Skolklasser Österplana Skola 1956. Bakre raden fr. v. Dan Pettersson, Roland Karlsson,Sigvard Jonsson Lärare, Lennart Thörn, Ivan Sandell.

Mellanraden fr. v. Kjell Johansson, Bengt Johansson, Leif Blomkvist, Erling Skog, Göran Gunnarsson, Per-Axel Eriksson, Ingemar Oskarsson.

Främre raden fr. v. Else-Marie Carlén, Karin Jonsson, Ingegerd Bister, Viola Dahlström, Britt-Marie Andersson, Ann-Britt Sjöström, Barbro Apell.

(Besökt 18 gånger, 1 idag)