• Bild3203 Pensionärer från Hällekis på 1980-talet

Pensionärer från Hällekis på 1980-talet

Gruppbild PRO Kinnekulle Bakre fr. v. 3 okända, Helga Svensson, 4 okända, Ingrid Engblad, okänd, Asta Funke, 3 okända, Sven Oldin, Eiler Ringblom. Främre fr. v.  Dagny Lindkvist, Knut Jansson, Gerda Andersson, Karin Jansson, Ragnhild Wettergren, 2 okända.

(Besökt 9 gånger, 1 idag)
2017-12-29T10:46:49+00:00