Cementfabriken Hällekis Brottet2017-08-28T11:52:54+00:00

Cementfabriken Hällekis Brottet

 

Brytning och fraktning av sten till Cementfabriken

 

För att komma åt den användbara kalkstenen måste berget avtäckas från träd och jordmaterial.Före maskinernas tid fick alla sådana arbeten göras för hand med fyllhammare och fyllfat,spade,skyffel och skottkärra med trähjul.
På kom.andra sidan vägen syns resultaten från början av kalkstensbrytningen.Ett imponerande minnesmärke som kostat många mantimmar.Materialet har forslats med skottkärra på höga landgångar,något som var besvärligt och farligt(några räcken fanns inte) redan på sommaren,tänk då vintertid och hala landgångar.
Sedan borrades det för hand.Ett borrgäng bestod av tre man,där en höll och vred borret och två slog med släggor på det.I början sköts det med svartkrut(innan dynamiten) och bröts med spett.Materialet man fick loss släggades till lämplig storlek och handlastades på hästdragna vagnar.När järnvägen kom lade man ut spår även för jordavtäckningen och kunde underlätta transporten,men handlastningen fortsatte ända tills de första grävmaskinerna
kom.

Järnvägen till brottet.

Från kalkbruket ned till Hönsäters Hamn byggdes 1878 en järnväg för uttransport av den brända kalken.Tidigare hade troligen transporterna skett med hästdragna vagnar s.k. ”mebottnar” både från kalkstensbrytningen till kalkgruvan och från gruvan till hamnen.Kalkugnarna placerades nära alunskiffern,som användes för bränningen.
År 1890 förverkligades cementfabriksplanerna och en fabrik med fyra schaktugnar uppfördes vid Hönsäters hamn.1892 stod den färdig.
1890-91 byggdes järnvägen mellan hamnen och Hönsäters kalkbruk ut till stenbrottet och en bibana lades också ut till alunskifferbrottet mellan Hönsäters och Hellekis egendomar.Denna var i drift till 1947 då den s. k. ”Truckvägen” färdigställdes och stentransporterna överfördes från järnväg till lastbil.
1912 såldes bruket till Skånska Cementaktiebolaget.

Borrning i brottet.
När berget var avtäckt och rensat från jord borrades för s.k. ”Storskott”.Vad innebar detta? Jo man började att borra så djupt,att man kom ner på ”pallen”,det vill säga ,på den nivå i berget där man lastade stenen.För denna borrning fanns en djupborrningsmaskin,som gick på larvfötter och själva borrmaskinen drevs med komprimerad luft,som gick i ledningar,som var dragna uppe på bergkanten.Man borrade med vissa meter mellan borrhålen på den sträcka där man lastade nedanför.När man hade borrat denna sträcka färdigt,så blev det laddning av storskott.

Laddning av Storskott.
Det kunde laddas med 2000 Kg Nabit och överst lade man en klump av dynamit som tändhatten sattes fast i.När det var klart skulle alla tändhattar sammankopplas med trådar.Salvan avlossades med ström.Det betyder att man hade ett batteri som man kopplade på+ och – pol,drog därefter upp en fjäder och tryckte ner en knapp så att skottet detonerade,detta kallades att spränga med intervallskjutning.

Lastning av sten.
När grävmaskinen hade sorterat ifrån den grövsta stenen,började han lasta på truckarna och allt eftersom han lastade,så sorterade han och lade bakom sig.Sedan kom en maskin,som kallades ”klubban”,den hade en tyngd som vägde 2000Kg.Denna tyngd hissades upp en bit och så släpptes den av sin tyngd ner på de stenblock som skulle slås sönder till mindre stycken,så att grävmaskinen kan lasta dem vid nästa runda

