Österplana skola, klass 3, 1940

Från vänster:

Rad 1 1 Irma Sandqvist, 2 ?, 3 Ann-Marie Backman, 4 Anna-Lisa Kindberg, 5 Inga Eriksson(Rodmar), 6 Berit Engqvist, 7 Inger Karlsson?, 8 Greta Hylén, 9 Iris Pettersson,10 Birgit Fält, 11 Siv Andersson.

Rad 2 12 Bengt Sjöstedt, 13 Börje Sandell, 14 Alf Sandell, 15 Lennart Sandqvist,

16 Åke Andersson, 17 Lars? Od, 18 Per Nilsson, 19 Stig Lundström,

20 Evert Björk.

Rad 3 21 Berta Jonsson, lärare, 22 Hasse Amandusson, 23 Ragnar Sjöström,

24 Olle Gustavsson, 25 Olle Johansson, 26 Ingemar Wångdahl, 27 Thure Oden.

Österplana skola, klass 3, 1940

(Besökt 19 gånger, 1 idag)