Gössäter – Ny2018-10-28T12:46:27+00:00

Gössäter

Gössäter är en småort i Fullösa socken i Götene kommun, Västra Götalands län. Orten ligger 2 kilometer söder om Hällekis.

Karta

Bildspel Gössäter Vykort

 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline
 • Vykort Gössäter
  anemptytextlline

Om Gössäter

Gössäter ligger på östra sidan av Kinnekulle. Det uppstod ursprungligen som ett stationssamhälle som idag saknar både järnväg och stationshus. Skara-Kinnekulle Järnväg som 1903 uppgick i VGJ, byggdes 1887 med slutstation i Gössäter. Ett litet hamnspår fortsatte även norrut till Hönsäters hamn. Samtidigt uppfördes stationsbyggnad och lokstall sam en reparationsverkstad. Då samhället växte behövdes bostäder till de anställda, detta byggdes ett par hundra meter österut s.k. järnvägsbostäder och till trafikchefen Casper Tham byggdes villan Kullabo. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1893-1906. Samhället växte explosionsartat, bostäder, affärer och hotellverksamhet mm byggdes och det rådde inget tvivel på att i Gössäter fanns liv och rörelse.

Bildgalleri

 • Bild1281 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Nysäter Gössäter, mannen som sitter framför uthuset är Gustav Johansson omkring 1960
 • Bild1881 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Interiör från Gössäters Koperativa affär någon gång på 1920-talet. Kvinnan på bilden är Ingeborg Larsson
 • Bild1889 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Stenhus på Gössäter
 • Bild1954 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Oljeindustrin i Gössäter
 • Bild1968 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter Samhälle
 • Bild1974 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter vid stenhuggeriet
 • Bild1975 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Blå Pensionatet i Gössäter
 • Bild1976 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Exteriör i Gössäter
 • Bild2027 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäters Handel affärsrörelsen är nedlagd.
 • Bild2204 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter.Nysäter. Huset uppfördes som bostäder för anställda vid stenhuggeriet. Bilden visar stugan från öster vid landsvägen
 • Bild2205 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter. Denna stuga ligger mot väster på området. De två övriga mot norr.
 • Bild2206 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter. De två stugorna som ligger mot norr.
 • Bild2207 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter. Stugan mot väster med gaveln mot landsvägen.
 • Bild2208 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Smedsäter. Gössäter. Byggnaden uppförd som bostäder för anställda vid stenhuggeeri och lantbruk. Sista hyresgästen i huset var Holger och...
 • Bild2209 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Smedsäter. Gössäter. Byggnaden uppförd som bostäder för anställda vid stenhuggeeri och lantbruk.  Med gaveln mot landsvägen.
 • Bild2210 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter Hotell Karlslund. Numera Blå Pensionatet.
 • Bild2212 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter Oljekåken
 • Bild2213 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Stenhuggeriet på Gössäter. Smedjan med skorstenen. Obs björkplantan på toppen.
 • Bild2214 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäter. Kinnesäter Ålderdomshem. Byggtid 1958-60. Invigning 1960. Åldringsvården upphörde 1987.
 • Bild2346 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gössäters Järnvägsstation
 • Bild2354 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Pensionat Karlslund i Gössäter
 • Bild2355 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Pensionat Karlslund i Gössäter
 • Bild2356 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Kinnekulle Vandrarhem i Gössäter.
 • Bild2357 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Fredriksfors i Gössäter
 • Bild2358 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Viktorsfors Stampen Gössäter
 • Bild2361 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Parti i Gössäter
 • Bild150 Gössäter Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Georg Perssons cykelverkstad i Gössäter
 • Bild152 Gössäter Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Kinnesäter Gössäter nedlagt som ålderdomshem.
 • Bild3325 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Samling framför Karlslunds Pensionat Gössäter. Året är 1935
 • Bild3363 Gössäters Samhälle
  Gössäters Samhälle
  Gammal interiör från Gössäters Koperativa. Årtal okänt.

