Cementfabriken Svenska Fabriks avd 225 och Företagsnämden2017-09-09T09:29:43+00:00

Svenska Fabriks Avd 225 och Företagsnämden

Fackföreningen på cementfabriken Svenska Fabriks avd 225

 • Bild1707 Cementfabriken Svenska Fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Okänd person på bilden
 • Bild1708 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr.v. Henning Ringblom, okänd, okänd.
 • Bild1709 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Okänd, okänd, okänd, Frits Wikström, okänd, Bror Svensson
 • Bild1710 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Okänd, Oskar Svensson, okänd, Johan Gustavsson, Oskar Karlsson, Frits Wikström, Gustav Hult.
 • Bild1711 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Bror Svensson, okänd, okänd, okänd, Oskar Karlsson, Frits Wikström, okänd, okänd.
 • Bild1712 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Oskar Karlsson, Frits Wikström, Gustav Hult, Bror Svensson
 • Bild1713 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Ville Lundkvist, Oskar Svensson, Johan Gustavsson
 • Bild1714 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Bror Svensson och Erland Dalberg
 • Bild1715 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v.  Bror Svensson, okänd.
 • Bild1716 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Fr. v. Ville Lundkvist, Gustav Hult, Bror Svensson, Eivor Engström på dragspel
 • Bild1717 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Eivor Engström underhåller på fackföreningens möte
 • Bild1718 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Bror Svensson och Helgo Larsson
 • Bild1719 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Bror Svensson, okänd person.
 • Bild1720 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Bror Svensson, okänd person.
 • Bild1721 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Bror Svensson och Olof Larsson
 • Bild1722 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Sigrid Funke och Bror Svensson
 • Bild1723 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Olof Rosenkvist och Bror Svensson
 • Bild1724 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Avdelningens styrelse 1936 Bakre fr. v. Birger Karlsson, v. sekr., Conn Sandberg, v. ordf.  Arvid Kjäll, Olof Lindkvist, styrelseledamöter. Främre...
 • Bild1725 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Dahl ledamot av första styrelsen
 • Bild1726 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  C,O,Schultz Avdelningens förste ordförande
 • Bild1727 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Per Ohlsson Avdelningens förste kassör
 • Bild1736 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Avd.styrelse 1947 Bakre fr. v. Bengt Edvinsson, Robert Alexandersson, Axel Jansson, Allan Bäckström. Främre fr. v. Gillis Dahl, Olof Lindkvist
 • Bild1737 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Avd.  styrelse 1957 Bakre fr. v. Nils Göthberg, K. G. Hyllman. Främre fr. v. Hans Odh, Bror Svensson, Nils Holmgren.
 • Bild1738 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Cementfabriken Svenska fabriks avd 225
  Avd.styrelse 1977 Bakre fr. v. Olof Larsson, Lennart Olsson, K. G. Hyllman, Kennet Sanfruidsson. Främre fr. v. Åke Larsson, Bernt...

 

Företagsnämden på cementfabriken

 • Bild1745 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd fr. v. Olof Rosenkvist, Hans Persson, Lars Johansson, Mary Svensson, okänd, Karl Vallin, Evert Kroon, Gösta Björk, okänd,...
 • Bild1746 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd fr. v. Karl Vallin, okänd, Ragnar Olsson, Sven-Otto Ljungberg, Bernt Gustavsson, okänd. .
 • Bild1747 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd fr. v. Åke Larsson, Nils Andersson, Lars Johansson
 • Bild1748 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Paul Olofsson
 • Bild1749 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd fr. v. Okänd, okänd, Mary Svensson
 • Bild1750 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd fr. v. Artur Andersson, Bernt Gustavsson, Sven-Otto Ljungberg
 • Bild1751 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Ture Larsson, Hans Persson
 • Bild1752 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Karl Vallin, Åke Larsson
 • Bild1753 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Förertagsnämd Okänd, Artur Andersson
 • Bild1754 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Lars Johansson ,Gösta Björk
 • Bild1755 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Hans Persson, Nils Andersson
 • Bild1756 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Förertagsnämd Ragnar Olsson, Bernt Gustavsson
 • Bild1757 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Bernt Gustavsson, Karl Vallin
 • Bild1758 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Sven-Otto Ljungberg, Oskar Gustavsson
 • Bild1759 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Hans Persson, Nils Andersson, Karl Vallin
 • Bild1760 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Hans Persson, Nils Andersson
 • Bild1761 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Ture Larsson, Hans Persson, Karl Vallin
 • Bild1762 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Ture Larsson, Hans Persson, Karl Vallin
 • Bild1762 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Åke Larsson
 • Bild1763 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Mary Svensson, Paul Olofsson
 • Bild1764 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Oskar Gustavsson
 • Bild1765 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Artur Andersson ,Evert Kroon, Gösta Björk
 • Bild1765 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Artur Andersson ,Evert Kroon, Gösta Björk
 • Bild1766 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Sven-Otto Ljungberg, Bernt Gustavsson
 • Bild1767 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Bernt Gustavsson, Ragnar Olsson, Lars Johansson, Paul Olofsson
 • Bild1768 Cementfabriken Företagsnämden
  Cementfabriken Företagsnämden
  Företagsnämd Åke Larsson, Hans Persson, Oskar Gustavsson

 

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 39 gånger, 1 idag)