• Bild3734 Skolklasser Skagens Skola

Skolklasser Skagens Skola

Lärarinna Hanna Ohlsson

1948-49. Bakre raden fr. v. Jan Rådmar, Sören Rådmar, Rune Kindberg, Anna-Stina Skog, Ulla Andersson, Anna-Kaisa Kempe, Eje Thörn, Ulla Häggstam.

Främre raden fr. v. Leif Lundgren, Roland Gustavsson, Bengt Henriksson, Roland Andersson, Jan Ottosson.

(Besökt 7 gånger, 1 idag)
2017-10-23T15:50:51+00:00