Skolklasser Österplana Skola

Österplana skola, klass 3-4, 1941

Från vänster:

Rad 1 1 Per Nilsson, 2 Åke Andersson, 3 Ture Oden, 4 Hasse Amandusson,

5 Bengt Sjöstedt.

Rad 2 6 Astrid Berger, 7 ??, 8 ??, 9 Dagmar Gustavsson, 10 AnnaLisa Kindberg,

11 Birgit ?, 12 Berit Engkvist 12 AnnMarie Backman, 13 Gun Lundström,

14 Berit Pettersson.

Rad 3 15 Sten Johansson, 16 Olle Gustavsson, 17 Börje Sandell, 18 Ragnar Sjöström,

19 Evert Björk, 20 Ingemar Wångdahl, 21 Stig Od, 22 KarlErik Andersson,

23 Olle Johansson, 24 ??.

(Besökt 6 gånger, 1 idag)
2017-10-24T12:35:26+00:00