Österplana skola, klass 3-4, 1941

Från vänster:

Rad 1 1 Per Nilsson, 2 Åke Andersson, 3 Ture Oden, 4 Hasse Amandusson,

5 Bengt Sjöstedt.

Rad 2 6 Astrid Berger, 7 ??, 8 ??, 9 Dagmar Gustavsson, 10 AnnaLisa Kindberg,

11 Birgit ?, 12 Berit Engkvist 12 AnnMarie Backman, 13 Gun Lundström,

14 Berit Pettersson.

Rad 3 15 Sten Johansson, 16 Olle Gustavsson, 17 Börje Sandell, 18 Ragnar Sjöström,

19 Evert Björk, 20 Ingemar Wångdahl, 21 Stig Od, 22 KarlErik Andersson,

23 Olle Johansson, 24 ??.

(Besökt 14 gånger, 1 idag)