Erik Frisén, Elin Hallén, Elsa Frisén, Ada Korsell, Einar Korsell. Främre fr. v.  Kerstin Frisén, Stellan Hallén,...
 • Bild726 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Stellan och Folke Hallén
 • Bild741 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Bernt Jansson, Elin och Folke Hallén
 • Bild759 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Alice Sundstrand, Elin Hallén, Karin Ringblom.
 • Bild769 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Fr. v. Valfrid Öst, Folke Hallén, Karl Hallén, Signe Hallén.
 • Bild772 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Alf, Elof och Folke Hallén.
 • Bild789 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Svea Borgström, Rutger Borgström, Elof och Folke Hallén.
 • Bild790 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Anna Hallén, Alf Hallén, Elof och Kristina Hallén, Gerda Hallén, Bengt Hallén, Elin Hallén, Signe Hallén, Svea Borgström, Rutger...
 • Bild794 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Stellan och Folke Hallén.
 • Bild801 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Folke Hallén, Ingeborg Larsson, Elin Hallén, Signe Andersson, okänd, Johan G. Andersson, Ingeborg Jonsson, Frits Gustavsson.
 • Bild802 Persongalleri Stellan Hallén
  Persongalleri Stellan Hallén
  Ingeborg Larsson, SigneAndersson, Ester och Frits Gustavsson, Elin och Folke Hallén, Ingeborg Jonsson.
 • Bild183 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Gerda Svantesson, Dagny Lindkvist, Sally, Judit Sandberg, Nils Green, Edit Green, Kristina, Framför Majken, Berit, Ingemar.
 • Bild184 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Judit och Folke
 • Bild185 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Reidar och Judit Sandberg, Anna och Kristina.
 • Bild187 Persongalleri Berit Johansson
  Persongalleri Berit Johansson
  Okänd, Emil, Birgit o Ragnar Pettersson, Gerda, Hildur, Framför Lennart o Renate.
 • Persongalleri Ingemar Green
  Gustav Johansson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Carl Green
 • Persongalleri Ingemar Green
  Hildur Johansson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Aron Svantesson
 • Persongalleri Ingemar Green
  Adolf o Anna, Judit Sandberg.  Född 1900, Folke
 • Persongalleri Ingemar Green
  Valdemar Cardelli
 • Bild887 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Emma Karlsson
 • Bild888 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Anna-Maria Green Född 1865
 • Bild889 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Matilda o Gerda Svantesson
 • Bild890 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Valdemar o Ellen Cardelli, Gustav o Hildur Johansson
 • Bild891 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Edit Green Född 1905
 • Persongalleri Ingemar Green
  Aron Svantesson
 • Bild900 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Tyra Lundström
 • Bild901 Persongalleri Ingemar Green
  Persongalleri Ingemar Green
  Fr. v. Tyra Lundström, Matilda Lundström, David o Gunnar Lundström, Ester Lundström och Gustav Lundström.

Diverse Bilder.

Bildspel om Cementfabriken i Hällekis.

 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
 • Cementfabriken i Hällekis
  anemptytextlline
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 5 275 gånger, 2 idag)