Cementfabriken Stenhuggeriet Gössäter

Tillverkning av stenprodukter

Gössäters Stenhuggeri ägdes av Cementa och tillverkade olika stenprodukter såsom gravstenar, spisar,  m.m.

Stenhuggeri Det första mekaniska stenhuggeriet på Kinnekulle tillkom i början av 1860-talet. Anläggningen från 1861 vid Hellekis hamn fick så småningom flera efterföljare. Cementbolaget var under en lång följd av år den ledande tillverkaren av stenprodukter på Kinnekulle fram till år 1951, då Gössäters Stenhuggeri blev nedlagt. En mera ingående redogörelse för ”Stenindustrin på Kinnekulle” lämnas i den för några år sedan av Götene kommun utgivna boken ”Kinnekullebygd

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 81 gånger, 1 idag)