• Bild3735 Skolklasser Skagens Skola

Skolklasser Skagens Skola

Lärarinna Hanna Ohlsson

1949-50. Bakre raden fr. v. Bengt Henriksson, Roland Andersson, Staffan Häggstam, Anna-Greta Klingberg.

Mellanraden fr. v. Malte Thyrell, Sture Eriksson, Egon Carlen, Lars Apell, Leif Lundgren, Kurt Alander.

Främre raden fr. v. Jan Ottosson, Iris Sandberg, Gun-Britt Oden, Ingrid Thörn.

(Besökt 8 gånger, 1 idag)
2017-10-23T15:53:22+00:00