 • Bild3343 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Kinnekulle Socialdemokratiska Kvinnoklubben samlad utanför Folkets Hus Gössäter. Bakre raden fr. v. Astrea Larsson, Lydia Claesson, Greta Lind, Signe...
 • Bild1325 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Utanför Folkets Hus Gössäter. Fr.v Sture Eriksson?, Stig Ekholm, Åke Lind, Ivan Hassellöv, Erik Johansson, Gunnar "Vidån" ?, Greta...
 • Bild1329 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  1 Majtåget passerar Gössäters stenhuggeri på väg till Folkets Park någon gång på 1940-talet
 • Bild1330 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Gössäters Folkets Park trol. 1938. Per Albin Hansson talar till folket.
 • Bild1331 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Talaren har anlänt för att framföra partiets (S) vilja till en andäktigt lyssnande folkhop.
 • Bild1335 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Fr. v. Tage Classon, Egon Kling, Gösta Thor, Rune Eriksson, Erik Johansson, Tage Kling, Nils Cardesjö
 • Bild1337 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Vid Gössäters stenhuggeri. Fr. v. Tage Classon, Greta Cardesjö, Lennart Holmgren, okänd, okänd, okänd, okänd, Ella Carlén, okänd, okänd....
 • Bild158 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Gössäter när Stålfarfar cyklade igenom.Från vänster: Birgit Storm, Margareta Persson, Lisbeth Johansson, Gäst på pensdionatet, Lars-Erik Larsson, Karl-Erik Harnesk,...
 • Bild3349 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Ovanför Lönnalia i Gössäter. På fotot syns Rolf Ekholm och Ulla Ekman. Året är 1953
 • Bild3879 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Gunnar Eriksson med gengasbil.
 • Bild3898 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Mjölktransport. Gunnar Eriksson till vänster
 • Bild5873 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Boris Ekholm och Kerstin Skagerstam skolkökslärarinna
 • Bild5874 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Skolkök i Gössäter. Från vänster Kurt Andersson, Anita Svensson, Jan Salberg, GunnBritt Oden, Birgitta Johansson, Malte Thyrell, Kerstin Ahlström,...
 • Bild5896 Gössäter diverse bilder
  Gössäter diverse bilder
  Gössäters kyrkliga syförenings auktion. Fr.v. Georg Sjöholm och Märta Pettersson.
 • Bild5897 Gössäter diverse bilder
  Gössäters diverse bilder
  Utflykt med Gössäters syjunta. Bakre raden fr.v. Gunborg Johansson, Georg Sjöholm, Nils Carlén, okänd. Mellanraden fr.v. Marga Dolck, Ella...
 • Bild5898 Gössäters syjunta på utflykt
  Gössäters diverse bilder
  Gössäters syjunta på utflykt med respektive. Längst bak okänd. Sedan bakre rad fr.v. Gunborg Johansson, Märta Pettersson, Nils Carlén,...
 • Bild 5902 Gössätersbor
  Gössäter diverse bilder
  Fr.v. Nils Apell, Hugo "Släpis" Jansson, Sven Lövkvist och John Apell.
 • Gössäter diverse bilder
  SSU-samling utanför Folkets Hus i Gössäter 1940.Fr. v. Ellen Carlen,Gunnar Olsson, Birgit Johansson,Lennart Holmgren,Majbritt Eriksson, Bengt Edvinsson.
 • Bild3328 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Gustav Johansson klar för en promenad. I bakgrunden syns bebyggelsen i Nysäter Gössäter. Fotot taget på våren 1954.
 • Bild3334 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Kaffekalas i Betelförsamlingen i Gössäter Kvinnan med baskern är Signe Johansson och mannen hitom är hennes make Gustav Johansson....
 • Bild3340 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Bilden är tagen på Karl Albert Karlssons 50 årsdag den 28 augusti 1929. Övre raden fr. v. Edvin Ringblom,...
 • Bild3352 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Samling kring kaffebordet hos Albert Karlsson på Perstorp Gössäter. Fr. v. Karl Albert med sonen Birger, Gustav Johansson, Anders...
 • Bild3346 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Lars-Erik Larsson på sin vespa Rumi. Grabben till höger är Börje Henriksson.
 • Bild3358 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Två åldermän framför sina visthusbodar i Nysäter Gössäter sommaren 1953. Fr. v. Karl Larsson och Gustav Johansson.
 • Bild3359 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Gustav Johansson i väntan på att få börja arbeta på Karlslunds Pensionat i Gössäter. Till höger syns nedre delen...
 • Bild3360 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Mannen till höger är Gustav Johansson Gössäter. I bakgrunden syns smedjan på Gössäters stenhuggeri.
 • Bild3361 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Vy från Nysäter Gössäter vintern 1953. I bakgrunden syns Ståls hus och till v. dörröppningen till Linus och Lydia...
 • Bild3362 Gössäter Diverse Bilder
  Gössäter Diverse Bilder
  Kinnesäter Gössäter. Fr. v. Torsten Bergman, Linus Classon, Gustav Johansson, okänd, Emma Apell, Elsa Bergman.
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 1 057 gånger, 1 idag)