• Bild3733 Skolklasser Skagens Skola

Skolklasser Skagens Skola

Lärarinna Hanna Ohlsson

1947-48. Bakre raden fr. v. Ulla Andersson, Barbro Jonsson, Gunnel Gunnarsson, Anna-Stina Skog, Monika Wångdal, Anna-Kaisa Kempe, Arne Bengtsson, Hardu Amandusson, Stig Thörn, Lars-Olof Bister.

Främre raden fr. v. Roland Gustavsson, Bengt Henriksson, Jan Rådmar, Ulf Häggstam, Sören Rådmar, Eje Thörn, Rune Kindberg.

(Besökt 7 gånger, 1 idag)
2017-10-23T15:48:24+00:00