• Bild3211 Pensionärer från Hällekis på 1980-talet

Pensionärer från Hällekis på 1980-talet

Fr. v.  3 okända, Stig Bly, Erik Andersson, 4 okända, Åke Lind, 2 okända.

(Besökt 8 gånger, 1 idag)
2017-12-29T11:03:14+00:00