Österplana skola, klass 5-6, 1942

Från vänster:

Rad 1 1 Ragnar Sjöström, 2 Ingemar Wångdahl, 3 Lennart Sandqvist, 4 Irma Sandqvist

5 Birgit Fält, 6 Greta Hylén, 7 Berit Engqvist, 8 Evert Björk, 9 ??, 10 Ture Oden

11 Hasse Amandusson.

Rad2 12 Per Nilsson, 13 Börje Sandell, 14 Alf Sandell, 15 AnnaLisa Kindberg,

16 AnnMarie Backman, 17 Inger ?, 18 Siv Andersson, 19 Stig Lundström,

20 Åke Andersson, 21 Bengt Sjöstedt, 22 Lennart Andersson,

23 KarlErik Andersson, 24 Olle Johansson.

Rad 3 Gunnar Häggstam, lärare.

(Besökt 27 gånger, 1 idag)