Cementfabriken Hällekis Brottet

 

Brytning och fraktning av sten till Cementfabriken

 

För att komma åt den användbara kalkstenen måste berget avtäckas från träd och jordmaterial.Före maskinernas tid fick alla sådana arbeten göras för hand med fyllhammare och fyllfat,spade,skyffel och skottkärra med trähjul.
På kom.andra sidan vägen syns resultaten från början av kalkstensbrytningen.Ett imponerande minnesmärke som kostat många mantimmar.Materialet har forslats med skottkärra på höga landgångar,något som var besvärligt och farligt(några räcken fanns inte) redan på sommaren,tänk då vintertid och hala landgångar.
Sedan borrades det för hand.Ett borrgäng bestod av tre man,där en höll och vred borret och två slog med släggor på det.I början sköts det med svartkrut(innan dynamiten) och bröts med spett.Materialet man fick loss släggades till lämplig storlek och handlastades på hästdragna vagnar.När järnvägen kom lade man ut spår även för jordavtäckningen och kunde underlätta transporten,men handlastningen fortsatte ända tills de första grävmaskinerna
kom.

Järnvägen till brottet.

Från kalkbruket ned till Hönsäters Hamn byggdes 1878 en järnväg för uttransport av den brända kalken.Tidigare hade troligen transporterna skett med hästdragna vagnar s.k. ”mebottnar” både från kalkstensbrytningen till kalkgruvan och från gruvan till hamnen.Kalkugnarna placerades nära alunskiffern,som användes för bränningen.
År 1890 förverkligades cementfabriksplanerna och en fabrik med fyra schaktugnar uppfördes vid Hönsäters hamn.1892 stod den färdig.
1890-91 byggdes järnvägen mellan hamnen och Hönsäters kalkbruk ut till stenbrottet och en bibana lades också ut till alunskifferbrottet mellan Hönsäters och Hellekis egendomar.Denna var i drift till 1947 då den s. k. ”Truckvägen” färdigställdes och stentransporterna överfördes från järnväg till lastbil.
1912 såldes bruket till Skånska Cementaktiebolaget.

Borrning i brottet.
När berget var avtäckt och rensat från jord borrades för s.k. ”Storskott”.Vad innebar detta? Jo man började att borra så djupt,att man kom ner på ”pallen”,det vill säga ,på den nivå i berget där man lastade stenen.För denna borrning fanns en djupborrningsmaskin,som gick på larvfötter och själva borrmaskinen drevs med komprimerad luft,som gick i ledningar,som var dragna uppe på bergkanten.Man borrade med vissa meter mellan borrhålen på den sträcka där man lastade nedanför.När man hade borrat denna sträcka färdigt,så blev det laddning av storskott.

Laddning av Storskott.
Det kunde laddas med 2000 Kg Nabit och överst lade man en klump av dynamit som tändhatten sattes fast i.När det var klart skulle alla tändhattar sammankopplas med trådar.Salvan avlossades med ström.Det betyder att man hade ett batteri som man kopplade på+ och – pol,drog därefter upp en fjäder och tryckte ner en knapp så att skottet detonerade,detta kallades att spränga med intervallskjutning.

Lastning av sten.
När grävmaskinen hade sorterat ifrån den grövsta stenen,började han lasta på truckarna och allt eftersom han lastade,så sorterade han och lade bakom sig.Sedan kom en maskin,som kallades ”klubban”,den hade en tyngd som vägde 2000Kg.Denna tyngd hissades upp en bit och så släpptes den av sin tyngd ner på de stenblock som skulle slås sönder till mindre stycken,så att grävmaskinen kan lasta dem vid nästa runda

Bildgalleri

 

 

Artiklar och berättelser

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 240 gånger, 1 idag)