Bildgalleri

 • Bild71 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas brott som det ser ut idag efter återställning, en sjö är anlagd, det finns informationstavlor som visar verksamheten...
 • Bild81 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas brott som det ser ut idag efter återställning, en sjö är anlagd, det finns informationstavlor som visar verksamheten...
 • Bild89 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas brott som det ser ut idag efter återställning, en sjö är anlagd, det finns informationstavlor som visar verksamheten...
 • Bild5000 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gamla vägen mot Lidköping från Hällekis som flyttades för Cementas Kalkstensbrott
 • Bild5001 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gamla vägen mot Lidköping från Hällekis som flyttades för Cementas Kalkstensbrott
 • Bild5016 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck som fraktade ner kalkstenen från brottet till cementfabriken i Hällekis
 • Bild5023 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Maskinhaveri i cementas kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5025 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Infarten till cementas kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5026 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gruvstugan i cementas kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5035 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gamla Lidköpingsvägen från Hällekis fick flyttas när cementfabriken utökade Kalkstensbrottet i Hällekis
 • Bild5036 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gamla Lidköpingsvägen från Hällekis fick flyttas när cementfabriken utökade Kalkstensbrottet i Hällekis
 • Bild5040 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5041 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5042 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5043 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5046 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5053 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  För att komma åt stenmaterial till cementfabriken i Hällekis innan man flyttade Lidköpingsvägen sprängde man en tunnel under vägen
 • Bild5055 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Översiktsbild över cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5081 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Gruvstugan i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5082 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Verkstaden i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5084 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Interiör från gruvstugan i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5086 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Bortshaktning av övre lagren med jord och sten på cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5087 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Bortshaktning av övre lagren med jord och sten på cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5087 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Bortshaktning av övre lagren med jord och sten på cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5089 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Borrning i berget för att spränga loss stenen i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5091 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Borrning i berget för att spränga loss stenen i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5093 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Borrning i berget för att spränga loss stenen i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5095 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Hyttan användes vid borrning i cementas Kalkstensbrott i Hällekis för att reglera lufttillförseln till borrmaskin
 • Bild5098 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Det förekom även handborrning vid cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5099 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Sprängning på gång i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5100 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Kompressor som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5101 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Kompressor som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5102 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Kompressor som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5103 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Kompressor som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5104 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Caterpiller som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5105 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lastmaskin som användes i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5107 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Efter man sprängt storskott i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis använde man denna maskin att slå sönder stenen , klumpen...
 • Bild5110 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Efter man sprängt storskott i Cementas Kalkstensbrott i Hällekis använde man denna maskin att slå sönder stenen . klumpen...
 • Bild5111 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lastning av kalksten på truck i Kalkstensberget i Hällekis
 • Bild5112 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lastning av kalksten på truck i Kalkstensberget i Hällekis
 • Bild5113 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lastning av kalksten på truck i Kalkstensberget i Hällekis
 • Bild5117 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lastning av kalksten på truck i Kalkstensberget i Hällekis
 • Bild5119 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck tippar sten i krossen på cementfabriken i Hällekis
 • Bild5122 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  På denna bil blandade man till sprängmedlet för att skjuta storskott i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5123 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  På denna bil blandade man till sprängmedlet för att skjuta storskott i cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5124 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5125 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5126 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5127 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5128 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken 1930-talet. Stående fr. v. Edvin Eriksson,...
 • Bild5129 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Översiktsbild cementas Kalkstensbrott i Hällekis 1950 talet
 • Bild5130 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Översiktsbild cementas Kalkstensbrott i Hällekis 1950 talet
 • Bild5131 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Översiktsbild cementas Kalkstensbrott i Hällekis 1950 talet
 • Bild5132 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Översiktsbild cementas Kalkstensbrott i Hällekis 1963
 • Bild5147 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck på väg med last från brottet på truckvägen till cementfabriken i Hällekis
 • Bild5148 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck tippar lasten i gamla krossen på cementfabriken i Hällekis
 • Bild5149 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck inne på Brottets verkstad för reparation i Hällekis
 • Bild5159 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5160 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5161 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Början av 1920-talet. Stående fr. v. Erik Blom, Oskar Svensson, Frans Lundin, Johan Larsson, (DrakaJohan), okänd, Frans Johansson (Klackafrans), Anton...
 • Bild5162 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Verkstadspersonal i cementas Kalkstensbrott i Hällekis 1955  Fr vänster: Bengt Gunnarsson,  Elis Stenfält,  Per Hellberg, Hugo Kling,  Herbert Sjöström, ...
 • Bild5163 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Arbetare i cementas Kalkstensbrott i Hällekis Från vänster Bertil Larsson, Hugo Kling, Artur Blom, Ernst Storm, Elis Samuelsson, Herbert...
 • Bild5164 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis Fr.v. Bertil Larsson, Karl Vallin, Bengt Gunnarsson, Erik Skoog, Gösta Thyrell, Stig Persson i bakgrunden
 • Bild5165 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis Överst från v. Lorentz Östrand, Artur Blom, Karl-Erik Gustavsson, Bengt Gunnarsson, Karl Apell, Harry Karlsson,...
 • Bild5166 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Chaufförer på Cementa Hällekis Fr. v: Folke Hultkvist, okänd, Gunnar Karlsson, Frits Johansson, David Johansson, Erik Andersson, Linus Andersson,...
 • Bild5167 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Fordonsparken på Cementa Hällekis fotot taget i cementas Kalkstensbrott på 1950talet
 • Bild5168 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck på väg från fabriken till cementas Kalkstensbrott i Hällekis
 • Bild5169 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Det blir trångt på truckvägen när dom möts vid cementfabriken i Hällekis
 • Bild5171 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck på väg med last från brottet på truckvägen till cementfabriken i Hällekis
 • Bild5172 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck som väger in sin last på cementfabriken i Hällekis
 • Bild5173 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Truck som tippar sin last vid nya krossen på cementfabriken i Hällekis
 • Bild5174 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Byggnation av truckvägen från cementas Kalkstensbrott i Hällekis till fabriken 1948
 • Bild5175 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Byggnation av truckvägen från cementas Kalkstensbrott i Hällekis till fabriken 1948
 • Cementfabriken Hällekis Brottet
  Byggnation av truckvägen från cementas Kalkstensbrott i Hällekis till fabriken 1948
 • Bild5176 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Byggnation av truckvägen från cementas Kalkstensbrott i Hällekis till fabriken 1948
 • Bild5188 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Lok på väg från cementas Kalkstensbrott i Hällekis till fabriken
 • Bild5233 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5234 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5236 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5237 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken
 • Bild5238 Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementfabriken Hällekis Brottet
  Cementas Kalkstensbrott i Hällekis före 1948 då stenen fraktades på järnväg till fabriken

 

 

Artiklar och berättelser

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 109 gånger, 1 idag)